Comisia de votare, aleasă în ședința Adunării Generale din data de 29.09.2019, alcătuită din:

  1. Motrescu Tudor
  2. Spînu Dumitru
  3. Cârdei Ioan

A anunțat următoarele rezultate:

Persoane prezente la vot: 144

1. Pentru funcția de președinte:

Buletine de vot utilizate: 144

Buletine de vot anulate: 101

Buletine de vot nule: 15

Buletine cu voturi valabil exprimate: 129

Repartizarea voturilor:

Fusa Vasile, număr de voturi: 129.

2. Pentru funcția de membru al Consiliului de administrație Vicovu de Jos:

Buletine de vot utilizate: 132

Buletine de vot anulate: 113

Buletine de vot nule: 8

Buletine cu voturi valabil exprimate: 124

Repartizarea voturilor:

Nr. crt. Numele și prenumele persoanei care a candidat Nr. voturi
1. Hrihor Ioan 26
2. Cîrstean Virgil Vasile 20
3. Reuț Petru 52
4. Țugui G. Constantin 48
5. Todosi Vasile 54
6. Calancea Petru Viorel 19
7. Fusa Vasile 36
8. Cornea Vasile 49
9. Țugui Ilie 22
10. Pîrghie Victor 11
11. Schipor Constantin 30
12. Şorodoc Ioan 35

În conformitate cu prevederile statutului Obștii, Comisia de votare declară aleși în funcția de consilier din partea obştenilor din comuna Vicovu de Jos, pe următorii:

  1.  Todosi Vasile;
  2. Reuț Petru;
  3. Cornea Vasile;
  4. Țugui G. Constantin;
  5. Şorodoc Ioan;

 3. Pentru funcția de membru al Consiliului de administrație pentru Bivolărie și alte localități:

Buletine de vot utilizate: 13

Buletine de vot anulate: 32

Buletine de vot nule: 0

Buletine de vot valabil exprimate: 13

Repartizarea voturilor:

Nr. crt. Numele și prenumele persoanei care a candidat Nr. voturi
1. Mandici Marian Aurelian 4
2. Ungurean P. Gheorghe 9

În conformitate cu prevederile statutului Obștii, Comisia de votare declară ales în funcția de consilier, sector Bivolărie, pe domnul Ungurean P. Gheorghe.

4. Pentru funcția de membru al Comisiei de cenzori:

Buletine de vot utilizate: 139

Buletine de vot anulate:  106

Buletine de vot nule: 12

Buletine cu voturi valabil exprimate: 127

Repartizarea voturilor:

Nr. crt. Numele și prenumele persoanei care a candidat Nr. voturi
1. Todosi Vasile 60
2. Reuț Petru 48
3. Cîrstean Virgil Vasile 18
4. Țugui M. Constantin 51
5. Hrihor Adrian 38
6. Pîrghie Victor 6

Comisia de votare a luat act de cererea domnilor Todosi Vasile și Reuț Petru, prin care aceștia au anunțat că se retrag din funcția de cenzor. În conformitate cu prevederile statutului Obștii, Comisia de votare declară aleși în funcția de cenzor pe domnii:

  1.  Țugui M. Constantin;
  2. Hrihor Adrian;