În cazul în care se dorește afișarea, pe site sau în locuri publice, a unor informații ce privesc pe membrii Obștii, conform noului Regulament General de Protecția Datelor (RGPD), trebuie respectate exigențele prevăzute în legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Ce sunt datele personale?

Practic, datele personale reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană identificată sau identificabilă.

Înalta Curte de Casație şi Justiție (ICCJ) a stabilit că prenumele şi numele unei persoane sunt date cu caracter personal.

Concret, judecătorii au apreciat că, atunci când un document include atât informaţii de interes public, cât şi date personale ale persoanelor fizice, acesta trebuie să fie făcut accesibil numai după anonimizarea datelor personale, din acest motiv, fiecărui membru al Obștii i s-a atribuit câte un cod de identificare.

Ce este codul de identificare?

Codul de identificare atribuit membrilor Obștii Vicovu de Jos este fundamentat pe niște reguli clare. El este format dintr-un grup alcătuit din două litere, care reprezintă acronimul Obștii Vicov, și un număr de șase cifre. Primele două cifre, din cele șase, reprezintă ordinea pe care o ocupă în alfabet inițiala numelui de familie, apoi următoarele două cifre reprezintă numărul sectorului în care își are domiciliul (dacă numărul sectorului este 1, vom scrie în cod 01), a cincea cifră reprezintă categoria de suprafață din care face parte, iar ultima cifră reprezintă ordinea alfabetică pe care o ocupă, în cazul în care sunt mai multe persoane al căror nume începe cu aceiași inițială, au domiciliul în același sector și fac parte din aceiași grupă de suprafață.

Membrii Obștii sunt împărțiți în 14 sectoare și nouă grupe de suprafață.

Cele 14 sectoare:

Sectorul Nr.
Margine 1
Centru – Caliuha – Complex 2
Paciucheni, Barieră, Cărceni 3
Câmp 4
Drumul Remezăului 5
Remezău, Prund, Țurhana 6
Remezău, Școală 7
Remezău, Cruşini 8
Remezău, Poiana Bonchii 9
Burceni 10
Remezău, Pod la Roșu, Cîrsteni, Dealu’ Babei 11
Remezău, Bahnă, Deal la Savu 12
Vicovu de Sus 13
Alte localități 14
Persoane care nu au putut fi identificate NN

Grupele de suprafață sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Cei care dețin o suprafață de pădure cuprinsă între: (ha) Nr. grupă
0,02 – 0,19 1
0,20 – 0,29 2
0,30 – 0,34 3
0,40 – 0,58 4
0,60 – 0,60 5
0,65 – 0,79 6
0,80 – 0,96 7
1,00 – 1,20 8
1,21 – 11,60 9

De exemplu: să zicem că există un membru al Obștii despre care putem spune următoarele: numele de familie începe cu litera C, locuiește pe Margine, deține o suprafață de teren forestier ce este încadrată în grupa 4, și este singurul din sectorul lui al cărui nume de familie începe cu litera C și care deține o suprafață de teren forestier ce este încadrată în grupa 4.

Acestui membru al Obștii îi va fi atribuit codul de identificare OV-030141.

Explicații: 03 = litera C ocupă poziția a 3 a în alfabet; 01 = locuiește în sectorul 1; 4 = suprafața de teren forestier pe care o deține face parte din grupa 4 a suprafețelor; 1 = pentru că este singurul  care locuiește pe Margine al cărui nume de familie începe cu litera C și care deține o suprafață de pădure din grupa 4.

Atenție!

Codul de identificare din Registrul de Proprietate nu este același cu cel din Registrul de Exploatare, chiar dacă formarea codului se bazează pe aceleași reguli.