Loading...
707, 2022

Proiect de statut

7 iulie 2022|

De ce este necesar un alt statut? Pentru că legalitatea acțiunilor desfășurate în cadrul Obștii de membrii organelor de conducere este evaluată și prin prisma statutului (alături de legile aflate în vigoare), iar actualul [citește mai mult]

  • Suprafața fondului forestier al Asociației Obștea Vicovu de Jos este de 347,5 ha

  • Conform Amenajamentului silvic, posibilitatea de recoltare este de 1.452 mc/an, cu un indice de recoltare de 4,2 mc/an/ha

  • Posibilitatea de exploatare de produse secundare este de 334 mc pe an

  • În fiecare an pot fi făcute tăieri de igienă pe 183 ha, de unde se pot obține 146 mc

  • Pe terenurile care aparțin obștii se poate intra folosind patru drumuri

  • Sunt prevăzute lucrări de împădurire pe o suprafață de 3,8 ha

”Pădurea este o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţă şi bogăție şi prin toate calitățile ei merită să fie cunoscută, curățată şi îngrijită”.
Mihai A. Ionescu, membru corespondent al Academiei Române