Câteva informații despre Asociația Obștea Vicovu de Jos

Asociația Obștea Vicovu de Jos este o organizație înființată în baza legilor nr. 18/1991 și nr. 1/2000, iar dreptul de proprietate a fost revendicat de către proprietari, validat de Comisia Județeană Suceava și dobândit prin titlul de proprietate nr. 1392/16.03.2004 și procesul verbal de punere în posesie nr. 3417/23.07.2012.

Suprafața totală a Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este de 347,5 ha. Această suprafață este compusă din:

  • fondul forestier, proprietatea membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos pentru care s-au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate de către urmașii foștilor obșteni și care are suprafața de 308,1 ha;
  • suprafața de 39,4 ha care a revenit în patrimoniul Obştii în anul 2011, pe baza Hotărârii nr. 300/07.09.2011 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava;

După suprafață, Obștea Vicovu de Jos este cea mai mare obște din zonă. Spre comparație, Obștea Horodnicul de Jos are suprafața de 314 ha, Obștea Voitinel are suprafața de 134 ha, iar Obștea Gălănești are suprafața de 66 ha.

O ESTIMARE A POSIBILITĂȚII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE ÎN VIITOR

Mai jos, este prezentată prognoza posibilităților de exploatare până în anul 2044 și în perspectivă, așa cum rezultă din estimarea prezentată în Amenajamentul silvic aflat în vigoare în acest moment.

Nivel prognoză Suprafața în producție
(ha)
Volumul arboretelor
exploatabile (mii de m3)
Volumul arboretelor
preexploatabile (mii de m3)
Posibilitatea anuală
(m3)
2015 – 2024 346,2 47,4 45,1 1452
2025 – 2034 346,2 1745
2035 – 2044 346,2 1850
Perspectivă 346,2 1660

Mai jos se află harta Obștii Vicovu de Jos.

Procedura de reînființare a Obștii a fost dificilă, dar s-a finalizat cu succes pe data de 6 martie anul 2000, datorită perseverenței unui mic grup de inițiativă – din care au făcut parte domnii Carcea Toader, Patraș C-tin, Mutescu Nistor, Ursachi Nicolai, Mutescu George, Breabăn Gavril, Hrihor George și, ceva mai târziu, Pîrghie Victor.

Datorită domnului Pîrghie Victor, Asociația Obștea Vicovu de Jos a dobândit în anul 2011 suprafața de 39,4 ha teren forestier.

Câteva date statistice

Suprafața Obștii este foarte fărâmițată. În Registrul de Exploatare, un număr de 75 de persoane sunt înscrise cu o suprafață mai mică sau egală cu 0,2 ha, 142 de persoane au suprafețe mai mici sau egale cu 0,3 ha (dintre aceștia 48 au o suprafață de 0,3 ha), 310 persoane au suprafețe mai mici sau egale cu 0,6 ha (din care un număr de 100 au o suprafață de fix 0,6 ha), iar 55 au o suprafață de 1,2 ha și numai 13 persoane au o suprafață mai mare de 2 ha.

Majoritatea membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos (412, mai exact, ceea ce reprezintă 84,25% din numărul total de membri) au domiciliul în comuna Vicovu de Jos, 47 dintre membri au domiciliul în orașul Vicovu de Sus, un număr de 21 au domiciliul în alte localități, iar 9 membri încă nu au fost identificați.

Membrii Obștii înscriși în Registrul de Proprietate, în funcție de domiciliu, sunt repartizați, conform statutului, în 6 zone:
1. Vicovu de Jos: Margine. Număr de membri: 83.
2. Vicovu de Jos: Centru – Caliuha – Barieră – Paciucheni. Număr de membri: 83.
3. Vicovu de Jos: Câmp (inclusiv Drumul Remezăului). Număr de membri: 81.
4. Vicovu de Jos: Prund – Școala Remezău – Țurhana – Crușini – Poiana Bonchii. Număr de membri: 91.
5. Vicovu de Jos: Burceni – Remezău – Cîrsteni – Bahnă. Număr de membri: 74.
6. Bivolărie și alte localități (care-i cuprinde pe toți membrii obștii care nu au domiciliul în Vicovu de Jos). Număr de membri: 68.

Nouă membri nu pot fi încadrați în nicio zonă, pentru că nu au putut fi identificați.

Din trecut

Obștea Vicovu de Jos își are rădăcinile în Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina, înființat de administrația austriacă în anul 1786.

Fondul forestier care aparține Asociației Obștea Vicovu de Jos a făcut parte din Unitatea de producție I Codru Voievodesei din cadrul Ocolului silvic Marginea și reprezenta aproximativ 5% din suprafața acestei unități.

Pădurile din teritoriul Unității de producție I Codru Voievodesei au aparținut, potrivit unor afirmații neatestate documentar, Mănăstirii Putna. Primele documente indică faptul jurul anului 1583, o parte din aceste păduri au fost dăruite Mănăstirii Sucevița de către Voievodul Petru Șchiopu.

În anul 1786 administrația austriacă a făcut secularizarea tuturor averilor mănăstirești din Bucovina, înființând Fondul Bisericesc Ortodox cu sediul în Cernăuți.

Între anii 1806 – 1870 Fondul Bisericesc le închiriază armatei austriece. Începând din 1870 pădurile trec, o parte, în proprietatea Fondului Bisericesc, cca. 3750 ha, iar o parte trec în proprietatea Obștilor înființate pe zonă (comune), ca: Vicovu de Jos și de Sus, Voitinel și Putna. De reținut faptul că acest gen de păduri au existat, ca şi cele comunale, numai în Bucovina.

În anul 1946, Obștea Composesoratului de Pădure Vicovu de Jos, cum era denumită Asociația Obștea Vicovu de Jos în acea perioadă, avea suprafața de 398 ha și un număr de 665 de membri. Printre aceștia se regăseau și 17 famili de germani și evrei. Prin urmare, pe lângă nume de familie ca Mutescu, Țugui, Muntean, Cîrstean, Chifan și alte nume bine-cunoscute, care se întâlnesc și în ziua de azi, se puteau întâlni nume ca: Bohmer, Bloch, Dofcie, Fischer, Hofman, Hart, Hasma, Kull, Kunzelman, Lerbițchi, Merhofman, Obșovschi, Puricinschi, Ștefanovici, Schram.

Dacă doriți să aflați și alte informații despre trecutul Obștii, puteți accesa butonul de mai jos.

Organizarea Composesoratului de Pădure al comunei Vicovu de Jos până în anul 1948

După 1998

În anul 1998 au început, timid, demersurile de reînființare ale Obștii, iar primul pas a fost acela de a căuta dovezi scrise în arhive, privind existența membrilor Obștii Composesoratului de Pădure Vicovu de Jos și a suprafețelor de teren forestier pe care aceștia le-au deținut, astfel încât să se știe ce suprafață de pădure va avea obștea reînființată.

După căutări destul de anevoioase, domnul Pîrghie Victor a găsit în cele din urmă cartea ”Așezământul Obștii Composesoratului de Pădure din comuna Vicovul de Jos, județul Rădăuți”, o carte apărută sub egida Ministerului Agriculturii și Domeniilor și a Direcției Pădurilor Persoanelor Juridice, în anul 1948.

Această carte cuprindea, printre altele, și tabele în care erau scriși toți membrii Obștii, precum și suprafața de pădure pe care aceștia o dețineau. Era exact ceea ce trebuia!

Documentul descoperit de Pîrghie Victor în arhive a constituit temelia pe care s-a construit Obștea noastră. Acum, având dovezi scrise cu privire la membrii Obștii și ce suprafețe de pădure au deținut, a început procesul de depunere a cererilor de către urmașii foștilor membri, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere deținute de înaintașii lor.

La finalul perioadei, s-a constatat că au depus cereri un număr de 493 de persoane, iar suprafața terenului forestier care a fost solicitată spre a fi retrocedată foștilor membri și urmașilor acelora, a reprezentat 77,4% din suprafața Obștii din 1946.

Distribuie pe contul tău de socializare!