Unele persoane au următoarea nelămurire:

Dacă părinții mei au fost membri ai Obștii până în 1948, eu pot să primesc dreptul de lemne?

Mai există și situația în care unii afirmă: ”Și eu am drept la pădure de la părinți, pentru că știu că ei au fost membri ai Obștii, dar nu am primit lemn niciodată. Ce trebuie să fac”?

Iată câteva clarificări legate de acest subiect:

Regimul juridic al Asociației Obștea Vicovu de Jos, ca și al oricărei forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră (obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi și forme asociative cu diferite denumiri) este reglementat de Legea nr. 1/2000 și Legea nr. 247/2005.

Conform acestor legi, orice persoană care a dorit să obțină restituirea terenurilor forestiere deținute până în anul 1948 de părinți, bunici sau alte rude, a avut la dispoziție un termen, stabilit prin lege, pentru a formula o cerere de reconstituire a drepturilor cuvenite și să o depună la comisia locală. Legea nr. 1/2000 a fixat acest termen ca fiind 11.04.2000, iar Legea nr. 247/2005 a mai dat o șansă persoanelor fizice și persoanelor juridice care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr. 1/2000 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, permițând formularea unor astfel de cereri până la data de 30 noiembrie 2005, inclusiv.

În acest moment, singura soluție pentru a mai obține dreptul de pădure deținut de părinți sau de rude înainte de 1948, este pe cale judecătorească. Cei care doresc, se pot adresa instanței de judecată.

  • Reconstituirea dreptului de proprietate și punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum și eliberarea titlurilor de proprietate s-au făcut de comisiile locale și, respectiv, comisiile județene!
  • Suprafața restituită Obștii Vicovu de Jos în anul 2000 cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri până la data de 11.04.2000.