Comunicare

Acasa/Comunicare
Comunicare2021-03-17T09:51:03+00:00

Propuneri pentru modificarea Statutului

La ședința Consiliului de administrație din data 21.05.2020 s-a discutat, printre altele, și despre necesitatea de a îmbunătăți statutul Obștii. Fără a intra prea mult în detalii, să știți că se impune o actualizare a statutului actual, pentru că [...]

Participarea la ședințele Adunării Generale

În condiții de normalitate, participarea la ședința Adunării Generale a Asociației Obștea Vicovu de Jos constituie o dovadă de responsabilitate și respect față de moștenirea primită în dar de la părinți și bunici. Se poate înțelege că, dintre cei [...]

Informații privind exploatarea și distribuirea lemnului

Informez persoanele interesate că în aceste zile s-au încheiat lucrările de exploatare a masei lemnoase din partida  nr. 9108, cu un volum de 970 mc masă lemnoasă din categoria produse principale (din care 441 mc lemn de fag, 521 [...]

Ședința Consiliului de administrație din 07.01.2020

Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos s-a întrunit în ședință extraordinară, ieri, la ora 17, la domiciliul secretarului obștii. Se constată că sunt prezenți toți membri, întrunindu-se, în acest fel, condițiile statutare pentru ca lucrările ședinței [...]

A trecut o lună de la alegeri

Iată că a trecut o lună de la evenimentul intern care avea ca drept scop alegerea unei noi Conduceri. Privind în urmă la ce s-a întâmplat în ziua alegerilor, pot spune doar că memoria celor prezenți la eveniment va reține [...]

Go to Top