Sunt unele persoane care fie din neștiință, fie din rea-voință sau pur și simplu din prostie, declară cu tărie că pentru anul 2022 volumul dreptului de lemne cuvenit membrilor Obștii Vicovu de Jos trebuia să fie 9-10 mc/ha. Unii merg chiar mai departe!

Nimic mai greșit!

Citind acest articol, veți afla câteva date care vă vor permite să faceți o analiză corectă asupra activității de exploatare și distribuire a masei lemnoase desfășurate în anul 2022.

Statistica lemnului în anul 2022

În anul 2022 au fost autorizate spre exploatare un număr de opt partizi, cu un volum total de 2.511 mc.

Din această cantitate de lemn, un procent de 34% l-a reprezentat lemnul de fag, 4% lemn de paltin, plop, salcie, iar restul a fost lemn de rășinoase (brad și molid).

Mai trebuie spus că un volum de circa 48 mc (ceea ce reprezintă cam 2% din volumul total de lemn exploatat) a fost livrat ca lemn de foc, fără a fi inclus în dreptul anual de lemne.

Elementele care intră în calcul pentru stabilirea volumul dreptului de lemne cuvenit în anul 2022 membrilor Obștii

Cheltuieli pentru a achita înțelegerile cu proprietarii de terenuri pe care Obștea le folosește în cursul anului în procesul de exploatare și depozitare: 35 mc.

Cheltuieli pentru a achita plata către persoanele care au efectuat lucrări de curățire, debitat cu drujba în depozit și pentru participare la marcat: 35 mc.

Achitare cost de exploatare și transport ale lemnului primit de proprietarii terenurilor și a costului de exploatare a lemnului pentru cei care au prestat servicii în folosul Obștii: 5.950 lei.

Cheltuielile pentru prestări servicii silvice (plata pentru paza și protecția pădurii, plata marcatului fiecărui fir de arbore, plata fiecărui aviz de însoțire a lemnului, lucrări efectuate din fondul de conservare): 110.000 lei.

Servicii de contabilitate: 10 mc.

Cheltuieli administrative (consumabile, deplasări, taxe, impozite, comisioane bancare, plata serviciilor juridice, alte cheltuieli): 20.000 lei.

Drepturile Conducerii: 82 mc.

Prețul mediu de vânzare a lemnului fasonat la drum auto: 340 lei/mc.

Prețul de exploatare a lemnului: 60 lei/mc.

Cunoscând aceste informații, dacă veți face un calcul matematic, atunci veți observa că volumul de lemn cuvenit membrilor în anul 2022 pentru 1 ha teren forestier nu ar fi putut să depășească 5,5 mc, din care doar 1,9 mc ar fi trebuit să fie lemn de fag.

Pe de altă parte, este foarte adevărat că încă sunt mulți membri ai Obștii care nu au primit, nici până acum, lemnul cuvenit pentru anii trecuți.

Informații suplimentare

Până la data publicării articolului pe site, în anul 2023 au fost autorizate spre exploatare două partizi (9131 = produse principale și 9132 = produse accidentale II) și au fost emise avize de însoțire a lemnului exploatat din aceste partizi pentru un volum total de 1.073 mc material lemnos, din care aproape jumătate a fost lemn de fag.