Loading...
607, 2020

Propuneri pentru modificarea Statutului

La ședința Consiliului de administrație din data 21.05.2020 s-a discutat, printre altele, și despre necesitatea de a îmbunătăți statutul Obștii. Fără a intra prea [...]

  • Suprafața fondului forestier al Asociației Obștea Vicovu de Jos este de 347,5 ha

  • Conform Amenajamentului silvic, posibilitatea de recoltare este de 1.452 mc/an, cu un indice de recoltare de 4,2 mc/an/ha

  • Posibilitatea de exploatare de produse secundare este de 334 mc pe an

  • În fiecare an pot fi făcute tăieri de igienă pe 183 ha, de unde se pot obține 146 mc

  • Pe terenurile care aparțin obștii se poate intra folosind patru drumuri

  • Sunt prevăzute lucrări de împădurire pe o suprafață de 3,8 ha

”Pădurea este o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţă şi bogăție şi prin toate calitățile ei merită să fie cunoscută, curățată şi îngrijită”.
Mihai A. Ionescu, membru corespondent al Academiei Române