Vestea că domnul Nicolae Mutescu și-a dat demisia din funcția de consilier pe mulți i-a surprins.

Cineva mi-a spus, legat de acest subiect, că el vede această demisie ca pe un eșec al unui demers întreprins de un om în care el, personal, are încredere, dar, totodată, mai crede că această demisie transmite și un mesaj sau, mai bine zis, un avertisment că ceva nu este în regulă cu Obștea Vicovu de Jos.

Ca om care a pus și pune foarte mare preț pe respectarea procedurilor și a legilor, domnul Nicolae Mutescu a renunțat la a mai face parte din Conducerea Obștii în momentul în care s-a convins că acțiunile sale în cadrul Consiliului de administraţie nu pot determina schimbarea modului în care este administrată Obștea, convins fiind că,  prin felul în care este în prezent administrată, Obștea Vicovu de Jos nu merge într-o direcție bună. Dacă ar fi continuat să rămână în funcție, trebuia să ignore un principiu în care el crede cu tărie, iar principiul la care nu a dorit să renunțe, în această situație, este legat de transparență.

Trebuie să recunoaștem cu toții că, încă de la înființare, mereu au existat suspiciuni privind modul în care Obștea Vicovu de Jos a fost condusă, și asta tocmai din cauza faptului că unele lucruri s-au desfășurat în ascuns. Or, fără transparență, nu poate exista încredere, pentru că dacă lucrezi netransparent, înseamnă că faptele tale sunt necinstite. Nu?

Așadar, câteva explicații privind această demisie consider că sunt necesare, chiar dacă a trecut jumătate de an de la eveniment.

În opinia domnului Nicolae Mutescu, și sper ca eu să nu fi interpretat greșit ceea ce domnia sa a încercat să transmită de fiecare dată când am avut ocazia să discutăm subiecte legate de Obștea Vicovu de Jos, principalul motiv al demisiei a fost profunda sa dezamăgire față de modul în care au reacționat foștii săi colegi din Consiliul de administrație la propunerile sale de schimbare. Cu alte cuvinte: nu a găsit susținerea necesară pentru ca schimbarea pe care el a dorit-o să se producă.

Au fost propunerile sale rele? Ca să ne putem pronunța, e bine să ne reamintim ce a dorit, de fapt, domnul Nicolae Mutescu? Păi dacă analizăm toate luările sale de cuvânt de la ședințele Consiliului de administrație și de la Adunarea Generală vedem că toate cer respectarea votului exprimat fie în Adunarea Generală, fie în Consiliul de administrație. Nimic complicat. Nimic greu de realizat. Doar respectarea regulilor!

Cum pot merge treburile bine într-o organizație dacă ceea ce se hotărăște de majoritate nu se pune în practică de minoritate (de cei care conduc) sau dacă se pune, se pune doar o mică parte? În asemenea situație, activitatea se va desfășura haotic și rezultatul nu poate fi unul bun. Se va vedea!

Din păcate, majoritatea membrilor Obștii nu este interesată de problemele ce trebuie rezolvate de cei care conduc, dar aceștia ar fi bine să știe că de modul cum sunt rezolvate aceste probleme, depinde și cantitatea de lemn pe care ei o vor primi.

Administrarea Obștii nu înseamnă să împarți cantitatea de lemn care mai rămâne după ce ai împărțit în stânga și-n dreapta lemn – fără a sta prea mult pe gânduri – la suprafața deținută de obșteni, pentru a ști cât lemn trebuie să primească fiecare. Administrarea e cu mult mai complexă! O administrare a Obștii bună, spus pe scurt, poate face ca membrii ei să primească mai mult lemn. De exemplu, dacă exista o administrare bună în perioada 2011 – 2016, procentul masei lemnoase distribuită membrilor din volumul total de lemn exploatat în acei ani nu ar fi fost doar de 58%, ci de 65% sau 70%. Asta ar fi însemnat ca, în loc 4,4 mc pentru un hectar, o persoană să primească 6 mc sau chiar 7 mc.

Aș întreba pe membrii Obștii, mi-a spus odată domnul Mutescu, dacă știu cât ne costă pe noi, ca Obște, mutarea de la O.S. Bucovina la O.S. Putna?

Nu era normal ca, mai înainte de a demara procedura de schimbare a ocolului silvic sub a cărui administrare trebuie să ne aflăm, conform legii, cei interesați de schimbare să afle cât ne costă, care sunt condițiile ocolului silvic de stat, să vedem dacă merită să facem această schimbare, dacă e în folosul membrilor? Când ești proprietar peste un anumit bun, nu este oare firesc să te îngrijești ca întreținerea acelui bun să te coste cât mai puțin? Să faci tot ce este legal posibil pentru a plăti cele mai mici taxe? Evident că așa ar face un bun gospodar! De ce noi nu am procedat la fel? S-a demarat procedura de reziliere a contractului cu O.S. Bucovina, fără ca cineva să știe cât ne va costa asta.

Desigur, când domnul Mutescu a propus la ședința Consiliului de administrație din 06.10.2016 să se facă o analiză asupra tuturor acestor probleme mai înainte de a se lua decizia mutării, propunerea nu a fost luată în considerare, iar acum se pare că O.S. Putna ne costă mult mai mult decât O.S. Bucovina – sub administrarea căruia eram înainte de 2017.

De asemenea, pentru a putea obține prețul cel mai bun pentru obștea noastră, domnul Nicolae Mutescu a propus la ședința Consiliului de administrație din 02.04.2017 ca firma care va exploata masa lemnoasă de pe terenurile forestiere care aparțin Obștii Vicovu de Jos să fie desemnată în urma unei analize de oferte. Cu toate că propunerea a fost adoptată în unanimitate, nu a fost pusă în aplicare niciodată. Cine mai ține cont de acel vot? În prezent, totul se face prin încredințare directă.

Dar câți membri, sau câți din Conducerea Obștii, pot spune cu câți proprietari de teren de fânaț încheie în fiecare an obștea noastră acorduri pentru a beneficia de dreptul de a folosi terenul și cât lemn este alocat anual pentru aceste acorduri? Sau cât trebuie să plătească Obștea celor care participă la marcat? A fost prezentată în vreo ședință a Consiliului de administrație sau a Adunării Generale o asemenea statistică?

În virtutea a ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți, când foștii președinți ai Obștii își desfășurau activitatea fără a oferi informații complete privind activitatea de exploatare a masei lemnoase precum și informații despre situația financiară a Obștii, aproape nu a existat ședință a Consiliului de administrație în care domnul Nicolae Mutescu să nu-i ceară Președintelui să pună la dispoziția Consiliului de administrație copii după documentele de livrare a lemnului, după avize de însoțire a lemnului, către membri sau către alte societăți comerciale, după toate documentele contabile prin care s-au încasat și cheltuit sumele de bani, după actele de punere în valoare a partizilor, după autorizațiile de exploatare, după contractele de prestări servicii, după procesele verbale de reprimire a partizilor.

Ba, mai mult, domnul Mutescu a încercat să prezinte această propunere și Adunării Generale din 25.02.2018, dar propunerea sa nu a fost bine primită.

Nu este oare bizar ca pe membrii Obștii, cei care sunt proprietari de teren forestier, de pe urma căruia primesc beneficii, să nu-i intereseze defel modul în care este administrată proprietatea lor? E cel puțin ciudat!

Toate aceste acțiuni ale domnului Mutescu au rămas, în mare parte, fără un rezultat concret, deoarece, cu toate că a făcut totul pentru a putea determina o schimbare a modului de conducere, chiar a transmis colegilor săi din Consiliul de administraţie și o scrisoare deschisă pe data de 15.11.2017, prin care atrăgea atenția asupra modului netransparent de conducere, cu toate acestea, nu a reușit să-i convingă și pe ceilalți consilieri de necesitatea punerii în practică a propunerilor sale, de aceea și dezamăgirea domniei sale a fost atât de mare, iar toate acestea au dus la hotărârea sa fermă de a demisiona.

În încheiere aș mai spune doar atât: s-a obișnuit, dea lungul timpului, ca cei care vorbesc despre activitatea Obștii să fie etichetați, într-un fel sau altul: să se spună, fie că sunt oamenii lui Victor Pîrghie, ai lui Nicolae Mutescu, ai lui Fusa, etc.

Sunt convins că și acest articol va stârni reacții în rândurile cititorilor, iar unii, ca de obicei, vor pune etichete. Dar, înainte de a pune etichete, i-aș întreba:

Ce e bine: să respecți principii sau să alegi să primești pe nedrept beneficii?

Vreau să fiu bine înțeles! Nu sunt omul nimănui. Cred că am dreptul să am o părere și am dreptul de a scrie despre ceea ce văd că se întâmplă, și, de asemenea, mai cred că membrii Obștii Vicovu de Jos au dreptul să fie corect informați. Și dacă vor fi corect informați, dacă vor dori … vor putea decide în cunoștință de cauză.

Dar vă mai spun ceva!

Există și mulți membri ai Obștii care sunt cu totul dezinteresați de ce se întâmplă cu Obștea. Pur și simplu, nu-i interesează! Cine credeți că beneficiază de pe urma neimplicării acestora?