Raport de activitate pentru 2017 și 2018

În baza art. 25, alin. (6) și având informațiile transmise de președintele Obștii, domnul Fusa Vasile, în calitate de secretar al Obștii Vicovu de Jos, prezint următorul raport de activitate pe anii 2017 și 2018:

1. DATE STATISTICE PRIVIND EXPLOATAREA ȘI DISTRIBUIREA MASEI LEMNOASE

Primele partizi au primit autorizația de exploatare de la O.S. Putna începând cu luna iulie 2017. O cantitate de 290 mc, lemnul din partizile 1494, 1495 și 1496, era gata de exploatare încă din prima jumătate a anului 2016, an în care Obștea noastră era sub administrarea O.S. Bucovina Câmpulung Moldovenesc.

Prin urmare, la cei 290 mc, dacă adăugăm și cantitatea de lemn însumată de pe A.P.V. – urile emise de O.S. Putna și prezentate de președintele Obștii, rezultă o cantitate totală de lemn exploatată de 6.247 mc, din care:

 • 1572 mc au fost vânduți;
 • 550 mc mai sunt în rampă;
 • 4125 mc au fost distribuiți în mai multe feluri, și numai președintele obștii poate oferi explicații despre aceasta.

Dintre cei 1.572 mc vânduți, 1.272 mc s-au vândut la licitație în 2017, iar 300 mc, lemn de calitate,  s-au vândut fără licitație în anul 2018, pentru a se face rost de fonduri bănești necesare activității curente a Obștii.

2. INFORMAȚII PRIVIND SITUAȚIA REPARTIZĂRII LEMNULUI CĂTRE MEMBRI

Situația distribuirii masei lemnoase către membrii Obștii a trebuit să fie analizată unitar, pentru întreaga perioadă 2014 – 2019, ca urmare a faptului că Adunarea Generală a hotărât, în ședința din data de 07.05.2017, ca toți obștenii, în cazul în care nu au primit masa lemnoasă care li se cuvenea și pe anii 2014, 2015 și 2016, să primească toate drepturile.

A. Începând cu data de 16.09.2017, primele cantități de lemn au început să fie distribuite membrilor obștii.

B. Până la data de 14.03.2019, dintre cele 447 persoane înregistrate în Registrul de Exploatare în anul 2019:

 • 339 au primit lemn (ceea ce reprezintă 75,8% din total). Dintre aceștia:
  • 90 obșteni au primit lemnul pentru întreaga perioadă 2014 – 2018;
  • 29 obșteni au primit lemnul și pentru 2019;
 • 108 (care împreună dețin 66,2 ha) încă nu au primit lemn.

C. Pe întreaga perioadă 2014 – 2018, restanța este, în acest moment, de 1.520 mc.

D. Cantitatea totală de lemn necesară pentru a achita toate obligațiile către membrii obștii (inclusiv pe anul 2019) ar fi de 3.043 mc.

3. SCURTĂ PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂȘURATE

A. A fost finalizat raportul privind activitatea de exploatare și distribuire a masei lemnoase în perioada 2014 – 2016, raport cerut de membrii Consiliului de administrație în ședința din 29.01.2017. Acest raport poate fi consultat citind pagina Activitatea 2011 – 2016.

B. A fost finalizat Registrul de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, care cuprinde numele membrilor precum şi suprafeţele de pădure deținute de aceştia.

C. Pentru a transpune în practică obiectivul principal al activității desfășurate, și-anume, acela de a asigura transparența tuturor activităților din cadrul Obştii, în anul 2018 a fost creat pentru Asociația Obștea Vicovu de Jos un site de prezentare, iar acest site – obsteavicov.ro – poate fi accesat, începând din data de 19.11.2018. Site-ul nu a presupus costuri suplimentare pentru Obște. De asemenea, a fost creată și o Pagină de Facebook.

4. OBIECTIVELE PROPUSE SPRE REALIZARE

În funcție de informațiile oferite de președintele obștii, vor fi publicate pe site și pe Pagina de Facebook a obștii toate informațiile relevante pentru membri. Am constatat că există numeroase persoane interesate (din Vicov și de mai departe) care doresc să afle date concrete în legătură cu ceea ce se întâmplă în Obște.

5. DEFICIENȚE ȘI PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA ACESTORA

 5.1. În urma contactului direct cu unii membri ai Obștii Vicovu de Jos, am constatat următoarele:

A. Membrii Obștii sunt nemulțumiți atunci când se distribuie lemn în sectorul lor în mod selectiv. Ar trebui ca distribuirea lemnului în sectoare să se încheie în momentul în care toți membrii și-au primit dreptul de lemne. Atunci când unii primesc lemnul, iar ații așteaptă luni și chiar ani până-și primesc și ei dreptul de lemne cuvenit, se creează, pe bună dreptate, nemulțumiri.

B. Implicarea președintelui Obștii în activitatea de exploatare a lemnului îi îngreunează mult îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din statutul Obștii, dar și din hotărârile adoptate de Consiliul de administrație, iar informațiile care privesc diversele activități desfășurate în Obște, sunt comunicate celor interesați cu întârziere sau deloc. Rezolvarea acestei situații o va oferi Adunarea Generală a Obștii.

5.2. Există în Registrul de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos neclarități cu privire la suprafața de teren forestier deținută de unii urmași ai unor membri care au decedat.

Aceste persoane, în lipsa certificatelor de moștenitor pe care trebuie să le obțină în urma dezbaterii succesiunii, ar trebui să ofere explicații cu privire la gradul de rudenie pe care îl au cu fostul/fosta membru(ă) a/al obștii, acum decedat(ă), pentru a ști cu exactitate suprafața de teren forestier pe care o are.

Familii de obșteni în care suprafața deținută de fiecare moștenitor este neclară

În lipsa unor explicații, toți moștenitorii de la Mandici Ana și Mandici Sandu:

 • Mandici Arcadie
 • Mandici Ana
 • Bălici Eufrozina
 • Nicolăică Aurel
 • Mandici Traian

împart în mod egal.

De la Calancea Isidor (2,1 ha), moștenitori sunt:

 • Cîrstean Ana
 • Mutescu Ion
 • Mutescu Ana
 • Cîrstean Gheorghe
 • Cîrstean Ion

De la Șorodoc Gheorghe a Ilie (1,2 ha), moștenitori sunt:

 • Calancea Ana
 • Șorodoc Gheorghe
 • Carcea Ana
 • Muntean Ion a Toader
 • Carcea Teodora

5.3. O altă problemă constatată în Registrul de Proprietate este aceea a persoanelor care afirmă că au cumpărat suprafețe de pădure deținute de unii obșteni, dar în acest moment nu au acte notariale, ci doar simple hârti semnate de vânzător și cumpărător. Aceste situații trebuie rezolvate numai prin notariat sau Judecătorie.

Este vorba despre Boca Tudor (care afirmă că a cumpărat de la Cîrdei Vasile, p. 70 în Anexa 54 și Cîrstean Andrei, p. 61, dar până în acest moment nu a prezentat acte) și Ieșan Vasile (a cumpărat, printr-un act scris de mână, de la Hrișcă Iosif Sorinel, p. 193 în Anexa 54).

5.4. În Registrul de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos există un număr de nouă membri a căror adresă nu este cunoscută. Despre aceștia nu se știe nimic.

Este vorba despre:

 1. Carcea Veronica, moștenește de la Carcea Gheorghe a V.
 2. Cârstean Andrei, moștenește de la Cârstean Sevastian.
 3. Cîrdei Vasile, moștenește de la Cîrdei Domnica.
 4. Cîrstean Vasile, moștenește de la Cîrstean Anton, Cîrdei Dumitru a Th.
 5. Gheaţău Viorica, moștenește de la  Ghețău Mihai.
 6. Hrihor Nichifor, moștenește de la Hrihor Nichifor.
 7. Muntean Pavel, moștenește de la Muntean Pavel a Iustin.
 8. Muntean Dumitru, moștenește de la Coroamă Luca.
 9. Muntean Dumitru, moștenește de la Muntean Iacob.

Acest raport a fost redactat pe data de 12.04.2019.

În curând!

În curând!