Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos

Calitatea de membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este reglementată în statut, la art. 8, alin. (1) și art. 28, alin. (1) și alin. (3).

Așadar, reținem că o persoană are calitatea de membru dacă:

  • este înscrisă în Tabelul Anexa 54, care cuprinde toate persoanele care au formulat în timp legal cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului forestier deținut de înaintași lor până în anul 1948;
  • prezintă certificat de moștenitor autentificat la un notar public, în care este specificată suprafața de teren forestier deținută în obște;
  • prezintă un act de donație a unei suprafețe de pădure care aparține obștii, autentificat la un notar public;
  • prezintă o hotărâre judecătorească prin care se reconstituie dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră în cadrul obștii;

Fără acte judecătorești sau notariale care dovedesc dreptul de proprietate, nicio persoană care are vocație succesorală după un membru al Obștii decedat nu va putea fi înscrisă în Registrul de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos. Efectul cel mai important al acestei situații este acela că suprafața de pădure, pe care se presupune că acea persoană o deține și pentru care, în lipsa pretențiilor altor moștenitori, poate primi drepturile cuvenite, nu o va putea lăsa moștenire ”cu acte în regulă”.
Așadar, este în interesul fiecărui cetățean care îl moștenește pe un fost membru al Obștii Vicovu de Jos, să dobândească acte notariale sau judecătorești, din care să reiasă clar dreptul său de moștenire, iar copii după aceste acte să le depună la secretarul Obștii pentru a fi înscris în Registrul de Proprietate.

Atenție!
Urmașii membrilor decedați care nu au acte notariale privind succesiunea pot fi înscriși în Registrul de Exploatare.
Registrul de Exploatare este un tabel care cuprinde toate persoanele îndreptățite să primească material lemnos.

La data de 01.09.2020, erau înscriși în Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos, următorii:

Nr. Membri și moștenitori Membrii din Anexa 54 Membrii din 1948 Sector Supr.
(ha)
1. Baban Ilie Baban Ilie Baban Gheorghe a Vasile Caliuha 0,60
2. Baban Maria Baban Maria Coroamă Luca Câmp 0,60
3. Baban Vasile Baban Vasile Baban Ștefan și Baban Eufrozina a Ștefan Comuna Ulma, sat Nisipitu 0,44
4. Babiuc Gavril Babiuc Gavril Babiuc Gavril Margine, Str. Dispensar 0,15
5. Babiuc Vasile Babiuc Vasile Babiuc David a Gavril Margine, Str. Dispensar 0,60
6. Babiuc Vasile Babiuc Vasile, Babiuc Gavril Margine, Str. Dispensar 0,15
7. Balan Zamfira Balan Zamfira Carcea Constantin Bilca 0,60
8. Bălici Eufrozina Bălici Eufrozina Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 0,42
9. Bălici Ilie Bălici Ilie Cîrdei Maftei Margine, Str. Dispensar 0,60
10. Bârsan Leonte Bârsan Leonte Bîrsan Sevastian Satu Mare 1,20
11. Boca Elisabeta Boca Elisabeta Boca Petru Margine, Str. Şcolii 0,30
12. Boca Gheorghe Boca Gheorghe Boca George a Zaharia Margine 0,60
13. Boca Ion Boca Ion Boca Ilie Margine 0,30
14. Boca Magdalena Boca Magdalena Bolocan Arcadie Margină 1,20
15. Boca Zamfira Boca Zamfira Chifan Artemie Câmp 0,60
16. Boca Zamfira Boca Zamfira Pîrghie Nichifor Margină 0,30
17. Boghean Lucreţia Boghean Lucreţia Tărîță Ion a Luchian Bivolărie 1,20
18. Bolocan Ana Bolocan Ana Coroamă Veronica Remezău, Dealu ”Babei”. 0,15
19. Bolocan Domnica Bolocan Domnica Pîrghie Precop a Partemie Câmp 0,20
20. Bolocan Vasile Bolocan Vasile Bolocan Glicheria Brodina 1,20
21. Botezatu Valeria Botezatu Valeria Ieșan Eugen a Constantin Centru – Fabrică, Lângă „Agdesi” 0,60
22. Breabăn Ana Breabăn Ana Hrihor Filip Remezău – Transformator – Școală 0,30
23. Breabăn Anastasia Breabăn Anastasia Breabăn Gheorghe Remezău – Școală – Poiana Bonchii 1,20
24. Breabăn Aurel Breabăn Aurel Breabăn Trifon a Ilie Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,30
25. Breabăn Constantin Breabăn Constantin Breabăn Gheorghe Centru, Str. Căminului 0,80
26. Breabăn Dumitru Breabăn Dumitru Breabăn Diomid Prund 1,20
27. Breabăn Gavril Breabăn Gavril Breabăn Trifon a Ilie Remezău – Transformator – Școală 0,30
28. Breabăn Gavril Breabăn Gavril Breabăn Gavril Remezău – Școală – Poiana Bonchii 1,20
29. Breabăn Ion Breabăn Ion Breabăn Iermolai Remezău, „Bahnă” 0,30
30. Breabăn Iustin Breabăn Iustin Breabăn Gheorghe Remezău 0,08
31. Breabăn Vasile Breabăn Vasile Breabăn Gheorghe Remezău – Transformator – Școală 0,08
32. Breabăn Viorel Breabăn Viorel Fusa Iustina Remezău, Lângă Releul Orange 0,60
33. Burciu Aurel Burciu Aurel Burciu Isac a Ion, Cîrdei Dumitru a Th. Rădăuţi 1,72
34. Burciu Aurel Burciu Aurel Burciu Trifon Burceni 0,30
35. Burciu Constantin Burciu Constantin Burciu Onofrei Remezău – Transformator – Școală 0,34
36. Burciu Dumitru Burciu Dumitru Burciu Victor Burceni 0,60
37. Burciu Elisabeta Burciu Elisabeta Burciu A. Dumitru Vicovu de Jos 1,20
38. Burciu Elisabeta Burciu Elisabeta Sandu Ioachim Centru, Str. Gării 0,75
39. Burciu Eufrozina Burciu Eufrozina Burciu Sofron Remezău – Crușini 0,33
40. Burciu George Burciu George Burciu Ion a Ichim Burceni 0,60
41. Burciu George Burciu George Burciu Miron a Precop Remezău – P. Bonchii 0,60
42. Burciu Gheorghe Burciu Gheorghe Burciu Ilie a Gavril Burceni 0,30
43. Burciu Toader Burciu Toader Burciu Trifon Burceni 1,20
44. Burciu Vasile Burciu Vasile Burciu Partemie Prund, La Părău 0,60
45. Burciu Vasile Burciu Vasile Burciu Nicolae Centru 0,60
46. Burciu Victoria Burciu Victoria Tudose Maxim a Ion Burceni 0,60
47. Burciu Zamfira Burciu Zamfira Burciu Domnica, Burciu Gheorghe a I. Centru 0,60
48. Burlă Ana Burlă Elvira Dobrea Emilian Câmp, la Pârâu 0,23
49. Burlă Gheorghe Burlă Gheorghe Tapîrdău Leon Remezău, La Vale De Biserica De Pe Remezău 0,20
50. Burlă Ion Burlă Elvira Dobrea Emilian Câmp, la Pârâu 0,23
51. Burlică Ana Burlică Ana Mutescu Iosif a Marcu Vicovu De Sus, Bivolărie, str. Tudor Arghezi 0,24
52. Burlică Nichita Burlică Nichita Burlică Ion, Galan Glicheria Suceava 1,60
53. Calancea Ana Calancea Ana Șorodoc Gheorghe a Ilie Burceni 0,40
54. Calancea Elisabeta Calancea Elisabeta, Calancea Traian Chifan Nicolai a Precop, Țugui Marcu a Ion Remezău 0,90
55. Calancea Eufrozina Calancea Eufrozina Muntean Pavel, Sbera Irimia a Constantin Margină 0,90
56. Calancea Gheorghe Calancea Gheorghe Calancea Ana Margină, Str. Şcolii 0,30
57. Calancea Lucreţia Calancea Lucreţia Calancea Leonte Câmp 0,30
58. Calancea Maria Calancea Maria Calancea Maria Caliuha Nr. 1346 0,60
59. Calancea Olimpia Calancea Olimpia Calancea Simion Drumul Remezăului 1,20
60. Calancea Petru Calancea Petru Calancea Onisim Margine, Str.Şcolii 0,80
61. Calancea Petru Viorel Calancea Petru Viorel Calancea Luca Câmp 0,60
62. Calancea Traian Calancea Traian Calancea Leostin Paciucheni 1,20
63. Calancea Vasile Calancea Vasile Calancea Onisim Remezău – Transformator – Școală 0,80
64. Calancea Vasile Calancea Vasile Chifan Doroftei Câmp 0,60
65. Calancea Veronica Calancea Veronica Calancea Onisim Remezău – Transformator – Școală 0,80
66. Carcea Ana Carcea Ana Șorodoc Gheorghe a Ilie Prund 0,13
67. Carcea Andrei Carcea Andrei Carcea Dumitru Paciucheni 0,72
68. Carcea Arsenie Viorel Carcea Arsenie Viorel Carcea Arsenie a Andrei Centru 0,15
69. Carcea Constantin Carcea Constantin Carcea Toma Caliuha 0,27
70. Carcea Doina Domnica Carcea Doina Domnica Carcea Arsenie a Andrei Centru 0,15
71. Carcea Domnica Carcea Domnica Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim Centru, Str. Căminului 0,32
72. Carcea Dumitru Carcea Dumitru Carcea George Centru 0,60
73. Carcea Gavril Carcea Gavril Carcea Miftodie A Toader, Ieșan Dumitru a Alexandru Remezău, Deal La Savu 1,00
74. Carcea George Carcea George Carcea Arsenie a Andrei Caliuha 0,30
75. Carcea George Carcea George Carcea Pavel și Carcea Luca a Pavel Centru, Str. Căminului 0,65
76. Carcea Gheorghe Carcea Gheorghe Carcea Nicolai a Petru Centru 0,60
77. Carcea Ilie Carcea Ilie Carcea Miftodie A Toader Drumul Remezăului 0,60
78. Carcea Livia Carcea Livia Ghețău Toader Drumul Remezăului 0,30
79. Carcea Niculai Carcea Niculai Carcea Aftanasie Cărceni – Podul Topliţei 2,30
80. Carcea Ştefan Carcea Ştefan Carcea Neculai și Mutescu Eugenia Remezău – Transformator 1,50
81. Carcea Teodora Carcea Teodora Șorodoc Gheorghe a Ilie, Ursachi Paraschiva Caliuha 0,73
82. Carcea Toader Carcea Toader Țugui Mihai a Pavel Drumul Remezăului 0,60
83. Carcea Vasile Carcea Vasile Carcea Gherasim și Carcea Toader Cărceni 0,79
84. Carcea Veronica Carcea Veronica Carcea Gheorghe a V. Necunoscut 0,60
85. Cârstean Andrei Cârstean Andrei Cârstean Sevastian Necunoscut 0,28
86. Chelba Ilie Chelba Ilie Chelba Ilie Centru 1,20
87. Chifan Constantin Chifan Constantin Chifan Ștefan a Alexandru Centru – Fabrică, În Barieră 1,20
88. Chifan Costică Chifan Costică Chifan Toader a Vasile Remezău – Crușini 0,60
89. Chifan Divora Chifan Divora Calancea Rahila Cârsteni 1,20
90. Chifan Dumitru Chifan Dumitru Chifan Ion Cărceni – Barieră 0,60
91. Chifan Dumitru Chifan Dumitru Chifan Ion a Alexandru, Burciu Nichita Remezău, lângă biserică 1,20
92. Chifan Ecaterina Chifan Ecaterina Cîrstean Gheorghe a Grigore Margine 0,18
93. Chifan Ecaterina Chifan Ecaterina Tapîrdău Ilie a Gheorghe Țurhană 0,60
94. Chifan Elena Chifan Elena Chifan Ștefan Cărceni – Podu Topliţei 1,20
95. Chifan George Chifan George Chifan George Centru – Barieră 0,60
96. Chifan George Chifan George Chifan Ana Țurhană 1,20
97. Chifan George Chifan George Chifan Nicolae Remezău nr. 967 0,60
98. Chifan Glicheria Chifan Glicheria Pîrghie Vasile, Pîrghie Iustina, Mutrescu Macrina Câmp 0,70
99. Chifan Ilie Chifan Ilie Țugui Alexandru Remezău 0,15
100. Chifan Lucreţia Chifan Lucreţia Spînu Leon a Toader Cărceni – Barieră 0,22
101. Chifan Niculai Chifan Niculai Chifan Nistor Țurhană 0,60
102. Chifan Nistor Chifan Nistor Muntean Minodora Margine 0,40
103. Chifan Rodica Chifan Rodica Chifan Petru Centru – Barieră 1,20
104. Chifan Toader Chifan Toader Chifan Vasile a D. Caliha 2,40
105. Chifan Toader Chifan Toader Hrihor Ilie a Onofrei Remezău – Crușini 0,15
106. Chifan Vasile Apathy Veronica Iurcu Palaghia Centru 2,40
107. Chifan Vasile Chifan Vasile Chifan Nistor Țurhană 0,60
108. Chifan Vasile Chifan Vasile Spînu Leon a Toader Cărceni – Barieră 0,23
109. Chifan Veronica Chifan Veronica Chifan Simion, Spînu Leon a Toader Cărceni – Barieră 0,75
110. Chifan Veronica Chifan Veronica Țugui Macrina Remezău – Crușini 0,24
111. Chirilă Dimitrie Chirilă Dimitrie Chirilă Vasile a Ion V. De Sus 0,60
112. Chirilă Maria Chirilă Maria Mutescu Dumitru Bivolărie 0,08
113. Chirilă Petru Chirilă Petru Chirilă Vasile a Ion V. De Sus 0,60
114. Ciubotar Maria Ciubotar Maria Cîrstean Ion Margine 0,12
115. Cîrdei Ana Cîrdei Ana Muntean Iacob Margine 0,15
116. Cîrdei Aurel Cîrdei Aurel Cîrdei Ion a Petru Bivolărie 1,20
117. Cîrdei Constantin Cîrdei Constantin Cîrdei Irimie Margine, La Motel 0,60
118. Cîrdei Divora Cîrdei Divora Babiuc David a Gavril Margine 0,60
119. Cîrdei Elena Cîrdei Elena Cîrdei Ilie Margine, Str. Motel 0,60
120. Cîrdei George Cîrdei George Cîrdei Ion a Grigore Margine, Str. Dispensar 1,20
121. Cîrdei Leon Cîrdei Veronica Muntean Leon Margine 0,30
122. Cîrdei Mircea Cîrdei Mircea Cîrdei Trifon Prund 0,40
123. Cîrdei Raveca Cîrdei Raveca Țugui Trifon a Nistor Ţurhană 0,60
124. Cîrdei Toader Cîrdei Toader Cîrdei Ion a Toader Margine 0,20
125. Cîrdei Vasile Cîrdei Vasile Cîrdei Domnica Necunoscut 0,60
126. Cîrdei Zamfira Cîrdei Zamfira Gheațău Ștefan Margine 0,40
127. Cîrstean Ana Cîrstean Ana Cîrstean Gheorghe a Grigore, Cîrstean Tănase, Ursachi Constantin a Chiriac Margine, Str. Poştei 0,78
128. Cîrstean Ana Cîrstean Ana Cîrstean Veronica Margine 0,15
129. Cîrstean Ana Cîrstean Ana Calancea Isidor Cârsteni 0,26
130. Cîrstean C George Cîrstean George Cîrstean Constantin Margine 0,12
131. Cîrstean Catrina Cîrstean Catrina Roșca Toader Cârsteni 0,60
132. Cîrstean Constantin Cîrstean Constantin Cîrstean Toma Cărceni – Barieră 0,40
133. Cîrstean Dumitru Cîrstean Dumitru Cîrstean Gheorghe a Grigore Cîrsteni 0,18
134. Cîrstean Eleonora Cîrstean Eleonora Muntean Vasile a Chiriac Margine 0,15
135. Cîrstean Gavril Cîrstean Gavril Cîrstean Gavril a Grigore Cîrsteni 0,10
136. Cîrstean Gheorghe Cîrstean Gheorghe Calancea Isidor Remezău 0,53
137. Cîrstean Ilie Cîrstean Ilie Cîrstean D. Ion Margine, Motel 0,15
138. Cîrstean Ilie Cîrstean Ilie Cîrstean Gheorghe a Grigore Bilca 0,18
139. Cîrstean Ion Cîrstean Ion Cîrstean Gheorghe a Grigore, Calancea Isidor Prund 0,70
140. Cîrstean Lucreţia Cîrstean Lucreţia Cîrstean Vasile a Pavel Margine 0,60
141. Cîrstean Maria Cîrstean Maria Chifan George a Precob Remezău 0,60
142. Cîrstean Maria Cîrstean Maria Cîrstean Gheorghe Cîrsteni 0,72
143. Cîrstean Maria Cîrstean Maria Spînu Ilie a Vasile Centru – Fabrică, În Barieră 0,20
144. Cîrstean N. Floarea Cîrstean Floarea Cîrstean Nichifor Margine 0,30
145. Cîrstean Olga Cîrstean Olga Ghețău Ichim Remezău – Transformator 0,60
146. Cîrstean Silvia Cîrstean Silvia Cîrstean Constantin Margine, Uliţă Motel 1,20
147. Cîrstean Toader Cîrstean Toader Cîrstean Gavril a Grigore Cîrsteni 0,10
148. Cîrstean Traian Cîrstean Traian Cîrstean D. Ion Margine, Lângă Motel 0,15
149. Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile Cîrstean Anton, Cîrdei Dumitru a Th. Necunoscut 1,12
150. Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile Cîrstean Filip Margine 0,60
151. Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile Cîrstean Isidor Margine 1,20
152. Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile Cîrstean Toma Centru – Fabrică, În Barieră 0,40
153. Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile Muntean Toader a Constantin Margine 0,20
154. Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile Perdeică Precob a Simion Bilca 0,12
155. Cîrstean Veronia Cîrstean Veronia Cîrstean Vasile a Leon Câmp 0,90
156. Cîrstean Veronica Cîrstean Veronica Carcea Vasile a Adam Prund 0,12
157. Cîrstean Veronica Cîrstean Veronica Cîrstean George a Maftei Margine 1,20
158. Cîrstean Virgil Vasile Iosif Victor Kunzelman Otto Margine, Str. Poştei 2,40
159. Cornea Maria Calancea Ana Calancea Ilie a Iftemie, Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău, În Deal La Savu 0,56
160. Cornea Petru Cornea Petru Patraș Elisaveta Vicovu de Sus 1,20
161. Coroamă Ana Coroamă Ana Țugui Ilie Remezău 1,20
162. Coroamă Aritina Coroamă Aritina Muntean Ilie, Sbera Gavril a Irimia Centru 1,40
163. Coroamă Aurel Coroamă Aurel Coroamă Domitian Remezău – Crușini 0,80
164. Coroamă Aurora Coroamă Aurora Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Toloacă 0,52
165. Coroamă Constantin Coroamă Constantin Coroamă Toader Remezău 0,60
166. Coroamă Dragoş Coroamă Dragoş Coroamă Domitian Câmp 0,80
167. Coroamă George Coroamă George Coroamă Sofia a Vasile, Roșca Veronica Remezău – Transformator 1,50
168. Coroamă Gheorghe Coroamă Gheorghe Coroamă Ion Bivolărie 0,30
169. Coroamă Ilie Coroamă Ilie Coroamă I. Vasile, Dabîca Gheorghe Bivolărie 1,20
170. Coroamă Ionel Coroamă Ionel Coroamă Dumitru și Coroamă Ana Cărceni – Podu Topliţei 0,22
171. Coroamă Paraschiva Coroamă Paraschiva Coroamă Nicolai Câmp, La „Pîrîu” 0,30
172. Coroamă Partemie Coroamă Partemie Chifan Partemie Țurhană 1,20
173. Coroamă Pavel Coroamă Pavel Coroamă Dumitru și Coroamă Ana Toloacă 0,22
174. Coroamă Vasile Coroamă Vasile Coroamă Toader Remezău 0,60
175. Crăciun Glicheria Crăciun Glicheria Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim Centru, Str. Cămin 0,33
176. Crăciun Ilie Crăciun Ilie Mutescu Anton a Nistor Remezău 0,30
177. Crăciun Maria Crăciun Maria Pîrghie Precop a Partemie Remezău 0,20
178. Dabâca Lucreţia Dabâca Lucreţia Dabîca Alexandru, Dabîca Nicolai, Hrișcă Miftodie Câmp 1,10
179. Dabâca Maria Dabâca Maria Patraș George Bivolărie 0,40
180. Dabâca Marineta Dabâca Marineta Dabîca Alexandru, Dabîca Iustina, Dabîca Nicolai Câmp 1,50
181. Dabâca Nicolai Dabâca Nicolai Dabîca Nicolai Paciucheni 0,60
182. Fusa Constantin Fusa Constantin Fusa Ștefan Remezău, La „Pod La Roşu” 0,67
183. Fusa Dragoş Fusa Dragoş Fusa Gheorghe a Ilie și Fusa Iustina Margine, lângă brutărie 1,20
184. Fusa Ilarion Fusa Ilarion Rusu Tiron Caliuha 1,20
185. Fusa Ilie Fusa Ilie Fusa Ștefan Remezău, În „Tolocuţă” 0,67
186. Fusa Vasile Fusa Vasile Fusa Vasile Câmp 0,60
187. Galan Aurelia Galan Aurelia Ursachi Constantin a Chiriac Centru, Str. Cămin 0,30
188. Galan Constantin Galan Constantin Dobrea Emilian Remezău – Țurhana 0,45
189. Galan Gheorghe Galan Gheorghe Galan Constantin și Galan Paraschiva Centru 1,20
190. Galan Precob Galan Precob Galan Isidor Margine 0,60
191. Galan Raveca Galan Raveca Bolocan Pamfil, Cîrstean Veronica Margine 0,90
192. Galan Viorica Galan Viorica Hrihor Ilie a Onofrei Remezău 0,15
193. Georgescu Elena Georgescu Elena Chifan Simion Câmp, Lângă Linie 0,30
194. Georgescu Maria Felicia Motrescu Vasile Mutrescu Ignat Bucureşti 1,80
195. Gheaţău Viorica Gheaţău Viorica Ghețău Mihai Necunoscut 0,60
196. Gheţău C. Dumitru Gheţău Dumitru Gheațău Ștefan Margine 0,40
197. Gheţău Domnica Gheţău Domnica Cîrdei Dumitru a Th. Margine 0,52
198. Gheţău Elisabeta Gheţău Elisabeta Ghețău Lucreția Margine, Str. Şcolii 0,60
199. Gheţău Gheorghe Gheţău Gheorghe Ghețău Ichim Margine 0,60
200. Gheţău Gheorghe Gheţău Gheorghe Ghețău Ilarion Margine 1,20
201. Ghețău Oltea Ghețău Oltea Cîrstean Vasile a Pavel Margine 0,60
202. Gheţău Toader Gheţău Toader Ghețău Toader Prund 0,30
203. Gheţău Traian Gheţău Traian Ghețău Mihai, Ghețău Zamfira Gălăneşti 0,90
204. Ghețău Vasile a Toma Ghețău Vasile Ghețău Catrina Bivolărie 0,08
205. Gheţău Zamfira Gheţău Zamfira Cîrdei Dumitru a Th. Margine 0,52
206. Gheţău Zenovia Gheţău Zenovia Ursachi Zaharie Prund 0,60
207. Ghiațău Gheorghe Ghiațău George Gheațău Ștefan Margine 0,40
208. Hrihor Adrian Hrihor George Hrihor Miron și Hrihor Agafia Câmp – Crușini 0,45
209. Hrihor Constantin Hrihor Constantin Hrihor Filip Remezău – Crușini 0,30
210. Hrihor Constantin Hrihor Constantin Hrihor Iosif Câmp, Podu Slatinei 0,60
211. Hrihor Cornelia Hrihor George Hrihor Miron și Hrihor Agafia Centru – Complex 0,45
212. Hrihor Dumitru Hrihor Dumitru Hrihor Filip Margine, Str. Şcolii 0,30
213. Hrihor George Hrihor George Hrihor Filip Prund 0,30
214. Hrihor George Hrihor George Hrihor Iftemie Câmp – Crușini 0,30
215. Hrihor Magdalena Hrihor Magdalena Mutescu Anton a Nistor Remezău 0,30
216. Hrihor Nichifor Hrihor Nichifor Hrihor Nichifor Necunoscut 0,30
217. Hrihor T. Gheorghe Hrihor Gheorghe Hrihor Trifon Câmp – Crușini 0,20
218. Hrihor T. Nicolaie Hrihor Nicolaie Hrihor Trifon Prund 0,20
219. Hrihor Toader Hrihor Toader Hrihor Filip Remezău – Crușini 0,30
220. Hrihor Traian Hrihor Traian Hrihor Iftemie Câmp – Crușini 0,30
221. Hrihor Veronica Hrihor Veronica Hrihor Filip Remezău – Crușini 0,30
222. Hrişcă Ana Hrişcă Ana Pîrghie Andrei Remezău, Lângă Biserica Remezău 0,30
223. Hrişcă Elisabeta Hrişcă Elisabeta Calancea Ana Margine, Str. Şcolii 0,30
224. Hrișcă Vasile Hrișcă Vasile Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru Margine 0,80
225. Hriţcan Constantin Hriţcan Constantin Hrițcan Aretina Câmp 0,60
226. Hriţcan Domnica Hriţcan Domnica Spînu Ilie a Vasile Prund 0,20
227. Hurjui Maria Hurjui Maria Cârstean Sevastian Gălăneşti 0,28
228. Ieşan Constantin Ieşan Constantin Ieșan Ana Drumul Remezăului – Centru 0,30
229. Ieşan Ilie Ieşan Ilie Ieșan Domnica a Alexandru Margine, Str. Şcolii 1,20
230. Ieşan Iustin Ieşan Iustin Cîrdei Dumitru a Th. Margine, Lângă Motel 0,52
231. Ieşan Magdalena Ieşan Magdalena Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Margine 1,20
232. Ieşan Nicolae Ieşan Nicolae Ieșan Natalia Bivolărie 0,24
233. Ieşan Zamfira Ieşan Zamfira Ieșan Victor Centru 0,40
234. Imbrea Elena Imbrea Elena Cîrdei Toader Paciucheni 0,05
235. Jacotă Maria Jacotă Maria Pîrghie Zoe a Daniel Centru 0,60
236. Mandici Ana Mandici Ana Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 0,42
237. Mandici Arcadie Mandici Arcadie Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 0,42
238. Mandici Gheorghe Mandici Gheorghe Mandici Nicolai Bivolărie 0,70
239. Mandici Marian Aurelian Mandici Marian Aurelian Mandici Vasile Bivolărie 0,60
240. Mandici Traian Mandici Traian Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 0,42
241. Motrescu Agripina Motrescu Agripina Motrescu Simion a Ion Margine, Str. Dispensar 1,20
242. Motrescu Constantin Motrescu Constantin Motrescu Ariton Burceni 0,60
243. Motrescu Constantin Motrescu Constantin Motrescu Gheorghe a Lazăr Burceni 0,23
244. Motrescu Csevera Motrescu Csevera Ieșan Eugen a Constantin Suceava 0,60
245. Motrescu Ilie Motrescu Ilie Motrescu Vasile a Lazăr Remezău – Pod la Avrămia 0,60
246. Motrescu Ion, Motrescu Ion Breabăn Archip Câmp 0,15
247. Motrescu Maria Motrescu Maria Cîrstean Gavril a Grigore Remezău, În Deal La „Savu” 0,10
248. Motrescu Maria Motrescu Maria Șorodoc Maftei a Precop Burceni 0,40
249. Motrescu Nicolai Motrescu Nicolai Motrescu George a Niculai și Muntean George Margine, Lângă Şcoală 0,45
250. Motrescu Nicolai Motrescu Nicolai Țugui Domnica a Nichita Remezău – Crușini 0,15
251. Motrescu Petru Motrescu Petru Motrescu Mihai a Vasile Pod la Avrămia 0,60
252. Motrescu Toader Motrescu Toader Mutescu Ion a Emil Prund, La Pod La „Avrămia” 0,15
253. Motrescu V. Constantin Motrescu Constantin Motrescu Vasile a Lazăr Remezău – Pod la Avrămia 0,60
254. Motrescu Veronica Motrescu Veronica Roșca Simion a Isidor Pod la Avrămia 0,10
255. Motrescu Viluţa Motrescu Viluţa Motrescu George a Niculai și Muntean George Margine, Lângă Şcoală 0,45
256. Muntean Ana Muntean Ana Muntean Petru a Precob Centru 0,40
257. Muntean C. Petru Muntean Petru Muntean Ilie Margine, Str. Dispensar 0,20
258. Muntean Domnica Muntean Pavel Muntean Pavel a Iustin Necunoscut 0,60
259. Muntean Dumitru Muntean Dumitru Coroamă Luca Necunoscut 0,60
260. Muntean Dumitru Muntean Dumitru Muntean Iacob Necunoscut 0,15
261. Muntean Eleonora Muntean Eleonora Bolocan Lucian a Toader Câmp 0,80
262. Muntean George Muntean George Muntean Petru a Ion Margine 0,60
263. Muntean Gheorghe Muntean Gheorghe Muntean George a Iustin Margine 0,60
264. Muntean Ilie Muntean Ilie Muntean Petru a Precob Margine 0,40
265. Muntean Ioan Muntean Ioan Muntean Ilie a Zaharia, Șorodoc Gheorghe a Ilie Centru – Complex 1,00
266. Muntean Ion Muntean Ion Muntean Pavel Margine 0,30
267. Muntean Maria Muntean Maria Muntean George a Pamfil Drumul Remezăului, Prund 0,30
268. Muntean Niculai Muntean Niculai Muntean Nichita Margine 0,60
269. Muntean Vasile Muntean Vasile Muntean Petru a Constantin și Bîrsan Leonte Margine, Str. Dispensar 1,00
270. Muntean Vasile Muntean Vasile Muntean Petru a Constantin și Bîrsan Leonte Rădăuţi 0,40
271. Muntean Vasile Muntean Vasile Muntean Ilie a Zaharia Margine 0,60
272. Muntean Vasile Muntean Vasile Șorodoc Gheorghe Margină 0,90
273. Muntean Veronica Muntean Veronica Muntean Onofrei Margine 0,30
274. Mutescu Ana Mutescu Ana Calancea Isidor Remezău 0,53
275. Mutescu Ana Mutescu Ana Boca Gheorghe a V. Margine 0,20
276. Mutescu Ana Mutescu Ana Chifan Simion Cărceni 0,60
277. Mutescu Ana Mutescu Ana Hrițcan Aretina Câmp, Uliţa Bisericii 0,60
278. Mutescu Ana Mutescu Ana Țugui Savu a Filip Remezău, Deal La Savu 0,30
279. Mutescu Anişoara Mutescu Anişoara Mutescu Iosif a Marcu Remezău – Transformator – Școală 0,12
280. Mutescu Aurelia Mutescu Aurelia Țugui Trifon a Toader Remezău, Dealu ”Babei” 0,08
281. Mutescu Charitina Mutescu Charitina Mutescu Eudochia Margine 0,30
282. Mutescu Crin Mutescu Crin Burciu Petrea a Irimia Câmp 0,80
283. Mutescu D. Constantin Mutescu Constantin Mutescu Dumitru Bivolărie 0,08
284. Mutescu Domnica Mutescu Domnica Sandu Isaie Remezău – Transformator – Școală 0,19
285. Mutescu Domnica Mutescu Domnica Țugui Nistor a Teodosie Câmp 0,30
286. Mutescu Gavril Mutescu Gavril Mutescu George a Foca Câmp 0,10
287. Mutescu Gavril Mutescu Gavril Mutescu George a Simion Remezău – Școală 1,20
288. Mutescu George Mutescu George Mutescu Partemie Remezău – Pod la Avrămia 0,15
289. Mutescu Gheorghe Mutescu Gheorghe Mutescu Visarion Câmp, În Gura Slatinii 0,60
290. Mutescu Ilie Mutescu Ilie Țugui Toader Remezău, Dealu Babei, Slatina Voitinelului 0,60
291. Mutescu Ilie Mutescu Ilie Mutescu Simion a Maftei Cărceni – Podu Topliţei 0,40
292. Mutescu Ion Mutescu Ion Calancea Isidor Remezău, Bahnă. 0,26
293. Mutescu Iosif Mutescu Iosif Mutescu Iosif a Marcu Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,12
294. Mutescu Isidor Mutescu Isidor Mutescu Precob a Mitrofin Remezău, Bahnă 0,60
295. Mutescu Nicolai Mutescu Gheorghe Mutescu Agafia Remezău – Pod la Avrămia 1,20
296. Mutescu Nicolai Mutescu Nicolai Mutescu Niculai a Ștefan Remezău – Transformator – Școală 0,60
297. Mutescu Nicuța-Violeta Mutescu Eufrozina Mutescu Toader a Marcu Remezău, Pe Ţurhană 0,80
298. Mutescu Nistor Mutescu Nistor Mutescu Domnica, Mutescu Niculai Câmp 1,80
299. Mutescu Paraschiva Mutescu Paraschiva Mutescu Vasile a Mitrofin Remezău, Bahnă 0,60
300. Mutescu Simion Mutescu Simion Mutescu Simion Remezău 0,15
301. Mutescu Sofia Mutescu Sofia Mutescu Iosif a Marcu Câmp, În Gura Slatinii 0,24
302. Mutescu Teodor Mutescu Eufrozina Mutescu Toader a Marcu Remezău, Pe Ţurhană 0,80
303. Mutescu Teodor Mutescu Teodor Mutescu Gavril și Mutescu Miron Remezău, Lângă Marisdal 0,24
304. Mutescu Toader Mutescu Toader Mutescu George a Foca Câmp 0,10
305. Mutescu Vasile Mutescu Vasile Mutescu Eudochia Burceni 0,30
306. Mutescu Vasile Mutescu Vasile Mutescu George a Foca Câmp 0,10
307. Mutescu Veronica Mutescu Veronica Mutescu Lazăr a Foca Câmp 0,30
308. Mutrescu Floarea Mutrescu Floarea Ursachi Niculai a Dumitru Burceni 0,26
309. Negru Ilie Negru Ilie Negru Toader Remezău 1,20
310. Nicoară Domnica Nicoară Domnica Țugui Chiriac a Miron Bivolărie 0,30
311. Nicolăică Aurel Nicolăică Aurel Mandici Ana și Mandici Sandu Voitinel 0,42
312. Nistor Aurica Nistor Aurica Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,32
313. Nistor Dumitru Nistor Dumitru Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,32
314. Nistor Felicia Nistor Felicia Țugui Petru a Pavel Bilca 0,20
315. Nistor Nicolai Nistor Nicolai Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Burceni 0,32
316. Nistor Petru Nistor Petru Nistor Calistrat Bivolărie 0,60
317. Nistor Vasile Nistor Vasile Babiuc Gavril Margine, Str. Dispensar 0,30
318. Nistor Veronica Nistor Veronica Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,32
319. Patraş Aurora Patraş Aurora Patraș Petru a Toader Bivolărie 0,60
320. Patraş C. Vasile Patraş Vasile Patraș Constantin Bivolărie 0,60
321. Patraş Constantin Patraş Constantin, Motrescu Vasile, Apathy Veronica Motrescu Toader a Maftei, Iurcu Palaghia, Patraș Ilie, Patraș Niculaie și Patraș Dumitru Bivolărie 6,40
322. Patraş Gheorghe Patraş Gheorghe Patraș Elisaveta Bivolărie 1,20
323. Păsăilă Virgil Păsăilă Virgil Schipor Ion a Constantin Bivolărie 0,60
324. Perdeică Ana Perdeică Ana Chifan Agripina Remezău, Lângă Biserica Remezău 0,40
325. Perdeică Aurelia Perdeică Aurelia Perdeică Sevastian, Țugui Pamfil a Vasile Remezău 1,02
326. Perdeică Gavril Perdeică Gavril Perdeică George a Simion Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,48
327. Perdeică George Perdeică George Perdeică George a Simion Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,48
328. Perdeică Maria Perdeică Maria Perdeică Sevastian, Carcea Ion Burceni 1,62
329. Perdeică Radu Perdeică Radu Perdeică George a Simion Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,48
330. Perdeică Vasile Perdeică Vasile Perdeică Precob a Simion Burceni 0,12
331. Perdeică Zamfira Perdeică Zamfira Muntean Artemie Margină 0,60
332. Pitic Constantin Pitic Constantin Pitic Vasile Bivolărie 0,80
333. Pîrghie Ana Pîrghie Ana Motrescu Veronica a Vasile Drumul Remezăului 0,29
334. Pîrghie Ana Pîrghie Ana Pîrghie Damian Cărceni – Drumul Remezăului 0,60
335. Pîrghie Aurel Pîrghie Aurel Pîrghie Pamfil, Motrescu Veronica a Vasile Drumul Remezăului 0,69
336. Pîrghie Aurel Pîrghie Aurel Pîrghie Precob a Victor Drumul Câmpului 0,52
337. Pîrghie Constantin Pîrghie Constantin Pîrghie Constantin a Vasile Câmp 0,60
338. Pîrghie Dumitru Pîrghie Dumitru Pîrghie Precob a Victor Câmp, La Părău 0,52
339. Pîrghie Elena Pîrghie Elena Mutrescu Ion a Simion Margine, Str. Dispensar 0,40
340. Pîrghie Eufrozina Pîrghie Eufrozina Pîrghie Pavel a Sofron Remezău 1,05
341. Pîrghie George Pîrghie George Pîrghie Ilie a Toader Suceava 0,15
342. Pîrghie Ilie Pîrghie Ilie Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru Rădăuți 0,80
343. Pîrghie Ion Pîrghie Ion Pîrghie Ilarion Margină 0,15
344. Pîrghie Ion Pîrghie Ion Pîrghie Damian Cărceni – Drumul Remezăului 0,60
345. Pîrghie Leonte Pîrghie Leonte Pîrghie Precob a Victor Drumul Câmpului 0,17
346. Pîrghie Lucreţia Pîrghie Lucreţia Pîrghie Precob a Victor Câmp 0,52
347. Pîrghie Maria Pîrghie Maria Pîrghie Vasile Câmp 1,20
348. Pîrghie Niculai Pîrghie Niculai Pîrghie Precob a Victor Drumul Câmpului 0,52
349. Pîrghie Paraschiva Pîrghie Paraschiva Negru Ana și Pîrghie Paraschiva Cărceni 0,60
350. Pîrghie Precob Pîrghie Precob Pîrghie Precob a Victor Câmp 0,17
351. Pîrghie Simion Pîrghie Simion Pîrghie Niculai Remezău 0,15
352. Pîrghie Traian Pîrghie Traian Pîrghie Andrei Cărceni – Drumul Remezăului 0,30
353. Pîrghie Vasile Pîrghie Vasile Pîrghie Constantin a Vasile Remezău, În Ţarină 0,60
354. Pîrghie Vasile Pîrghie Vasile Pîrghie Ilie a Toader Remezău – Școală 0,15
355. Pîrghie Vasile Pîrghie Vasile Pîrghie Precop a Partemie Bivolărie 0,20
356. Pîrghie Veronica Pîrghie Veronica Motrescu Veronica a Vasile Cărceni 0,29
357. Pîrghie Victor Pîrghie Victor, Sevciuc Vasile, Chifan Ion, Apathy Veronica Pîrghie Petru a Iroftei, Pîrghie Precob a Victor, Hrișcă Silion, Pîrghie Toader, Chifan Isidor, Sevciuc Leon, Iurcu Palaghia Drumul Câmpului 11,60
358. Pîslar Petru Pîslar Petru Pîslar Toader Bivolărie 0,60
359. Pîslar Vasile Pîslar Vasile Pîslar Cozma Bivolărie 0,60
360. Plamadă Doina Plamadă Doina Ursachi Zaharie Bivolărie 0,60
361. Plamadă Vasile Plamadă Vasile Dabîca Filip Bivolărie 0,30
362. Pleşca Partemie Pleşca Partemie Pleșca Trifon Centru 1,20
363. Pleşca Traian Pleşca Traian Pleșca Chirilă a Samoilă Centru 1,20
364. Popescu Constantin Popescu Constantin Carcea Sofron Cărceni – Drumul Remezăului 0,30
365. Popescu Dumitru Popescu Dumitru Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Drumul Remezăului 0,52
366. Popescu George Popescu George Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Drumul Remezăului 0,52
367. Prelipcean Gheorghe Prelipcean Gheorghe Mutescu Toader a Marcu Voitinel 0,80
368. Reuţ Dumitru Reuţ Dumitru Țugui Marcu a Ion Bivolărie, str. Ștefan cel Mare 0,30
369. Reuţ Gheorghe Reuţ Gheorghe Urmă Vasile a Gheorghe Bivolărie 1,20
370. Reuţ Magdalena Reuţ Magdalena, Cîrdei Natalia a Gheorghe Reuț Gheorghe a Dumitru Bivolărie 1,20
371. Reuţ Petru Reuţ Petru Reuț Ioan a Dumitru Bivolărie 0,60
372. Reuţ Vasile Reuţ Vasile Reuț Ioan a Dumitru Bivolărie 0,60
373. Roşca Ana Roşca Ana Roșca Aftanasie Cîrsteni 0,08
374. Roşca Dimitrie Roşca Dimitrie Roșca Isidor Remezău, În „Bahnă” 0,10
375. Roşca Gheorghe Roşca Gheorghe Roșca Trifon Remezău 0,60
376. Roşca Toader Roşca Toader Roșca Trifon Remezău 0,60
377. Roşca Vasile Roşca Vasile Roșca Artemie a Simion Remezău – Transformator – Școală 0,10
378. Rotar Felicia Rotar Felicia Rotar Ilie a Iacob Caliuha 0,60
379. Rotar Zamfira Rotar Zamfira Breabăn Gheorghe Remezău – Transformator – Școală 0,08
380. Rotariu Domnica-Valeria Rotariu Vasile Rotariu Gheorghe a Gherasim Suceava 3,60
381. Sandu Traian Sandu Traian Sandu Luca Remezău 0,10
382. Sandu Trandafira Sandu Trandafira Tărîță Alexandru a Doroftei și Tărîță Ifrim Câmp 0,60
383. Sauciuc Ion Sauciuc Ion Șorodoc Iosub a Constantin Drumul Remezăului – Centru 0,60
384. Schipor Aurelia Schipor Aurelia Țugui Domnica Vicovu De Sus 0,40
385. Schipor Constantin Schipor Constantin Schipor Vasile a Aftanasie Prund 0,30
386. Schipor Dumitru Schipor Dumitru Schipor Nichita Cărceni – Barieră 0,30
387. Schipor Gheorghe Schipor Gheorghe Schipor Eudochia Bivolărie 0,60
388. Schipor Magdalena Schipor Magdalena Schipor Nichita Cărceni – Barieră 0,30
389. Schipor Vasile Schipor Aspazia Schipor Petru Bivolărie, str. Ștefan cel Mare 0,60
390. Schipor Vasile Schipor Vasile Schipor Toader a Dumitru Burceni 1,20
391. Spînu Anastasia Spînu Anastasia Mutescu Iosif a Marcu Remezău, Lângă Biserica Remezău 0,24
392. Spînu Constantin Spînu Constantin Mutescu Vasile a Dumitru Câmp 1,20
393. Spînu Domnica Spînu Domnica Spînu Ion Câmp, La Părău 1,20
394. Spînu I. Gheorghe Spînu Gheorghe Spînu Ilie a Vasile Câmp 0,20
395. Spînu Maria Spînu Maria Spînu Leon a Toader Câmp 0,90
396. Spînu Niculai Spînu Niculai Spînu Militon, Spînu Veronica a Militon, Spînu Niculai Remezău, Ţurhană 0,22
397. Spînu Toader Spînu Toader Spînu Militon și Spînu Veronica a Militon Câmp 0,17
398. Spînul Nicolai Spînu Nicolai Spînu Zaharie Remezău, Ţurhană 0,60
399. Şcladan Gavril Şcladan Gavril Șcladan Gheorghe Remezău – Crușini 0,02
400. Şorodoc Aglaia Veturia Şorodoc Aglaia Veturia Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Cărceni 0,52
401. Şorodoc Ana Şorodoc Ana Șorodoc Niculai Centru – Fabrică 0,20
402. Şorodoc Aspazia Şorodoc Aspazia Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru Carceni – Drumul Remezăului 0,80
403. Şorodoc Daniela Şorodoc Daniela Chifan Iosif Centru, Lângă Gară 0,24
404. Şorodoc Dumitru Şorodoc Dumitru Șorodoc Gavril a Nichita Câmp 0,40
405. Şorodoc Dumitru Şorodoc Dumitru Șorodoc Petru a Constantin Centru, Str. Gării 1,80
406. Şorodoc Elena Şorodoc Elena Șorodoc Gheorghe a F. Centru 1,20
407. Șorodoc Elvira Ursachi Irina Ursachi Isidor a Toader Bivolărie, str. Podirei 0,10
408. Şorodoc Gheorghe Şorodoc Gheorghe Pîrghie Nichita a Simion Câmp, la „Părău” 0,40
409. Şorodoc Gheorghe Şorodoc Gheorghe Șorodoc Filip a D. Margine, Str. Dispensarului 0,30
410. Şorodoc Gheorghe Şorodoc Gheorghe Șorodoc Gavril a Nichita Câmp 0,40
411. Şorodoc Gheorghe Şorodoc Gheorghe Șorodoc Gheorghe a Ilie Caliuha 0,13
412. Șorodoc Ilie Șorodoc Dumitru Șorodoc Dumitru a Precup Centru – Cămin 0,20
413. Şorodoc Ilie Şorodoc Ilie Șorodoc Dumitru a Precup, Chifan Toader a Vasile Centru, Str. Cămin 0,80
414. Şorodoc Ion Şorodoc Ion Șorodoc Marcu a Pintilie Câmp, La Părău 0,90
415. Şorodoc Minodora Şorodoc Minodora Șorodoc Grigore Margine 1,20
416. Şorodoc Mircea Şorodoc Mircea Șorodoc Niculai, Șorodoc Vladimir Centru 0,80
417. Şorodoc Petru Şorodoc Petru Șorodoc Onofrei și Șorodoc Eudochia Centru 0,19
418. Şorodoc Stela Şorodoc Stela Șorodoc Gheorghe Margine – Centru 0,60
419. Şorodoc Victoria Şorodoc Victoria Șorodoc Gavril a Nichita Câmp 0,40
420. Şorodoc Zamfira Şorodoc Ana Șorodoc Niculai, Țugui Zamfira și Țugui Ambrozie Margine 0,48
421. Ştefănescu Letiţia Ştefănescu Letiţia Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia Rădăuți, str. Calea Bucovinei 2,62
422. Tărîţă Gheorghe Tărîţă Gheorghe Tărîță Ion a Luchian Câmp 1,20
423. Tărîţă Lucreţia Tărîţă Lucreţia Tărîță Pavel Centru – Fabrică 0,40
424. Tărîţă Teodora Tărîţă Teodora Muntean Pavel a Iustin Centru – Fabrică 0,60
425. Tei Lucreţia Tei Lucreţia Ursachi Vasile a Dumitru Câmp 0,13
426. Tironeac Gavril Tironeac Gavril Tironiac Ana Centru 0,20
427. Todose Gheorghe Todose Gheorghe Todose Nichita Margine, Str. Tudoseni 0,30
428. Todosie Dumitru Todosie Dumitru Tudosie Rarița a Alexandru Cărceni – Barieră 0,40
429. Topîrdău Constantin Topîrdău Constantin Tapîrdău Leon Remezău, „Bahnă” 0,20
430. Topîrdău Pavel Topîrdău Pavel Tapîrdău Leon Remezău, „Bahnă” 0,20
431. Tudose Axinte Tudose Axinte Tudose Vasile a Axinte Margine 0,60
432. Tudose Elisabeta Tudose Elisabeta Mutescu Iosif a Marcu Margine 0,24
433. Tudose Gheorghe Tudose Gheorghe Tudose Dumitru Margine 0,60
434. Tudose Gheorghe Tudose Gheorghe Tudose Toader a Iosif Margine 0,30
435. Tudose Iosif Tudose Iosif Tudose Toader a Iosif Paciucheni 0,30
436. Tudose Onofrei Tudose Onofrei Tudose Maxim a Ion Margine 0,60
437. Tudose Silviu Tudose Silviu Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia Suceava 2,62
438. Tudose Toader Tudose Toader Tudose Vasile a Axinte Margine 0,60
439. Tudose Vasile Tudose Vasile Todose Nichita, Cârstean Sevastian Margine 0,58
440. Tudose Veronica Tudose Veronica Tudose Toader Margine 1,20
441. Țugui Achilina Țugui Achilina Țugui Zamfira și Țugui Ambros Remezău, Deal La Savu 0,28
442. Ţugui Ana Ţugui Ana Țugui Rahila a Precob Str. Câmpului 0,30
443. Ţugui Aurelia Ţugui Aurelia Țugui Parftemie a Costantin Remezău 0,60
444. Ţugui Constantin Ţugui Constantin Mutescu Ștefan Remezău 0,20
445. Ţugui Constantin Ţugui Constantin Țugui Parftemie a Costantin, Ursachi Paraschiva Remezău 1,20
446. Ţugui Constantin Ţugui Constantin Țugui Petrea a Constantin Drumul Remezăului 0,60
447. Ţugui Domnica Ţugui Domnica Roșca Toader Cârsteni 0,60
448. Ţugui Elisabeta Ţugui Elisabeta Țugui Nastasia, Țugui Varvara Remezău 0,32
449. Ţugui Eudochia Ţugui Eudochia Țugui Gavril a Pavel Câmp 1,20
450. Ţugui George Ţugui George Mutescu Mafteiu Câmp, Pe Mal 0,40
451. Țugui Gheorghe Țugui Gheorghe Țugui Zamfira și Țugui Ambros Suceava 0,28
452. Ţugui Gheorghe Ţugui Gheorghe Țugui Vasile a Pavel Remezău, În „Bahnă” 0,40
453. Țugui Ilie Calancea Leon Calancea Leon a Constantin Burceni 0,60
454. Ţugui Ilie Ţugui Ilie Dobrea Emilian Remezău – Crușini 0,90
455. Ţugui Ilie Ţugui Ilie, Țugui Aurel, Mutescu Elena Țugui Ion a Ștefan, Sandu Ioachim, Țugui Petru a Filip Câmp 2,55
456. Ţugui Ion Ţugui Ion Țugui Nastasia Remezău, Lângă Biserica Remezău 0,03
457. Ţugui Ion Teodor Ţugui Ion Teodor Țugui Constantin a Teodosie Remezău – Școală – Poiana Bonchii 0,90
458. Țugui Maria Țugui Glicheria, Țugui Petru Țugui Glicheria și Țugui Petru Remezău 0,90
459. Ţugui Maria Ţugui Maria Tapîrdău Petru Remezău 0,60
460. Ţugui Maria Ţugui Maria Țugui Trifon a Nistor Țurhana 0,60
461. Ţugui Minodora Ţugui Minodora Țugui Domnica a Nichita, Țugui Gheorghe a Nichita Remezău – Crușini 0,55
462. Ţugui Nicolai Ţugui Nicolai Țugui Trifon a Filip și Țugui Iustina Caliuha 1,20
463. Ţugui Nicolai Ţugui Nicolai Țugui Toader, Mutescu Domnica Remezău 1,08
464. Ţugui Pavel Ţugui Pavel Țugui Petru a Pavel Remezău 0,20
465. Ţugui Teodor Ţugui Teodor Țugui Trifon a Toader Remezău 0,08
466. Ţugui Toader Ţugui Toader Țugui Simion Remezău, Bahnă 0,08
467. Ţugui Toader Ţugui Toader Țugui Damian Drumul Remezăului 0,60
468. Ţugui Valeria Ţugui Valeria Hrihor Trifon Remezău, Deal La Savu 0,20
469. Ţugui Veronica Ţugui Veronica Cîrstean Isidor Drumul Remezăului 0,30
470. Ţugui Veronica Ţugui Veronica Țugui Simion Remezău 0,08
471. Ţugui Viorica Ţugui Viorica Mutrescu Gheorghe a Damian Remezău – Școală 0,20
472. Ţugui Viorica Ţugui Viorica Țugui Mihai și Țugui Glicheria Remezău – Poiana Bonchii 0,45
473. Ungurean Lucreţia Ungurean Lucreţia Ungurean Loghin Bivolărie 1,50
474. Ungurean Raveca Ungurean Raveca Ungurean Loghin Bivolărie 1,50
475. Ungurean Ştefan Ungurean Ştefan Ungurean Natalia Bivolărie 1,50
476. Urmă Alexandru Urmă Alexandru Urmă Ilie a Nicolai, Coroamă Irimia Bivolărie 1,60
477. Ursachi Ana Ursachi Ana Ursachi George a D. Remezău – Pod la Avrămia 0,28
478. Ursachi D. Constantin Ursachi Constantin Ursachi D. Constantin Remezău, Ţurhană 0,26
479. Ursachi Domnica Ursachi Domnica Valter Iustin Burceni 1,20
480. Ursachi Dumitru Ursachi Dumitru Ursachi Vasile a Dumitru, Calancea Leonte Centru – Fabrică 0,43
481. Ursachi Felicia Ursachi Felicia Ursachi Nistor a Dumitru Câmp 0,26
482. Ursachi Gheorghe Ursachi Gheorghe Ursachi Vasile a Petru Bivolărie 0,60
483. Ursachi Ion Ursachi Ion Ursachi Constantin a Andrei Câmp 1,20
484. Ursachi Nicolai Ursachi Nicolai Ursachi Vasile, Ursachi Beniamin a Chiriac Prund 1,80
485. Ursachi Vasile Ursachi Vasile Ursachi George a D. Remezău – Pod la Avrămia 0,28
486. Ursachi Veronica Ursachi Veronica Roșca Aftanasie Remezău 0,08
487. Vicovean Serafim Vicovean Serafim Vicovean Ion Margine 3,60
488. Vlăişan Maria Vlăişan Maria Ursachi Grigorie Remezău 0,60
489. Zbera Aglaia Zbera Aglaia Fusa Domnica Remezău 0,60