În condiții de normalitate, participarea la ședința Adunării Generale a Asociației Obștea Vicovu de Jos constituie o dovadă de responsabilitate și respect față de moștenirea primită în dar de la părinții și bunicii noștri.

Se poate înțelege că, dintre cei 487 de persoane înscrise în Registrul de Proprietate al Obștii, nu toți vor sau pot să participe la ședință, iar motivele pentru care unii absentează pot fi numeroase și nu le vom discuta acum, dar prezența scăzută de la ședințele Adunării Generale înregistrată dea lungul timpului ne arată că cei mai mulți nu doresc să se implice în dezbateri, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă acești Absenți mai sunt interesați de modul în care le este administrată proprietatea?

Și-atunci, logic și firesc vine următoarea întrebare:

Pentru ce trebuie să fim obligați de Statut să organizăm de două-trei ori o ședință pentru a lua hotărâri, și să tot sperăm că o să vină și cei care, s-a dovedit de atâtea ori, nu doresc să vină?

Ședința Adunării Generale trebuie să se țină cu cei care sunt responsabili, vor să se implice și au găsit de cuviință să participe la dezbateri, de la prima chemare.

A convoca o altă ședință a Adunării Generale doar pentru că cei mai mulți au ales să nu participe, în condițiile în care nu există niciun motiv care să împiedice prezența tuturor la ședință, arată, după părerea mea, o lipsă de respect față de cei care au binevoit de prima dată să participe.

De aceea, se propune introducerea în Statut a următorului articol:

”Art. nou.
(1). Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos.
(2). Adunarea Generală este formată din:
(a). membrii Asociației Obștea Vicovu de Jos;
(b). câte un reprezentant al unui membru al Obștii care nu este prezent la ședință;
(3). Reprezentantul unui membru al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos poate fi soțul sau soția unui membru al Obștii sau orice persoană care este rudă cu un membru al Obștii sau este soțul sau soția unei astfel de rude”.

În situația în care nu sunt permise organizarea ședințelor publice și nu se poate organiza o ședință a Adunării Generale, se propune ca membrii Adunării Generale să poată fi consultați individual, prezentându-li-se temele pentru care li se cere votul, iar aceștia își vor putea exprima acordul prin semnătură.

Pentru ca hotărârile adoptate prin consultarea membrilor Adunării Generale să fie statutare, se propune introducerea în Statut a următorului alineat:

”În cazul în care se dorește consultarea membrilor Adunării Generale pe orice temă, iar acest lucru nu se poate face într-o ședință publică din cauze obiective, membrii Adunării Generale, la inițiativa a cel puțin trei membri, pot fi consultați individual, iar aceștia își vor putea exprima acordul prin semnătură. Temele propuse în acest fel spre dezbaterea membrilor Adunării Generale se va considera că sunt adoptate, dacă vor întruni acordul proprietarilor a căror suprafață însumată va fi de cel puțin jumătate plus un ar din suprafața totală a fondului forestier proprietate a membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos, adică 154,06 ha”.

Așadar, într-un asemenea caz, se optează pentru păstrarea condiției de validare existentă în actualul statut.

Ce spuneți, stimați membri ai Adunării Generale a Asociației Obștea Vicovu de Jos, credeți că merită să avem o discuție pe aceste teme?

Nici acum nu se justifică validarea unei ședințe a Adunării Generale prin condiția de a participa la dezbateri un număr de persoane care-i reprezintă pe membrii Obștii ce au în proprietate cel puțin jumătate din suprafața totală a Obștii, din moment ce numărul contează și nu suprafața, adică: se știe că sunt adoptate hotărârile care au cel mai mare număr de voturi (indiferent de ce suprafață de teren forestier dețin cei care votează) și nu acelea care obțin voturile celor care au împreună o suprafață de teren forestier mai mare!