Situația repartizării lemnului pentru anul 2020

Registrul de Exploatare cuprinde membri și moștenitori ai unor foști membri ai obștii care au decedat, moștenitori care au un certificat de moștenitor în care să fie specificată suprafața de teren forestier pe care au primit-o sau care nu pot prezenta, încă, un asemenea certificat de moștenitor, dar care, în urma înțelegerii cu toți urmașii fostului membru care a decedat, poate pretinde cota de lemne. Desigur, acest lucru este valabil cât timp există acea bună înțelegere între rude, pentru că altfel, doar procedura de succesiune notarială poate stabili cine va fi moștenitorul legal.

O persoană poate primi cota de lemne de la mai mulți membri, iar toți acei membri vor fi înscriși în Registrul de Exploatare la același număr curent la care este înscrisă și persoana care ridică/primește cota de lemne.

Registrul de Exploatare pentru anul 2020 cuprinde un număr de 449 de persoane.

Statistica suprafețelor deținute de persoanele înregistrate în Registrul de Exploatare în anul 2020

 • 21 de persoane au suprafețe cuprinse între 2 ari – 10 ari;
 • 54 de persoane au suprafețe cuprinse între 12 ari – 20 ari;
 • 67 de persoane au suprafețe cuprinse între 22 ari – 30 ari;
 • 34 de persoane au suprafețe cuprinse între 32 ari – 40 ari;
 • 34 de persoane au suprafețe cuprinse între 42 ari – 58 ari;
 • 100 de persoane au suprafața de 60 ari;
 • 15 persoane au suprafețe cuprinse între 65 ari – 79 ari;
 • 38 de persoane au suprafețe cuprinse între 80 ari – 1,18 ha;
 • 55 de persoane au suprafața de 1,2 ha;
 • 18 persoane au suprafețe cuprinse între 1,35 ha – 1,92 ha;
 • 13 persoane au suprafețe mai mari de 2 ha;

Media suprafeței deținute de cele 449 de persoane este de 69 ari. Un număr de 314 persoane (ceea ce reprezintă aprox. 70 % din numărul total) au suprafețe mai mici de 70 de ari, iar 135 au suprafețe mai mari sau egale cu 70 de ari.

Tabelul de mai jos prezintă, în ordine alfabetică, situația nominală privind cantitatea de lemn pe care fiecare persoană îndreptățită să primească lemn o are de primit pentru anul 2020.

Nume și prenume Membrii în Anexa 54 Sector Supr.
(ha)
Pentru 2020
(mc)
Baban Mircea Baban Vasile Nisipitu, Paltin 0,44 2,2
Baban Toader Baban Maria, Ţugui Maria Câmp, Lângă Linia de Cale Ferată 1,20 6,0
Babiuc Ion Iliuță Babiuc Gavril, Babiuc Vasile Margine, Str. Dispensar 0,30 1,5
Babiuc Vasile Babiuc Vasile a David Margine, Str. Dispensar 0,60 3,0
Balan Zamfira Balan Zamfira Bilca 0,60 3,0
Bălici Gheorghe Bălici Eufrozina Bivolărie 0,42 2,1
Bălici Ilie Bălici Ilie Margine, Str. Dispensar 0,60 3,0
Bârsan Leonte Bârsan Leonte Satu Mare 1,20 6,0
Bilibou Petru Baban Ilie, Jacotă Maria Centru, Complex 1,20 6,0
Boca Gheorghe Boca Gheorghe Margine 0,60 3,0
Boca Ion A Ilie Boca Ion a Ilie Margine 0,30 1,5
Boca Tudor Boca Elisabeta Margine, Str. Şcolii 1,18 5,9
Boca Zamfira Boca Zamfira Margină 0,30 1,5
Bodârlău Gheorghe Bodârlău Gheorghe de la Boghean Lucreţia Bivolărie 0,60 3,0
Boghean Dumitru Mandici Gheorghe Bivolărie 0,70 3,5
Boghean Ionel Zbera Aglaia Remezău 0,60 3,0
Bolocan Ana Bolocan Ana Dealu Babei. 0,15 0,8
Bolocan Domnica Bolocan Domnica Str. Câmpului 0,20 1,0
Bolocan Vasile Bolocan Vasile Brodina 1,20 6,0
Botezatu Valeria Botezatu Valeria Podu Topliței, Lângă firma „Agdesi” 0,60 3,0
Breabăn Ana Breabăn Ana Remezău, Școală 0,30 1,5
Breabăn Aurel Breabăn Aurel a Precub Remezău, Poiana. Bonchii 0,30 1,5
Breabăn Constantin Breabăn Constantin Centru, Str. Căminului 0,80 4,0
Breabăn Dumitru Breabăn Dumitru Remezău, Prund 1,20 6,0
Breabăn Gavril Breabăn Gavril Remezău, Poiana Bonchii 1,20 6,0
Breabăn Ilie Carcea George Caliuha 0,30 1,5
Breabăn Ilie Carcea Gheorghe a Niculai Centru, Barieră 0,60 3,0
Breabăn Ion Breabăn Ion a Iormolai Remezău 0,30 1,5
Breabăn Iustin Breabăn Iustin Remezău 0,08 0,4
Breabăn Nicolae Burciu Eufrozina Remezău, Cruşini 0,33 1,7
Breabăn Vasile Breabăn Gavril a Precub, Tudose Elisabeta Margine 0,54 2,7
Breabăn Vasile Breabăn Vasile a Ilie, Rotar Zamfira Remezău, Școală 0,16 0,8
Breabăn Viorel Breabăn Viorel Remezău 0,60 3,0
Burciu Aurel Burciu Aurel Rădăuţi 1,72 8,6
Burciu Cornel Burciu Vasile Centru 0,60 3,0
Burciu Elena Burciu George Remezău, Poiana. Bonchii 0,60 3,0
Burciu Elisabeta Burciu Elisabeta Centru, Str. Gării 0,75 3,8
Burciu Ilie Burciu George Burceni 0,60 3,0
Burciu Toader Burciu Toader Burceni 1,20 6,0
Burciu Vasile Burciu Aurel, Burciu Gheorghe a Ilie Burceni 0,60 3,0
Burciu Vasile Burciu Dumitru Burceni 0,60 3,0
Burciu Vasile Burciu Vasile a Partemie La ”Pârâu”, Remezău, Prund 0,60 3,0
Burciu Victoria Burciu Victoria Burceni 0,60 3,0
Burciu Zamfira Burciu Zamfira Centru 0,60 3,0
Burlă Ana Burlă Elvira, Galan C-tin Câmp, la ”Pârâu” 0,90 4,5
Burlă Gheorghe Burlă Gheorghe Remezău, La Vale de Biserica de Pe Remezău 0,20 1,0
Burlică Ioan Burlică Ana a Marcu Vicovu de Sus, Bivolărie, str. Tudor Arghezi 0,24 1,2
Calancea C-tin Dabâca Nicolai Paciucheni 0,60 3,0
Calancea Elisabeta Calancea Traian a Ion, Calancea Elisabeta Remezău, „Tolocuță” 0,90 4,5
Calancea Eufrozina Calancea Eufrozina Margină 0,90 4,5
Calancea Gheorghe Calancea Gheorghe Margină, Str. Şcolii 0,30 1,5
Calancea Gheorghe Dorel Boca Zamfira Câmp 0,60 3,0
Calancea Ionel (a Vasile a lui Arsîn) Calancea Vasile a lui Arsîn Poiana Bonchii 0,80 4,0
Calancea Olimpia Calancea Olimpia Drumul Remezăului 1,20 6,0
Calancea Petru Viorel Calancea Petru Viorel Câmp 0,60 3,0
Calancea Silvia Dabâca Lucreţia Str. Câmpului 1,10 5,5
Calancea Traian Calancea Traian Paciucheni 1,20 6,0
Calancea Vasile, ”Ucu” Coroamă Pavel, Coroamă Aurora Remezău 0,74 3,7
Calancea Veronica Calancea Veronica Remezău 0,80 4,0
Calancea Victor Dorel Calancea Vasile a Victor Câmp 0,60 3,0
Carcea – Galan Nicolae Galan Raveca a Pamfil Margine 0,90 4,5
Carcea Ana Carcea Ana Remezău, Prund 0,13 0,7
Carcea Andrei Carcea Andrei Paciucheni 0,72 3,6
Carcea Arsenie Viorel Carcea Arsenie Viorel Centru 0,15 0,8
Carcea Aurel Carcea Teodora Caliuha 0,73 3,7
Carcea Constantin Carcea Constantin Caliuha 0,27 1,4
Carcea Doina Domnica Carcea Doina Domnica Centru 0,15 0,8
Carcea Domnica Carcea Domnica Str. Căminului 0,32 1,6
Carcea Dumitru Carcea Dumitru a Ghe. Centru 0,60 3,0
Carcea Eufrozina, (”Zâna”) Muntean Maria Remezău – Prund 0,30 1,5
Carcea Gavril Carcea Toader Centru, Drumul Remezăului 0,60 3,0
Carcea Gavril Carcea Gavril a Teodor Remezău 1,00 5,0
Carcea Ilie Carcea Ilie Cărceni, La Transformator 0,60 3,0
Carcea Livia Carcea Livia Drumul Remezăului 0,30 1,5
Carcea Nicolai Carcea Ștefan, Tudose Axinte Remezău, Prund 2,10 10,5
Carcea Niculai Carcea Niculai Podul Topliţei 2,30 11,5
Carcea Petru Pavel Carcea George Str. Căminului 0,65 3,3
Carcea Vasile Carcea Vasile a Toader Cărceni 0,79 4,0
Carcea Veronica Carcea Veronica Necunoscut 0,60 3,0
Cenușă Cornelia Patraş Aurora Bivolărie 0,60 3,0
Chelba Ilie Chelba Ilie Centru 1,20 6,0
Chifan Constantin Chifan Constantin Podu Topliței, ”Barieră” 1,20 6,0
Chifan Divora Chifan Divora Cîrsteni 1,20 6,0
Chifan Dragoș Chifan Costică Crușini 0,60 3,0
Chifan Dumitru Chifan Dumitru Podu Topliței, ”Barieră” 0,60 3,0
Chifan Ecaterina Chifan Ecaterina Țurhană 0,60 3,0
Chifan Elena Chifan Elena Podu Topliţei 1,20 6,0
Chifan George Chifan George Remezău 0,60 3,0
Chifan George Chifan George Podu Topliței, ”Barieră” 0,60 3,0
Chifan Ilie Chifan Ilie Margine 0,18 0,9
Chifan Ilie A George Chifan Ilie a George Remezău 0,15 0,8
Chifan Lucreţia Chifan Lucreţia Podu Topliței, ”Barieră” 0,22 1,1
Chifan Maria Hrişcă Ana Lângă Biserica Remezău 0,30 1,5
Chifan Nistor Chifan Nistor Margine 0,40 2,0
Chifan Rodica Chifan Rodica a Ghe. Podu Topliței, ”Barieră” 1,20 6,0
Chifan Toader Chifan Toader Caliha 2,40 12,0
Chifan Toader Chifan Toader Crușini 0,15 0,8
Chifan Traian Chifan George Țurhană 1,20 6,0
Chifan Vasile Chifan Vasile a Simion Podu Topliței, ”Barieră” 0,23 1,2
Chifan Vasile Chifan Vasile a Tănăsoaie Centru 2,40 12,0
Chifan Vasile Chifan Vasile a Constantin Țurhană 0,60 3,0
Chifan Veronica Chifan Veronica Podu Topliței, ”Barieră” 0,75 3,8
Chifan Veronica Chifan Veronica Remezău, Cruşini 0,24 1,2
Chirilă Dimitrie Chirilă Dimitrie, Chirilă Petru Vicovu de Sus 1,20 6,0
Chirilă Maria Chirilă Maria a D. Bivolărie 0,08 0,4
Ciubotar Maria Ciubotar Maria Margine 0,12 0,6
Cîrdei Ana Cîrdei Ana a Dumitru, Muntean Dumitru a Iacob Margine 0,90 4,5
Cîrdei Aurel Cîrdei Aurel Bivolărie 1,20 6,0
Cîrdei Divora Cîrdei Divora a David Margine 0,60 3,0
Cîrdei Domnica Ţugui Achilina, Țugui Ghe. Remezău, Deal La Savu 0,56 2,8
Cîrdei Elena Cîrdei Elena a Lazăr Margine, Str. Motel 0,60 3,0
Cîrdei Mihai Nistor Petru Bivolărie 0,60 3,0
Cîrdei Mircea Cîrdei Mircea Remezău, Prund 0,40 2,0
Cîrdei Raveca Cîrdei Raveca Ţurhană 0,60 3,0
Cîrdei Toader Cîrdei Toader Margine 0,20 1,0
Cîrdei Veronica Cîrdei Veronica Margine 0,30 1,5
Cîrdei Zamfira Cîrdei Zamfira a Ştefan Margine 0,40 2,0
Cîrstean Ana Cîrstean Ana Cîrsteni 0,18 0,9
Cîrstean Ana Cîrstean Ana Remezău, Prund 0,70 3,5
Cîrstean Ana Cîrstean Ana a Petru Margine 0,15 0,8
Cîrstean Ana Cîrstean Toader Cîrsteni 0,10 0,5
Cîrstean Ana Cîrstean Traian Margine, Lângă Motel 0,15 0,8
Cîrstean Catrina Cîrstean Catrina Cîrsteni 0,60 3,0
Cîrstean Constantin Cîrstean Constantin Podu Topliței, ”Barieră” 0,40 2,0
Cîrstean Dorel Cîrstean Veronia Câmp 0,90 4,5
Cîrstean Dragoș Cîrstean Lucreţia Margine 0,60 3,0
Cîrstean Dumitru Cîrstean Dumitru Cîrsteni 0,18 0,9
Cîrstean Eleonora Cîrstean Eleonora Margine 0,15 0,8
Cîrstean Gheorghe Cîrstean Gheorghe Remezău 0,18 0,9
Cîrstean Gheorghe Cîrstean Vasile a Ghe. Margine 0,20 1,0
Cîrstean Ilie Cîrstean Ilie Margine, Motel 0,15 0,8
Cîrstean Ioan Grigore Cîrstean Maria Remezău 0,60 3,0
Cîrstean Maria Cîrstean Maria Podu Topliței, ”Barieră” 0,20 1,0
Cîrstean Neculai Coroamă Paraschiva Câmp, La „Pîrîu” 0,30 1,5
Cîrstean Silvia Cîrstean Silvia Margine, Uliţă Motel 1,20 6,0
Cîrstean Traian Cîrstean Gavril Cîrsteni 0,10 0,5
Cîrstean Vasile Cîrstean Ilie Bilca 0,18 0,9
Cîrstean Vasile Cîrstean Maria Cîrsteni 0,72 3,6
Cîrstean Vasile Cîrstean T. Vasile Podu Topliței, ”Barieră” 0,40 2,0
Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile Bilca 0,12 0,6
Cîrstean Vasile Cîrstean Vasile a Filip Margine 0,60 3,0
Cîrstean Vasile Cîrstean N. Floarea Margine 0,30 1,5
Cîrstean Veronica Cîrstean Veronica Margine 1,20 6,0
Cîrstean Veronica Cîrstean Veronica Remezău, Prund 0,12 0,6
Cîrstean Virgil Vasile Cîrstean Ana, Galan Aurelia, Iosif Victor, Ursachi D. C-tin Centru, str. Poștei 3,74 18,7
Cornea Petru Cornea Petru Vicovu de Sus 1,20 6,0
Cornea Vasile Calancea Ana Remezău, Deal La Savu 0,56 7,8
Cornea Viorel Pîrghie Lucreţia Câmp 0,52 2,6
Coroamă Ana Coroamă Ilie Bivolărie 1,20 6,0
Coroamă Aritina Coroamă Aritina Centru 1,40 7,0
Coroamă Gheorghe Coroamă Dragoş Drumul Câmpului 0,80 4,0
Coroamă Ionel Coroamă Ionel Podu Topliței, ”Barieră” 0,22 1,1
Coroamă Partemie Coroamă Partemie Țurhană 1,20 6,0
Coroamă Vasile Coroamă George Remezău 1,50 7,5
Coroamă Vasile Coroamă Vasile Remezău 0,60 3,0
Coroamă Vasile Pleşca Partemie Centru 1,20 6,0
Costea Victor Spînu Maria a Gavril La Părău, La Punte 0,90 4,5
Crăciun Gheorghe Crăciun Glicheria Str. Cămin 0,32 1,6
Crăciun Ilie Crăciun Ilie a Miftodie Remezău 0,30 1,5
Crăciun Maria Crăciun Maria Remezău 0,20 1,0
Crețean Dragoş Roşca Toader Remezău 0,60 3,0
Dabâca Gheorghe Dabâca Marineta Str. Câmpului 1,50 7,5
Dabâca Vasile C-tin Georgescu Elena Str. Câmpului 0,30 1,5
Dabîca Maria Dabîca Maria Bivolărie 0,40 2,0
Dascăl Florin Şorodoc Stela a Gheorghe Str. Poștei 0,60 3,0
Fusa Dragoş Fusa Dragoş Margine 1,20 6,0
Fusa Ilie Fusa Ilie Remezău, „”Tolocuță”” 0,67 3,4
Fusa Ilie Fusa Constantin Remezău, pod ”la Roșu” 0,67 3,4
Fusa Mihai Chifan Glicheria Câmp, la ”Punte” 0,70 3,5
Fusa Vasile Fusa Ilarion Caliuha 1,20 31,0
Fusa Vasile Fusa Vasile a Ghe. Câmp 0,60 3,0
Galan Constantin Ţugui Toader Drumul Remezăului 0,60 3,0
Galan Gheorghe Galan Gheorghe Centru 1,20 6,0
Galan Precob Galan Precob Margine, Str. Aprozar 0,60 3,0
Galan Viorica Galan Viorica Remezău 0,15 0,8
Georgescu Maria Felicia Motrescu Vasile Bucureşti 1,80 9,0
Gheațău Elena Gheţău Zamfira Margine 0,52 2,6
Gheațău Ilie Viorel Cîrdei George a Ioan Margine, Str. Dispensar 1,20 6,0
Gheţău Domnica Gheţău Domnica Margine 0,52 2,6
Gheţău Dumitru Gheţău C. Dumitru Margine 0,40 2,0
Ghețău Dumitru Gheţău Șt. Gheorghe Margine 0,40 2,0
Gheţău Gheorghe Gheţău Gheorghe Margine 1,20 6,0
Ghețău Maria Gheţău Toader Remezău, Prund 0,30 1,5
Gheţău Traian Gheţău Traian a Ilie Gălăneşti 0,90 4,5
Ghețău Vasile Ghețău Oltea, Ghețău Gheorghe a Petru Margine 1,20 6,0
Gheţău Vasile Gheţău Vasile a Toma Bivolărie 0,08 0,4
Gheţău Viorica Gheţău Viorica Necunoscut 0,60 3,0
Ghețău Virgil Gheţău Elisabeta Margine, Str. Şcolii 0,60 3,0
Gheţău Zenovia Gheţău Zenovia Remezău, Prund 0,60 3,0
Grad Gheorghe Mutescu Gavril a Ghe. Remezău 1,20 6,0
Hrihor Adrian Hrihor George, fostul director de la școala Remezău Crușini 0,45 7,3
Hrihor Cornelia Hrihor George, fostul director de la școala Remezău Centru, Complex 0,45 2,3
Hrihor Dumitru Hrihor Dumitru Margine, Str. Şcolii 0,30 1,5
Hrihor George Hrihor George Remezău, Prund 0,30 1,5
Hrihor George Hrihor George Cruşini 0,30 1,5
Hrihor Gheorghe Hrihor T. Gheorghe Cruşini 0,20 1,0
Hrihor Ilie Hrihor Ilie Necunoscut 0,30 1,5
Hrihor Ioan Hrihor Magdalena Remezău 0,30 1,5
Hrihor Toader Hrihor Toader Cruşini 0,30 1,5
Hrihor Traian Hrihor Traian a lui Iftemnie Cruşini 0,30 1,5
Hrihor Trifon Hrihor T. Nicolaie Remezău, Prund 0,20 1,0
Hrihor Vasile Hrihor Constantin Crușini 0,30 1,5
Hrihor Vasilică Hrihor Constantin Câmp, Podu Slatinei 0,60 3,0
Hrişcă Elisabeta Hrişcă Elisabeta Margine, Str. Şcolii 0,30 1,5
Hriţcan Domnica Hriţcan Domnica Remezău, Prund 0,20 1,0
Hrițcan Ioan Hriţcan Constantin Str. Câmpului 0,60 3,0
Hurjui Maria Hurjui Maria Gălăneşti 0,28 1,4
Ieşan Constantin Ieşan Constantin Centru, Drumul Remezăului 0,30 1,5
Ieșan Geta Ieşan Zamfira Centru 0,40 2,0
Ieşan Ilie Ieşan Ilie Margine, Str. Şcolii 1,20 6,0
Ieşan Nicolae Ieşan Nicolae a Constantin Bivolărie 0,24 1,2
Ieșan Vasile Ieşan Magdalena Margine 1,20 6,0
Ieșan Vasile Ieșan Vasile de la Cîrstean Vasile, a Anton și Hrișcă Vasile a Dumitru Margine, uliță la Filip 1,92 9,6
Imbrea Elena Imbrea Elena Paciucheni 0,05 0,3
Mandici Ana Mandici Ana Bivolărie 0,42 2,1
Mandici Arcadie Mandici Arcadie Bivolărie 0,84 4,2
Mandici Marian Aurelian Mandici Marian Aurelian Bivolărie 0,60 3,0
Mandici Traian Nicolăică Aurel Voitinel 0,42 2,1
Mincu Ana Ţugui Valeria Remezău, Deal La Savu 0,20 1,0
Motrescu Agripina Motrescu Agripina Margine, Str. Dispensar 1,20 6,0
Motrescu Csevera Motrescu Csevera Suceava 0,60 3,0
Motrescu Ionică Motrescu Ion a Ghe. Câmp 0,15 0,8
Motrescu Ionică Motrescu Petru, Motrescu Veronica Remezău, Pod La „Avrămia” 0,70 3,5
Motrescu Maria Motrescu Maria Remezău, vis-à-vis de Cornea Vasile 0,10 0,5
Motrescu Petru Ţugui Eudochia Câmp 1,20 6,0
Motrescu Toader Motrescu Toader a I. Remezău, Pod La „Avrămia” 0,15 0,8
Motrescu V. Constantin Motrescu V. Constantin Centru 0,60 3,0
Motrescu Vasile Motrescu Maria Burceni 0,40 2,0
Motrescu Viluța Motrescu Viluţa, Motrescu Nicolai Margine, Lângă Şcoală 0,90 4,5
Muntean Ana Muntean Ana Centru 0,40 2,0
Muntean Angelica Muntean Niculai Margine 0,60 3,0
Muntean Domnica Muntean Domnica Necunoscut 0,60 3,0
Muntean Eleonora Muntean Eleonora Câmp 0,80 4,0
Muntean George Muntean George Margine 0,60 3,0
Muntean Ilie Muntean Ilie a Petru Margine 0,40 2,0
Muntean Ion Muntean Ion a Pavel Margine 0,30 1,5
Muntean Petru Muntean C. Petru Margine, Str. Dispensar 0,20 1,0
Muntean Vasile Muntean Gheorghe a Ilie Margine 0,60 3,0
Muntean Vasile Boca Magdalena Margină 1,20 6,0
Muntean Vasile Muntean Vasile Margine 0,60 3,0
Muntean Vasile Muntean Vasile a Constantin Margine, Str. Dispensar 1,00 5,0
Muntean Vasile (Șmuc”) Muntean Vasile de la Șorodoc Gheorghe Margină 0,90 4,5
Muntean Veronica Muntean Veronica Margine 0,30 1,5
Muntean Viorica Breabăn Anastasia Remezău, Școală 1,20 6,0
Mutescu Ana Mutescu Ana Remezău, Deal La Savu 0,30 1,5
Mutescu Ana Mutescu Ana a Simion Cărceni 0,60 3,0
Mutescu Aurelia Mutescu Aurelia Remezău, Dealu Babei 0,08 0,4
Mutescu Charitina Mutescu Charitina Margine, Str. La Aprozar 0,30 1,5
Mutescu Constantin Mutescu D. Constantin Bivolărie 0,08 0,4
Mutescu Constantin Tărîţă Gheorghe, Tărîţă Teodora Câmp 1,80 9,0
Mutescu Costică Ioan Muntean Vasile a Petru Rădăuţi 0,40 2,0
Mutescu Dumitru Calancea Maria Caliuha 0,60 3,0
Mutescu Florin Mutescu Crin Câmp 0,80 4,0
Mutescu Gavril Mutescu Gavril, Mutescu Domnica Str. Câmpului 0,40 2,0
Mutescu George Mutescu George Burceni 1,35 6,8
Mutescu George Mutescu George, Mutescu Sofia Câmp 0,84 4,2
Mutescu George Mutescu a Ana Str. Câmp, Uliţa Bisericii 0,60 3,0
Mutescu Gheorghe Mutescu Ana Margine, Str. La Filip 0,20 1,0
Mutescu Gheorghe Mutescu Simion Remezău 0,15 0,8
Mutescu Ilie Mutescu Ilie a Vasile Dealu Babei, Slatina Voitinelului 0,60 3,0
Mutescu Ion Mutescu Ion Remezău, Bahnă. 0,35 1,8
Mutescu Isidor Mutescu Isidor a Precob Remezău, Bahnă 0,60 3,0
Mutescu Mihalina Mutescu Ilie Podu Topliţei 0,40 2,0
Mutescu Nicolai Mutescu Nicolai Remezău 0,80 4,0
Mutescu Paraschiva Mutescu Paraschiva Bahnă 0,60 3,0
Mutescu T. Teodor Mutescu Eufrozina Remezău, Pe Ţurhană 1,60 20,0
Mutescu Toader Mutescu Toader a Ghe. a Anii Câmp 0,10 0,5
Mutescu Vasile Mutescu Teodor Remezău, Vis A Vis de Marisdal 0,24 1,2
Mutescu Vasile Mutescu Ana Remezău 0,70 3,5
Mutescu Vasile Mutescu Vasile Câmp 0,10 0,5
Mutescu Vasile Nicușor Mutescu Ilie Burceni 0,60 3,0
Mutrescu Floarea Mutrescu Floarea Burceni 0,26 1,3
Mutrescu Gheorghe Motrescu Constantin Burceni 0,60 3,0
Mutrescu Silvia Motrescu Constantin, Mutescu Vasile, Burceni 0,53 2,7
Negru Mărioara Negru Mărioara Remezău 1,20 6,0
Nicoară Domnica Nicoară Domnica Bivolărie 0,30 1,5
Nicoară Elena Ieşan Iustin Margine, Lângă Motel 0,52 2,6
Nistor Aurica Nistor Aurica, Mutescu Iosif, Mutescu Anişoara Remezău, Poiana Bonchii 0,56 2,8
Nistor Elena Nistor Dumitru a Constantin Remezău, Poiana Bonchii 0,32 1,6
Nistor Felicia Nistor Felicia Bilca 0,20 1,0
Nistor George Coroamă Aurel a lui Axinte Cruşini 0,80 4,0
Nistor Nicolai Nistor Nicolai Burceni 0,32 1,6
Nistor Vasile Nistor Vasile Margine, Str. Dispensar 0,30 1,5
Nistor Veronica Nistor Veronica Remezău, Poiana Bonchii 0,32 1,6
Oprea Ana Maria Calancea Lucreţia Str. Câmp 0,30 1,5
Patraş Gheorghe Patraş Gheorghe Bivolărie 1,20 6,0
Patraș Ioan Patraş Constantin Bivolărie 7,60 38,0
Patraş Vasile Patraş C. Vasile Bivolărie 0,60 3,0
Păsăilă Virgil Păsăilă Virgil Bivolărie 0,60 3,0
Perdeică Aurelia Perdeică Aurelia Remezău 1,02 5,1
Perdeică Gavril Perdeică Maria Burceni 1,62 8,1
Perdeică George Perdeică George Remezău, La Deal de Şcoală 0,48 2,4
Perdeică Ilie Perdeică Zamfira Pe Margină 0,60 3,0
Perdeică Iustina Perdeică Ana Remezău, Lângă Biserica Remezău 0,40 2,0
Perdeică Nicolai Chifan Dumitru Remezău, lângă biserică 1,20 6,0
Perdeică Petru Perdeică Gavril, Perdeică Radu Remezău, La Deal de Şcoală 0,96 4,8
Perdeică Vasile Perdeică Vasile a Precob Burceni 0,12 0,6
Petruneac Aurica Cîrstean Vasile a Isidor Margine, Str. Aprozar 1,20 6,0
Pitic Vasile Pitic Constantin Bivolărie 0,80 4,0
Pîrghie Ana Pîrghie Ana Drumul Remezăului 0,29 1,5
Pîrghie Aurel Pîrghie Aurel a Precob Câmp 0,52 2,6
Pîrghie Aurel Pîrghie Eufrozina Remezău 1,05 5,3
Pîrghie Constantin Pîrghie Dumitru La Părău 0,52 2,6
Pîrghie C-tin Pîrghie Paraschiva Drumul Remezăului, Transformator 0,60 3,0
Pîrghie George Pîrghie George Ilie a Toader Suceava 0,15 0,8
Pîrghie Georgeta Pîrghie Aurel Drumul Remezăului 0,69 3,5
Pîrghie Gheorghe Pîrghie Ana Cărceni, Drumul Remezăului 0,60 3,0
Pîrghie Gheorghe Pîrghie Constantin a Ionică Câmp 0,60 3,0
Pîrghie Ion Pîrghie Ion a Ilarion Margină 0,15 0,8
Pîrghie Ion Pîrghie Ion a Ilie Cărceni, Drumul Remezăului 0,60 3,0
Pîrghie Ion Gavril Pîrghie Elena Margine, Str. Dispensar 0,40 2,0
Pîrghie Leonte Pîrghie Leonte Câmp 0,17 0,9
Pîrghie Maria Pîrghie Maria Câmp 1,20 6,0
Pîrghie Niculai Pîrghie Niculai a Precob Drumul Câmpului 0,52 2,6
Pîrghie Precob Pîrghie Precob Câmp 0,17 0,9
Pîrghie Severin Cîrstean Olga a Andrei Remezău, Transformator 0,60 3,0
Pîrghie Simion Pîrghie Simion a Niculai Remezău 0,15 0,8
Pîrghie Traian Pîrghie Traian Cărceni, Drumul Remezăului 0,30 1,5
Pîrghie Vasile Pîrghie Vasile a lui Ionică Ţarină 0,60 3,0
Pîrghie Vasile Pîrghie Vasile, Remezău, Școală 0,15 0,8
Pîrghie Veronica Pîrghie Veronica Cărceni 0,29 1,5
Pîrghie Victor Pîrghie Victor Câmp 11,72 58,6
Pîrghie Viorel Mutescu Veronica Câmp 0,30 1,5
Pîslar Petru Pîslar Petru a Toader Bivolărie 0,60 3,0
Pîslar Vasile Pîslar Vasile Bivolărie 0,60 3,0
Plamadă Arcadie Mutescu Nistor Str. Câmpului 1,80 9,0
Plamadă Doina Plamadă Doina Bivolărie 0,60 3,0
Plamadă Ilie Plamadă Doina, Plamadă Vasile Bivolărie 0,30 1,5
Pleşca Ileana Pleşca Traian Centru 1,20 6,0
Popescu Constantin Popescu Constantin Cărceni, Drumul Remezăului 0,30 1,5
Popescu Dumitru Popescu Dumitru Drumul Remezăului 0,52 2,6
Popescu Ion Popescu D. George Drumul Remezăului 0,52 2,6
Prelipcean Gheorghe Prelipcean Gheorghe Voitinel 0,80 4,0
Reuţ Dumitru Reuţ Dumitru Bivolărie 0,30 1,5
Reuţ Gheorghe Reuţ Gheorghe Bivolărie 1,20 6,0
Reuț Ioan Reuţ Vasile Bivolărie 0,60 3,0
Reuţ Magdalena Reuţ Magdalena Bivolărie 1,20 6,0
Reuţ Petru Reuţ Petru Bivolărie 0,60 3,0
Reuț Petru Muntean Ion a Toader Centru, Complex 1,00 10,0
Roşca Ana Roşca Ana Cîrsteni 0,08 0,4
Roșca Constantin Roşca Gheorghe Remezău 0,60 3,0
Roşca Dimitrie Roşca Dimitrie Remezău 0,10 0,5
Roşca Vasile Roşca Vasile Remezău 0,10 0,5
Rotar Felicia Rotar Felicia Caliuha 0,60 3,0
Rus Vasile Rotar Vasile Suceava 3,60 18,0
Sandu Natalia Sandu Traian Remezău, „Tolocuță” 0,10 0,5
Sandu Trandafira Sandu Trandafira Str. Câmpului 0,60 3,0
Sauciuc Elena Cîrdei Constantin Margine, La Motel 0,60 3,0
Sauciuc Elena Sauciuc Ion Centru 0,60 3,0
Schipor Constantin Schipor Constantin Remezău, Prund 0,30 1,5
Schipor Dumitru Schipor Dumitru, Schipor Magdalena Podu Topliței, ”Barieră” 0,60 3,0
Schipor Gheorghe Schipor Aurelia Vicovu de Sus 0,40 2,0
Schipor Gheorghe Schipor Gheorghe de la Boghean Lucreţia Bivolărie 0,60 3,0
Schipor Gheorghe Schipor Gheorghe Bivolărie 0,60 3,0
Schipor Marin Schipor Vasile Burceni 1,20 6,0
Schipor Ștefan Coroamă Gheorghe Bivolărie 0,30 1,5
Schipor Vasile Schipor Aspazia Bivolărie, str. Ștefan cel Mare 0,60 3,0
Simian Elena Coroamă Ana, Coroamă Constantin Remezău 1,80 9,0
Spînu Anastasia Spînu Anastasia Remezău, Lângă Biserică 0,24 1,2
Spînu Dumitru Spînu Domnica Câmp, La Părău 1,20 6,0
Spînu Elena Spînu Constantin Str. Câmpului 1,20 6,0
Spînu Gheorghe Spînu I. Gheorghe Str. Câmpului 0,20 1,0
Spînu Gheorghe A ”Militon” Burlică Nichita Suceava 1,60 8,0
Spînu Necolai Calancea Petru a Onisim Margine, Str.Şcolii 0,80 0,0
Spînu Toader Spînu Toader a Dtru Câmp 0,17 0,9
Spînul Ilie Dorin Spînu Nicolai Țurhana 0,60 3,0
Şcladan Gavril Şcladan Gavril Cruşini 0,02 0,1
Şorodoc Aglaia Veturia Şorodoc Aglaia Veturia Cărceni 0,52 2,6
Şorodoc Ana Şorodoc Ana a lui Ambros La Dabîca 0,20 1,0
Şorodoc Ana Şorodoc Aspazia Carceni, Drumul Remezăului 0,80 4,0
Șorodoc Costel Dinu Şorodoc Petru Centru 0,19 1,0
Șorodoc Costel Dinu Ţugui Aurelia Remezău 0,60 3,0
Șorodoc Dorel Şorodoc Gheorghe Caliuha 0,14 0,7
Şorodoc Dumitru Şorodoc Dumitru Str. Câmpului 0,40 2,0
Șorodoc Elvira Ursachi Irina Bivolărie, „Podirei” 0,10 0,5
Șorodoc Gheorghe Şorodoc Dumitru, Şorodoc Daniela Str. Gării 2,04 10,2
Şorodoc Gheorghe Şorodoc Gheorghe Str. Câmpului 0,40 2,0
Şorodoc Ilie Şorodoc Ilie Str. Cămin 0,80 4,0
Şorodoc Ion Şorodoc Elena Str. Cămin 1,20 11,0
Şorodoc Minodora Şorodoc Minodora Margine 1,20 6,0
Şorodoc Valerica Şorodoc Mircea Centru 0,80 4,0
Șorodoc Vasile Şorodoc Gheorghe a Ion La ”Părău” 0,40 2,0
Şorodoc Vasile Şorodoc Vasile Str. Cămin 0,20 1,0
Şorodoc Vasile Şorodoc Ion La Părău 0,90 4,5
Şorodoc Victoria Şorodoc Victoria Str. Câmpului 0,40 2,0
Șorodoc Viorica Şorodoc Gheorghe a Filip Margine, Str. Dispensarului 0,30 1,5
Şorodoc Zamfira Şorodoc Ana, Margine 0,48 2,4
Tarasiuc Irinel Carmen Ştefănescu Letiţia Rădăuți 2,62 13,1
Tărîţă Lucreţia Tărîţă Lucreţia La Dabâca 0,40 2,0
Tei Lucreţia Tei Lucreţia Câmp 0,13 0,7
Tironeac Gavril Tironeac Gavril Centru 0,20 1,0
Todosi Vasile Tudose Toader Margine 0,60 8,0
Topîrdău Viorel Topîrdău Constantin, Topîrdău Pavel Remezău 0,40 2,0
Tudose Corneliu Adrian Tudose Silviu Suceava 2,61 13,1
Tudose Dumitru Tudose Dumitru Barieră 0,40 2,0
Tudose Gheorghe Tudose Gheorghe Margine 0,30 1,5
Tudose Gheorghe Tudose Gheorghe a D. Margine 0,60 3,0
Tudose Gheorghe Tudose Gheorghe Nich. Margine 0,30 1,5
Tudose Gheorghe Tudose Onofrei Margine 0,60 3,0
Tudose Iosif Tudose Iosif Paciucheni 0,30 1,5
Tudose Vasile Tudose Vasile a Nichita Margine 0,58 2,9
Tudose Vasile Tudose Veronica Margine 1,20 6,0
Ţugui Constantin Ţugui Constantin a lui Chirilă Remezău, „Tolocuță” 0,20 1,0
Ţugui Constantin Ţugui Constantin a Petru Drumul Remezăului 0,60 3,0
Ţugui Constantin Ţugui Constantin Remezău 1,20 6,0
Ţugui Costel Ţugui Ion Remezău, Biserică 0,03 0,2
Țugui Dorel Motrescu Nicolai Crușini 0,15 0,8
Țugui Dorel Ţugui Minodora Cruşini 0,55 2,8
Ţugui Elisabeta Ţugui Elisabeta a Gheorghe Remezău 0,32 1,6
Ţugui G. Constantin Ţugui George a Andronic Pe Mal 0,40 7,0
Ţugui Gheorghe Ţugui Gheorghe, Ţugui Veronica Remezău 0,47 2,4
Ţugui Ilie Ţugui Ilie a Ghe Burceni 0,60 3,0
Ţugui Ilie Ţugui Ilie a Petru Câmp 2,55 12,8
Ţugui Ilie Ţugui Ilie a Sofiei Cruşini 0,90 4,5
Ţugui Ilie Ţugui Viorica Remezău, Școală 0,20 1,0
Țugui Ion Calancea Ana Câmp 0,40 2,0
Ţugui Ion Teodor Ţugui Ion Teodor Remezău, Poiana Bonchii 0,90 4,5
Țugui Ionel Burciu Constantin a Onofrei Remezău, Școală 0,34 1,7
Țugui Ionel Florin Ţugui Ana Câmp 0,30 1,5
Țugui Lenuța Hrihor Veronica Cruşini 0,30 1,5
Țugui M. Constantin Ţugui Veronica Drumul Remezăului 0,30 6,5
Ţugui Maria Ţugui Maria de la Țugui Glicheria și Țugui Petru Remezău 0,90 4,5
Ţugui Maria Ţugui Maria de la Tapîrdău Petru Remezău 0,60 3,0
Ţugui Marian Dănuț Ţugui Domnica Cîrsteni 0,60 3,0
Ţugui Nicolai Ţugui Nicolai Remezău 1,08 5,4
Ţugui Pavel Ţugui Pavel Remezău 0,20 1,0
Ţugui Teodor Ţugui Teodor Remezău 0,08 0,4
Ţugui Toader Ţugui Toader Remezău 0,08 0,4
Țugui Veronica Ţugui Nicolai a Trifon Caliha 1,20 6,0
Ţugui Viorica Ţugui Viorica Remezău, Poiana Bonchii 0,45 2,3
Ungurean Constantin Ungurean Raveca Bivolărie 1,50 7,5
Ungurean Gheorghe Pîrghie Vasile Bivolărie 0,20 1,0
Ungurean P. Gheorghe Ungurean Lucreția Bivolărie 1,50 12,5
Ungurean Ştefan Ungurean Ştefan Bivolărie 1,50 7,5
Ungureanu Silvia Pîrghie Ilie Rădăuți 0,80 4,0
Urmă Alexandru Urmă Alexandru Bivolărie 1,60 8,0
Ursachi Ana Ursachi Ana Remezău, Pod La „Avrămia” 0,28 1,4
Ursachi Angela Ursachi Dumitru, Lângă Fabrică 0,43 2,2
Ursachi Constantin Ursachi Ion Câmp 1,20 6,0
Ursachi Domnica Ursachi Domnica Remezău 1,20 6,0
Ursachi Gheorghe Ursachi Gheorghe Bivolărie 0,60 3,0
Ursachi Ioan Chifan Nicolae Țurhană 0,60 3,0
Ursachi Ioan Spînu Niculai Remezău, Ţurhană 0,22 1,1
Ursachi Maria Ursachi Vasile Remezău, Pod La „Avrămia” 0,28 1,4
Ursachi Nicolai Ursachi Felicia Câmp 0,26 1,3
Ursachi Veronica Ursachi Veronica Remezău 0,08 0,4
Ursachi Victoria Ursachi Nicolai Remezău, Prund 1,80 9,0
Vicovean Serafim Vicovean Serafim Pe Margine 3,60 18,0
Vlăişan Vasile Vlăişan Maria Remezău, „”Tolocuță”” 0,60 3,0