Se propune introducerea următoarei prevederi în statut:

”Un membru al Obștii are dreptul să aleagă modalitatea de a-și achita cota-parte din cheltuielile care-i revin pentru acoperirea costului de exploatare a lemnului și cheltuielile de administrare a Obștii, fie plătind în bani, fie în material lemnos”.

Se înțelege că suma de bani pe care o va avea de plătit un membru al Obștii care alege această variantă, denumită în continuare cotizație, va trebui să acopere propria cotă-parte din costul de exploatare a lemnului rezervat membrilor, proprietarilor de terenuri pe care Obștea tranzitează sau depozitează lemnul, a celor care desfășoară diverse servicii Obștii și pentru servicii de contabilitate, dar și din cheltuielile de administrare a Obștii pe timp de un an.

Așa cum reiese din prevederea statutară propusă și prezentată la începutul articolului, se desprind două opțiuni principale: pe de-o parte sunt unii care vor putea alege varianta în care să-și achite cu bani cota-parte din toate cheltuielile necesare care le revin (plătind o cotizație anuală), iar Obștea să nu mai vândă lemn pentru a face rost de fondurile bănești necesare pentru acoperirea cheltuielilor care le revin, iar pe de altă parte sunt cei care vor putea să aleagă, așa cum se procedează și în prezent, să achite doar costul exploatării lemnului pe care-l primesc la drum auto, iar de restul cheltuielilor să se ocupe Obștea, așa cum știe mai bine.

Cum e mai bine? Veți putea trage o concluzie dacă veți citi până la capăt acest articol.

Pentru a putea răspunde, trebuie făcută o analiză serioasă, iar pentru aceasta propun următorul scenariu de lucru:

Informații generale

 • Se estimează că într-un an se vor marca 1.932 mc, așa cum prevede amenajamentul silvic
 • Pierderi de exploatare și alte pierderi: 5% din volumul de lemn marcat
 • Volum de lemn distribuit gratuit proprietarilor de teren, persoanelor care au lucrat pentru Obște și pentru servicii de contabilitate: 112 mc
 • Drepturile membrilor Conducerii: 82 mc
 • Plata pentru paza și protecția pădurii: 48.000 de lei
 • Plata marcatului fiecărui fir de arbore: 6.000 de lei
 • Plata fiecărui aviz de însoțire a lemnului: 1.800 de lei
 • Lucrări efectuate din fondul de conservare: 8.000 de lei
 • Cheltuieli administrative, taxe, impozite: 12.000 de lei
 • Prețul mediu de vânzare a lemnului pe picior în O. S. Putna: 183 de lei în 2021, conform Direcției Silvice Suceava
 • Costul de exploatare a lemnului: 60 de lei/mc

Despre stabilirea dreptului de lemne cuvenit

Notăm cu VD = volumul dreptului de lemne cuvenit pentru 1 hectar; VE = volumul de lemn exploatat într-un an; VA = volumul de lemn distribuit proprietarilor de terenuri, celor care au prestat diverse servicii în folosul Obștii și pentru servicii de contabilitate; VVÂNDUT = volumul de lemn vândut; VM = volumul de lemn cuvenit membrilor Conducerii, conform statutului; S = suprafața fondului forestier deținut de membrii Obștii.

Formula de calcul a dreptului de lemne cuvenit pentru 1 hectar de pădure este următoarea:

VD = [VE – (VA + VM + VVÂNDUT)]:S

Varianta 1

Această variantă o au în vedere cei care spun: ”Ne plătim noi cota-parte din toate cheltuielile necesare care ne revin (plătim o cotizație anuală) și să nu mai vândă Obștea lemn pentru a ne plăti nouă cheltuielile”.

Cum aflăm valoarea cotizației?

Am scăzut din volumul total de lemn marcat, lemnul rezervat membrilor Conducerii. Volumul de lemn rezultat l-am înmulțit cu 60 lei (costul de exploatare plătit în acest moment firmelor care exploatează lemnul din pădure și-l scot la drum auto). La suma de bani obținută astfel, am adăugat suma de bani necesară acoperirii cheltuielilor de administrare, iar rezultatul l-am împărțit la suprafața deținută de membrii Obștii.

Făcând calculele (pe baza informațiilor generale prezentate la începutul scenariului de lucru), va rezulta o valoare a cotizației de 523 lei pentru 1 hectar de pădure.

Cât lemn va primi un membru al Obștii care achită cotizația?

Pe baza formulei prezentate mai sus, pentru această variantă, dreptul de lemne cuvenit se calculează astfel (valoarea dreptului de lemne va fi rotunjită la o zecimală):

VD = [VE – (VA + VM + VVÂNDUT)]:S

Cum VVÂNDUT = 0, rezultă că VD = (1.835 mc – 194 mc):309,5 ha = 1.641 mc : 309,5 ha = 5,3 mc/ha

Așadar, pentru suma de 523 de lei, un membru al Obștii care are 1 hectar de pădure va putea ridica, de la drum auto sau din depozit, 5,3 mc material lemnos, fără să mai achite niciun ban.

Varianta 2

Această variantă o aleg membrii Obștii care doresc să plătească, atunci când primesc dreptul de lemne, doar costul de exploatare a lemnului pe care-l primesc, iar cheltuielile de administrare a Obștii să fie achitate de Obște.

De unde va face rost Obștea de banii necesari pentru a achita cheltuielile de administrare?

Din vânzarea lemnului, evident.

Cât lemn este necesar să vândă Obștea pentru a face rost de fondurile bănești necesare?

Împărțim suma de bani necesară la prețul de vânzare a lemnului pe picior, preț ce a fost transmis de Direcția Silvică Suceava.

75.800 lei : 183 lei = 414 mc.

Dreptul de lemne cuvenit în această variantă de lucru

Pentru această variantă, dreptul de lemne cuvenit se calculează astfel:

VD = [VE – (VA + VM + VVÂNDUT)]:S

Cum VVÂNDUT = 414, rezultă că VD = 1.835 mc – 615 mc = 1.220 mc : 309, 5 ha = 4,0 mc/ha.

Un membru al Obștii care are în proprietate un hectar de pădure va primi, la drum auto, 4 mc material lemnos pentru care va achita suma de 240 de lei, ceea ce reprezintă costul exploatării celor 4 mc de lemn.

Dacă alege să plătească cotizația, un membru al Obștii care deține 1 hectar de pădure va primi cu 1,3 mc lemn mai mult față de cel care nu plătește cotizația, iar pentru cei 1,34 mc primiți în plus, va plăti 213 de lei.

În tabelul de mai jos vă sunt prezentate avantajele și dezavantajele ambelor variante în diverse scenarii.

Cunoscând toate aceste informații, veți putea decide ce variantă este mai bună pentru dvs.