Începând cu această săptămână, dacă vremea va permite, se are în vedere distribuirea drepturilor cuvenite membrilor Obștii pentru perioada 2020 – 2022, iar procesul de distribuire va începe cu livrarea masei lemnoase din specia rășinoase, a cărei exploatare tocmai s-a încheiat.

Persoanele îndreptățite să primească lemn de la Obștea Vicovu de Jos trebuie să știe că dreptul de lemne cuvenit pentru perioada 2020 – 2022 va conține material lemnos din toate speciile de lemn exploatat în această perioadă (brad, molid, fag, paltin) și din toate sortimentele dimensionale, așa cum rezultă din actele de punere în valoare a masei lemnoase emise de O.S. Putna în perioada 2020 – 2022.

Distribuirea drepturilor cuvenite membrilor pentru anii 2020 – 2022 va continua în perioada următoare și cu distribuirea lemnului de fag, pe măsură ce lemnul va fi exploatat și adus la drum auto.

Așa cum s-a stabilit în ședința Consiliului de administrație din data de 29.01.2023, până când nu se va finaliza distribuirea drepturilor cuvenite pentru anii 2020 – 2022 către toți membrii Obștii, nu se va livra lemn în contul drepturilor cuvenite membrilor pentru anul 2023.

Membrii Obștii care vor primi lemnul acasă, vor plăti suma de 150 lei pentru fiecare metru cub de lemn. Din această sumă de bani, 80 lei reprezintă cheltuielile de exploatare a lemnului și 70 lei pentru transport.