Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos

Calitatea de membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este reglementată în statut, la art. 8, alin. (1) și art. 28, alin. (1) și alin. (3).

Așadar, reținem că o persoană are calitatea de membru dacă:

  • Este înscrisă în Tabelul Anexa 54, care cuprinde toate persoanele care au formulat în timp legal cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului forestier deținut de înaintași lor până în anul 1948;
  • Prezintă certificat de moștenitor autentificat la un notar public, în care este specificată suprafața de teren forestier deținută în obște;
  • Prezintă un act de donație a unei suprafețe de pădure care aparține obștii, autentificat la un notar public;
  • Prezintă o hotărâre judecătorească prin care se reconstituie dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră în cadrul obștii;

Fără acte judecătorești sau notariale care dovedesc dreptul de proprietate, nicio persoană care are vocație succesorală după un obștean decedat nu va putea fi înscrisă în Registrul de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos. Efectul cel mai important al acestei situații este acela că suprafața de pădure pe care se presupune că acea persoană o deține, și pentru care, în lipsa pretențiilor altor moștenitori, poate primi drepturile cuvenite, nu o va putea lăsa moștenire ”cu acte în regulă”.
Așadar, este în interesul fiecărui cetățean care îl moștenește pe un fost membru al Obștii Vicovu de Jos, să dobândească acte notariale sau judecătorești, din care să reiasă clar dreptul său de moștenire, iar copii după aceste acte să le depună la secretarul Obștii pentru a fi înscris în tabelul în care sunt înscriși toți membri Obștii Vicovu de Jos.

Numărul la care fiecare membru al Obștii va fi înscris în Registrul de Proprietate este stabilit în funcție de numărul de ordine pe care el sau persoana pe care o moștenește îl/o ocupă în Anexa 54. Dacă un membru al Obștii are teren forestier de la mai multe persoane (obținut prin moștenire sau prin cumpărare), în Registrul de Proprietate, prima poziție va fi rezervată numărului de ordine din Anexa 54 la care este înscrisă ruda cea mai apropriată după care a făcut cerere de redobândire a terenului forestier pe care ruda sa l-a deținut în Obște până în 1948.

Atenție!
Urmașii membrilor decedați care nu au acte notariale privind succesiunea pot fi înscriși în Registrul de Exploatare.
Registrul de Exploatare este un tabel care cuprinde toate persoanele îndreptățite să primească material lemnos.

La data de 22.03.2021, erau înscriși în Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos, următorii:

Nr. Membri și moștenitori Membrii din 1948 Sector Poziția în
Anexa 54
Supr.
(ha)
Observații
1. Muntean C. Petru Muntean Ilie Margine, Str. Dispensar 1 0,20
2. Coroamă Aritina Muntean Ilie, Sbera Gavril a Irimia Centru 1; 59 1,40
3. Bolocan Domnica Pîrghie Precop a Partemie Câmp 2 0,20
4. Crăciun Maria Pîrghie Precop a Partemie Remezău 2 0,20
5. Pîrghie Vasile Pîrghie Precop a Partemie Bivolărie 2 0,20
6. Hrihor Adrian Hrihor Miron și Hrihor Agafia Câmp – Crușini 3 0,45 Act de partaj nr. 568/27.02.2015
7. Hrihor Cornelia Hrihor Miron și Hrihor Agafia Centru – Complex 3 0,45 Act de partaj nr. 568/27.02.2015
8. Perdeică Zamfira Muntean Artemie Margină 4 0,60
10. Muntean Dumitru Coroamă Luca Necunoscut 5 0,60
9. Baban Maria Coroamă Luca Câmp 5 0,60
11. Ţugui Viorica Mutrescu Gheorghe a Damian Remezău – Școală 6 0,20
12. Mutescu Crin Burciu Petrea a Irimia Câmp 7 0,80
13. Mutescu Ilie Țugui Toader Remezău, Dealu Babei, Slatina Voitinelului 8 0,60
14. Ţugui Nicolai Țugui Toader, Mutescu Domnica Remezău 8; 66 1,08
15. Ursachi Gheorghe Ursachi Vasile a Petru Bivolărie 9 0,60
16. Galan Precob Galan Isidor Margine 10 0,60
17. Sandu Traian Sandu Luca Remezău 11 0,10
18. Carcea Domnica Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim Centru, Str. Căminului 12 0,32
19. Crăciun Glicheria Carcea Luca a Pavel și Carcea Maxim Centru, Str. Cămin 12 0,33
20. Botezatu Valeria Ieșan Eugen a Constantin Centru – Fabrică, Lângă „Agdesi” 13 0,60
21. Motrescu Csevera Ieșan Eugen a Constantin Suceava 13 0,60
22. Cîrstean Olga Ghețău Ichim Remezău – Transformator 14 0,60
23. Gheţău Gheorghe Ghețău Ichim Margine 14 0,60
24. Ieşan Constantin Ieșan Ana Drumul Remezăului – Centru 15 0,30
25. Pleşca Partemie Pleșca Trifon Centru 16 1,20
26. Tei Lucreţia Ursachi Vasile a Dumitru Câmp 17 0,13
27. Ursachi Dumitru Ursachi Vasile a Dumitru, Calancea Leonte Centru – Fabrică 17; 24 0,43
28. Coroamă Aurora Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Toloacă 18 0,52
29. Ieşan Magdalena Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Margine 18 1,20
30. Popescu Dumitru Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Drumul Remezăului 18 0,52
31. Popescu George Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Drumul Remezăului 18 0,52
32. Şorodoc Aglaia Veturia Tudose Pintilie și Tudose Purchelia Cărceni 18 0,52
33. Popescu Constantin Carcea Sofron Cărceni – Drumul Remezăului 19 0,30
34. Chelba Ilie Chelba Ilie Centru 20 1,20
35. Chifan Elena Chifan Ștefan Cărceni – Podu Topliţei 21 1,20
36. Cîrstean Veronica Cîrstean George a Maftei Margine 22 1,20
37. Crăciun Ilie Mutescu Anton a Nistor Remezău 23 0,30
38. Hrihor Magdalena Mutescu Anton a Nistor Remezău 23 0,30
39. Calancea Lucreţia Calancea Leonte Câmp 24 0,30
40. Cîrdei Aurel Cîrdei Ion a Petru Bivolărie 25 1,20
41. Hrihor T. Gheorghe Hrihor Trifon Câmp – Crușini 26 0,20
42. Hrihor T. Nicolaie Hrihor Trifon Prund 26 0,20
43. Ţugui Valeria Hrihor Trifon Remezău, Deal La Savu 26 0,20
44. Spînu Constantin Mutescu Vasile a Dumitru Câmp 27 1,20
45. Dabâca Marineta Dabîca Alexandru, Dabîca Iustina, Dabîca Nicolai Câmp 28; 120; 337 1,50
46. Pîslar Petru Pîslar Toader Bivolărie 29 0,60
47. Motrescu Constantin Motrescu Ariton Burceni 30 0,60
48. Motrescu Constantin Motrescu Gheorghe a Lazăr Burceni 31 0,23
49. Reuţ Magdalena Reuț Gheorghe a Dumitru Bivolărie 32 1,20 La Cadastru e trecută supr. de 1,2 ha. Posibil adăugată suprafața de la Cîrdei Natalia a Gheorghe, dar nu există înregistrat la obște copii după acte notariale.
50. Pîrghie Ana Motrescu Veronica a Vasile Drumul Remezăului 33 0,29
51. Pîrghie Veronica Motrescu Veronica a Vasile Cărceni 33 0,29
52. Pîrghie Aurel Pîrghie Pamfil, Motrescu Veronica a Vasile Drumul Remezăului 34; 33 0,69
53. Ursachi Nicolai Ursachi Vasile, Ursachi Beniamin a Chiriac Prund 35; 326 1,80
54. Hrihor George Hrihor Iftemie Câmp – Crușini 36 0,30
55. Hrihor Traian Hrihor Iftemie Câmp – Crușini 36 0,30
56. Ursachi Domnica Valter Iustin Burceni 37 1,20
57. Carcea Gheorghe Carcea Nicolai a Petru Centru 38 0,60
58. Dabâca Maria Patraș George Bivolărie 39 0,40
59. Cîrstean Ilie Cîrstean D. Ion Margine, Motel 40 0,15
60. Cîrstean Traian Cîrstean D. Ion Margine, Lângă Motel 40 0,15
61. Mutescu Nistor Mutescu Domnica, Mutescu Niculai Câmp 41; 375 1,80
62. Chifan George Chifan Ana Țurhană 42 1,20
63. Coroamă Partemie Chifan Partemie Țurhană 43 1,20
64. Ţugui Constantin Țugui Petrea a Constantin Drumul Remezăului 44 0,60
65. Burciu Elisabeta Burciu A. Dumitru Vicovu de Jos 45 1,20 Promisiune de vânzare către Patraș Constantin prin antecontract de vânzare-cumpărare redactat la domiciliu.
66. Tudose Axinte Tudose Vasile a Axinte Margine 46 0,60
67. Tudose Toader Tudose Vasile a Axinte Margine 46 0,60
68. Mutescu Gheorghe Mutescu Visarion Câmp, În Gura Slatinii 47 0,60
69. Carcea Livia Ghețău Toader Drumul Remezăului 48 0,30
70. Gheţău Toader Ghețău Toader Prund 48 0,30
71. Burciu Elisabeta Sandu Ioachim Centru, Str. Gării 49 0,75
72. Burciu Vasile Burciu Nicolae Centru 50 0,60
73. Cornea Petru Patraș Elisaveta Vicovu de Sus 51 1,20
74. Patraş Gheorghe Patraș Elisaveta Bivolărie 51 1,20
75. Carcea Toader Țugui Mihai a Pavel Drumul Remezăului 52 0,60
76. Cîrdei Mircea Cîrdei Trifon Prund 53 0,40
77. Nistor Petru Nistor Calistrat Bivolărie 54 0,60
78. Pîslar Vasile Pîslar Cozma Bivolărie 55 0,60
79. Schipor Gheorghe Schipor Eudochia Bivolărie 56 0,60
80. Patraş C. Vasile Patraș Constantin Bivolărie 57 0,60
81. Coroamă Ilie Coroamă I. Vasile, Dabîca Gheorghe Bivolărie 58; 151 1,20
82. Coroamă Aurel Coroamă Domitian Remezău – Crușini 60 0,80
83. Coroamă Dragoş Coroamă Domitian Câmp 60 0,80
84. Cârstean Andrei Cârstean Sevastian Necunoscut 61 0,28 Vândut lui Boca Tudor. Nu există acte înregistrate.
85. Hurjui Maria Cârstean Sevastian Gălăneşti 61 0,28
86. Tudose Vasile Todose Nichita, Cârstean Sevastian Margine 61; 194 0,58
87. Reuţ Petru Reuț Ioan a Dumitru Bivolărie 62 0,60
88. Reuţ Vasile Reuț Ioan a Dumitru Bivolărie 62 0,60
89. Schipor Constantin Schipor Vasile a Aftanasie Prund 63 0,30
90. Şcladan Gavril Șcladan Gheorghe Remezău – Crușini 64 0,02
91. Chifan Veronica Țugui Macrina Remezău – Crușini 65 0,24
92. Mandici Gheorghe Mandici Nicolai Bivolărie 67 0,70
93. Carcea Vasile Carcea Gherasim și Carcea Toader Cărceni 68 0,79
94. Ţugui Veronica Cîrstean Isidor Drumul Remezăului 69 0,30
95. Cîrdei Vasile Cîrdei Domnica Necunoscut 70 0,60 Vândut lui Boca Tudor. Nu există acte înregistrate.
96. Motrescu Nicolai Țugui Domnica a Nichita Remezău – Crușini 71 0,15
97. Ţugui Minodora Țugui Domnica a Nichita, Țugui Gheorghe a Nichita Remezău – Crușini 71; 335 0,55
98. Nistor Felicia Țugui Petru a Pavel Bilca 72 0,20
99. Ţugui Pavel Țugui Petru a Pavel Remezău 72 0,20
100. Spînul Nicolai Spînu Zaharie Remezău, Ţurhană 73 0,60
101. Șorodoc Elvira Ursachi Isidor a Toader Bivolărie, str. Podirei 74 0,10 Certificat de moștenitor nr. 412/06.12.2006, înregistrat la Obște cu nr. 75/04,12,2017
102. Pitic Constantin Pitic Vasile Bivolărie 75 0,80
103. Urmă Alexandru Urmă Ilie a Nicolai, Coroamă Irimia Bivolărie 76; 363 1,60
104. Mutescu Teodor Mutescu Gavril și Mutescu Miron Remezău, Lângă Marisdal 77 0,24
105. Fusa Constantin Fusa Ștefan Remezău, La „Pod La Roşu” 79 0,67
106. Fusa Ilie Fusa Ștefan Remezău, În „Tolocuţă” 79 0,67
107. Mandici Marian Aurelian Mandici Vasile Bivolărie 80 0,60
108. Bălici Eufrozina Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 81 0,42
109. Mandici Ana Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 81 0,42
110. Mandici Arcadie Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 81 0,42
111. Mandici Traian Mandici Ana și Mandici Sandu Bivolărie 81 0,42
112. Nicolăică Aurel Mandici Ana și Mandici Sandu Voitinel 81 0,42
113. Vicovean Serafim Vicovean Ion Margine 82 3,60
114. Pîrghie Paraschiva Negru Ana și Pîrghie Paraschiva Cărceni 83 0,60
115. Gheţău Zenovia Ursachi Zaharie Prund 84 0,60
116. Plamadă Doina Ursachi Zaharie Bivolărie 84 0,60
117. Perdeică Ana Chifan Agripina Remezău, Lângă Biserica Remezău 85 0,40
118. Burlă Gheorghe Tapîrdău Leon Remezău, La Vale De Biserica De Pe Remezău 86 0,20
119. Topîrdău Constantin Tapîrdău Leon Remezău, „Bahnă” 86 0,20
120. Topîrdău Pavel Tapîrdău Leon Remezău, „Bahnă” 86 0,20
121. Mutescu Paraschiva Mutescu Vasile a Mitrofin Remezău, Bahnă 87 0,60
122. Spînu Domnica Spînu Ion Câmp, La Părău 88 1,20
123. Breabăn Gavril Breabăn Gavril Remezău – Școală – Poiana Bonchii 89 1,20
124. Cîrstean Virgil Vasile Kunzelman Otto Margine, Str. Poştei 90 2,40 A cumpărat de la Iosif Victor, act nr. 2181/09.09.2015.
125. Păsăilă Virgil Schipor Ion a Constantin Bivolărie 91 0,60
126. Mutescu Ana Chifan Simion Cărceni 92 0,60
127. Schipor Vasile Schipor Toader a Dumitru Burceni 93 1,20
128. Țugui Maria Țugui Glicheria și Țugui Petru Remezău 94 0,90
129. Chifan Ecaterina Cîrstean Gheorghe a Grigore Margine 96 0,18
130. Cîrstean Dumitru Cîrstean Gheorghe a Grigore Cîrsteni 96 0,18
131. Cîrstean Ilie Cîrstean Gheorghe a Grigore Bilca 96 0,18
132. Cîrstean Ion Cîrstean Gheorghe a Grigore, Calancea Isidor Prund 96; 136 0,70
133. Cîrstean Ana Cîrstean Gheorghe a Grigore, Cîrstean Tănase, Ursachi Constantin a Chiriac Margine, Str. Poştei 96; 203; 346 0,78
134. Cîrstean Vasile Cîrstean Isidor Margine 97 1,20
135. Calancea Petru Viorel Calancea Luca Câmp 98 0,60
136. Boghean Lucreţia Tărîță Ion a Luchian Bivolărie 99 1,20
137. Tărîţă Gheorghe Tărîță Ion a Luchian Câmp 99 1,20
138. Schipor Dumitru Schipor Nichita Cărceni – Barieră 100 0,30
139. Schipor Magdalena Schipor Nichita Cărceni – Barieră 100 0,30
140. Tărîţă Lucreţia Tărîță Pavel Centru – Fabrică 101 0,40
141. Mutescu Domnica Țugui Nistor a Teodosie Câmp 102 0,30
142. Şorodoc Mircea Șorodoc Niculai, Șorodoc Vladimir Centru 103; 319 0,80
143. Hrişcă Ana Pîrghie Andrei Remezău, Lângă Biserica Remezău 104 0,30
144. Pîrghie Traian Pîrghie Andrei Cărceni – Drumul Remezăului 104 0,30
145. Pîrghie Ana Pîrghie Damian Cărceni – Drumul Remezăului 105 0,60
146. Pîrghie Ion Pîrghie Damian Cărceni – Drumul Remezăului 105 0,60
147. Şorodoc Dumitru Șorodoc Gavril a Nichita Câmp 106 0,40
148. Şorodoc Gheorghe Șorodoc Gavril a Nichita Câmp 106 0,40
149. Şorodoc Victoria Șorodoc Gavril a Nichita Câmp 106 0,40
150. Carcea Ilie Carcea Miftodie A Toader Drumul Remezăului 107 0,60
151. Carcea Gavril Carcea Miftodie A Toader, Ieșan Dumitru a Alexandru Remezău, Deal La Savu 107; 291 1,00
152. Muntean Eleonora Bolocan Lucian a Toader Câmp 108 0,80
153. Chifan Dumitru Chifan Ion Cărceni – Barieră 109 0,60
154. Patraş Constantin Motrescu Toader a Maftei, Iurcu Palaghia, Patraș Ilie, Patraș Niculaie și Patraș Dumitru Bivolărie 110; 140; 277; 317; 358 6,40
155. Tudose Gheorghe Tudose Toader a Iosif Margine 111 0,30
156. Tudose Iosif Tudose Toader a Iosif Paciucheni 111 0,30
157. Roşca Gheorghe Roșca Trifon Remezău 112 0,60
158. Roşca Toader Roșca Trifon Remezău 112 0,60
159. Mutescu Aurelia Țugui Trifon a Toader Remezău, Dealu ”Babei” 113 0,08
160. Ţugui Teodor Țugui Trifon a Toader Remezău 113 0,08
161. Cîrdei Toader Cîrdei Ion a Toader Margine 114 0,20
162. Ştefănescu Letiţia Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia Rădăuți, str. Calea Bucovinei 115 2,62
163. Tudose Silviu Tudose Gheorghe a Pintilei și Tudose Silvia Suceava 115 2,62
164. Pîrghie Simion Pîrghie Niculai Remezău 116 0,15
165. Roşca Ana Roșca Aftanasie Cîrsteni 117 0,08
166. Ursachi Veronica Roșca Aftanasie Remezău 117 0,08
167. Muntean Niculai Muntean Nichita Margine 118 0,60
168. Rotariu Domnica-Valeria Rotariu Gheorghe a Gherasim Suceava 119 3,60 Certificat moştenitor nr. 302/22.10.2013
169. Dabâca Nicolai Dabîca Nicolai Paciucheni 120 0,60
170. Dabâca Lucreţia Dabîca Alexandru, Dabîca Nicolai, Hrișcă Miftodie Câmp 120; 238; 337 1,10 Moștenitor Calancea Silvia. Are Certificat de moștenitor dar nu apare suprafața de pădure!
171. Ursachi Ion Ursachi Constantin a Andrei Câmp 121 1,20
172. Georgescu Elena Chifan Simion Câmp, Lângă Linie 122 0,30
173. Chifan Veronica Chifan Simion, Spînu Leon a Toader Cărceni – Barieră 122; 262 0,75
174. Mutescu Nicuța-Violeta Mutescu Toader a Marcu Remezău, Pe Ţurhană 123 0,80 Certificat de moștenitor nr. 58/22.07.2020
175. Mutescu Teodor Mutescu Toader a Marcu Remezău, Pe Ţurhană 123 0,80 Certificat de moștenitor nr. 58/22.07.2020
176. Prelipcean Gheorghe Mutescu Toader a Marcu Voitinel 123 0,80
177. Ţugui Ilie Țugui Ion a Ștefan, Sandu Ioachim, Țugui Petru a Filip Câmp 124; 49; 366 2,55 Conform Sentinței civile nr. 4307/30.10.2008, Contract de vânzare-cumpărare nr. 404/06.02.2018
178. Cîrdei Constantin Cîrdei Irimie Margine, La Motel 125 0,60
179. Hrihor Constantin Hrihor Iosif Câmp, Podu Slatinei 126 0,60
180. Chifan Divora Calancea Rahila Cârsteni 128 1,20
181. Motrescu Ilie Motrescu Vasile a Lazăr Remezău – Pod la Avrămia 129 0,60
182. Motrescu V. Constantin Motrescu Vasile a Lazăr Remezău – Pod la Avrămia 129 0,60
183. Patraş Aurora Patraș Petru a Toader Bivolărie 130 0,60
184. Țugui Achilina Țugui Zamfira și Țugui Ambros Remezău, Deal La Savu 131 0,28
185. Țugui Gheorghe Țugui Zamfira și Țugui Ambros Suceava 131 0,28
186. Şorodoc Zamfira Șorodoc Niculai, Țugui Zamfira și Țugui Ambrozie Margine 131; 319 0,48 Certificat moştenitor nr. 79/26.02.2004
187. Calancea Olimpia Calancea Simion Drumul Remezăului 132 1,20
188. Coroamă Gheorghe Coroamă Ion Bivolărie 133 0,30
189. Burciu George Burciu Ion a Ichim Burceni 135 0,60
190. Cîrstean Ana Calancea Isidor Cârsteni 136 0,26 Moștenește de la Aspazia, fiica lui Isidor. Împarte cota cuvenită Aspaziei cu Mutescu Ion.
191. Cîrstean Gheorghe Calancea Isidor Remezău 136 0,53
192. Mutescu Ana Calancea Isidor Remezău 136 0,53
193. Mutescu Ion Calancea Isidor Remezău, Bahnă. 136 0,26 Împarte cota cuvenită de la Aspazia, fiica lui Isidor, cu Cîrstean Ana.
194. Bălici Ilie Cîrdei Maftei Margine, Str. Dispensar 137 0,60
195. Ungurean Lucreţia Ungurean Loghin Bivolărie 138 1,50
196. Ungurean Raveca Ungurean Loghin Bivolărie 138 1,50
197. Burciu Toader Burciu Trifon Burceni 139 1,20
198. Perdeică Maria Perdeică Sevastian, Carcea Ion Burceni 140; 141 1,62
199. Perdeică Aurelia Perdeică Sevastian, Țugui Pamfil a Vasile Remezău 140; 264 1,02
200. Coroamă Ana Țugui Ilie Remezău 142 1,20
201. Coroamă George Coroamă Sofia a Vasile, Roșca Veronica Remezău – Transformator 143; 95 1,50
202. Mutescu George Mutescu Partemie Remezău – Pod la Avrămia 144 0,15 Se unifică supr. cu Mutescu Nicolai, p. 279.
203. Muntean Vasile Muntean Ilie a Zaharia Margine 145 0,60
204. Muntean Ioan Muntean Ilie a Zaharia, Șorodoc Gheorghe a Ilie Centru – Complex 145; 210 1,00 Există înregistrat cu nr. 45/22.08.2017 Act de donație scris de mână în favoarea lui Reuț Petru
205. Burciu Eufrozina Burciu Sofron Remezău – Crușini 146 0,33
206. Baban Ilie Baban Gheorghe a Vasile Caliuha 147 0,60
207. Coroamă Constantin Coroamă Toader Remezău 148 0,60
208. Coroamă Vasile Coroamă Toader Remezău 148 0,60
209. Burlă Ana Dobrea Emilian Câmp, la Pârâu 149 0,23 Certificatului de legatar nr. 9/29,01.2015
210. Burlă Ion Dobrea Emilian Câmp, la Pârâu 149 0,23 Certificatului de legatar nr. 9/29,01.2015
211. Galan Constantin Dobrea Emilian Remezău – Țurhana 149 0,45 Situație neclară. Terenul a fost promis spre vânzare către Patraș Constantin prin antecontract de vânzare-cumpărare redactat acasă, dar nefinalizat de cumpărător prin contract de vânzare-cumpărare încheiat la notariat.
212. Ţugui Ilie Dobrea Emilian Remezău – Crușini 149 0,90
213. Ungurean Ştefan Ungurean Natalia Bivolărie 150 1,50
214. Muntean George Muntean Petru a Ion Margine 152 0,60
215. Negru Ilie Negru Toader Remezău 154 1,20
216. Burciu Dumitru Burciu Victor Burceni 155 0,60
217. Fusa Dragoş Fusa Gheorghe a Ilie și Fusa Iustina Margine, lângă brutărie 156 1,20
218. Cîrstean Eleonora Muntean Vasile a Chiriac Margine 157 0,15
219. Burlică Ana Mutescu Iosif a Marcu Vicovu De Sus, Bivolărie, str. Tudor Arghezi 158 0,24
220. Mutescu Anişoara Mutescu Iosif a Marcu Remezău – Transformator – Școală 158 0,12
221. Mutescu Iosif Mutescu Iosif a Marcu Remezău – Școală – Poiana Bonchii 158 0,12
222. Mutescu Sofia Mutescu Iosif a Marcu Câmp, În Gura Slatinii 158 0,24
223. Spînu Anastasia Mutescu Iosif a Marcu Remezău, Lângă Biserica Remezău 158 0,24
224. Tudose Elisabeta Mutescu Iosif a Marcu Margine 158 0,24
225. Şorodoc Daniela Chifan Iosif Centru, Lângă Gară 159 0,24
226. Ţugui Toader Țugui Simion Remezău, Bahnă 160 0,08
227. Ţugui Veronica Țugui Simion Remezău 160 0,08
228. Breabăn Anastasia Breabăn Gheorghe Remezău – Școală – Poiana Bonchii 161 1,20
229. Carcea Ştefan Carcea Neculai și Mutescu Eugenia Remezău – Transformator 162 1,50
230. Galan Gheorghe Galan Constantin și Galan Paraschiva Centru 163 1,20
231. Calancea Eufrozina Muntean Pavel, Sbera Irimia a Constantin Margină 164; 225 0,90
232. Schipor Vasile Schipor Petru Bivolărie, str. Ștefan cel Mare 165 0,60 Membru, conform Sentinței civile nr. 3438/16.09.2008
233. Carcea Andrei Carcea Dumitru Paciucheni 166 0,72
234. Breabăn Ana Hrihor Filip Remezău – Transformator – Școală 167 0,30
235. Hrihor Constantin Hrihor Filip Remezău – Crușini 167 0,30
236. Hrihor George Hrihor Filip Prund 167 0,30
237. Hrihor Veronica Hrihor Filip Remezău – Crușini 167 0,30
238. Carcea Veronica Carcea Gheorghe a V. Necunoscut 168 0,60
239. Cîrstean Maria Cîrstean Gheorghe Cîrsteni 169 0,72
240. Cîrstean Ana Cîrstean Veronica Margine 170 0,15
241. Ţugui Nicolai Țugui Trifon a Filip și Țugui Iustina Caliuha 171 1,20
242. Mutescu Simion Mutescu Simion Remezău 172 0,15
243. Roşca Dimitrie Roșca Isidor Remezău, În „Bahnă” 173 0,10
244. Breabăn Iustin Breabăn Gheorghe Remezău 174 0,08
245. Breabăn Vasile Breabăn Gheorghe Remezău – Transformator – Școală 174 0,08
246. Rotar Zamfira Breabăn Gheorghe Remezău – Transformator – Școală 174 0,08
247. Chifan George Chifan George Centru – Barieră 175 0,60
248. Gheţău Domnica Cîrdei Dumitru a Th. Margine 176 0,52
249. Gheţău Zamfira Cîrdei Dumitru a Th. Margine 176 0,52
250. Ieşan Iustin Cîrdei Dumitru a Th. Margine, Lângă Motel 176 0,52
251. Cîrstean Vasile Cîrstean Anton, Cîrdei Dumitru a Th. Necunoscut 176; 177 1,12
252. Burciu Aurel Burciu Isac a Ion, Cîrdei Dumitru a Th. Rădăuţi 176; 372 1,72
253. Cîrstean Constantin Cîrstean Toma Cărceni – Barieră 178 0,40
254. Cîrstean Vasile Cîrstean Toma Centru – Fabrică, În Barieră 178 0,40
255. Ursachi Ana Ursachi George a D. Remezău – Pod la Avrămia 179 0,28
256. Ursachi Vasile Ursachi George a D. Remezău – Pod la Avrămia 179 0,28
257. Pîrghie Aurel Pîrghie Precob a Victor Drumul Câmpului 180 0,52
258. Pîrghie Dumitru Pîrghie Precob a Victor Câmp, La Părău 180 0,52
259. Pîrghie Leonte Pîrghie Precob a Victor Drumul Câmpului 180 0,17
260. Pîrghie Lucreţia Pîrghie Precob a Victor Câmp 180 0,52
261. Pîrghie Niculai Pîrghie Precob a Victor Drumul Câmpului 180 0,52
262. Pîrghie Precob Pîrghie Precob a Victor Câmp 180 0,17
263. Pîrghie Victor Pîrghie Petru a Iroftei, Pîrghie Precob a Victor, Hrișcă Silion, Pîrghie Toader, Chifan Isidor, Sevciuc Leon, Iurcu Palaghia Drumul Câmpului 180; 127; 134; 153; 202; 245; 277; 310; 373 11,60
264. Chifan Constantin Chifan Ștefan a Alexandru Centru – Fabrică, În Barieră 181 1,20
265. Coroamă Ionel Coroamă Dumitru și Coroamă Ana Cărceni – Podu Topliţei 182 0,22
266. Coroamă Pavel Coroamă Dumitru și Coroamă Ana Toloacă 182 0,22
267. Mutescu Veronica Mutescu Lazăr a Foca Câmp 183 0,30
268. Carcea Dumitru Carcea George Centru 184 0,60
269. Motrescu Toader Mutescu Ion a Emil Prund, La Pod La „Avrămia” 185 0,15
270. Chifan Toader Chifan Vasile a D. Caliha 186 2,40
271. Jacotă Maria Pîrghie Zoe a Daniel Centru 187 0,60
272. Şorodoc Elena Șorodoc Gheorghe a F. Centru 188 1,20
273. Şorodoc Petru Șorodoc Onofrei și Șorodoc Eudochia Centru 189 0,19
274. Cîrstean Lucreţia Cîrstean Vasile a Pavel Margine 190 0,60
275. Ghețău Oltea Cîrstean Vasile a Pavel Margine 190 0,60
276. Chirilă Maria Mutescu Dumitru Bivolărie 191 0,08
277. Mutescu D. Constantin Mutescu Dumitru Bivolărie 191 0,08
278. Muntean Vasile Șorodoc Gheorghe Margină 192 0,90
279. Hrișcă Vasile Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru Margine 193 0,80 Vândut lui Ieșan Vasile. Lipsă acte notariale!
280. Pîrghie Ilie Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru Rădăuți 193 0,80
281. Şorodoc Aspazia Hrișcă Archip și Hrișcă Dumitru Carceni – Drumul Remezăului 193 0,80
282. Todose Gheorghe Todose Nichita Margine, Str. Tudoseni 194 0,30
283. Motrescu Ion, Breabăn Archip Câmp 195 0,15
284. Motrescu Nicolai Motrescu George a Niculai și Muntean George Margine, Lângă Şcoală 196 0,45
285. Motrescu Viluţa Motrescu George a Niculai și Muntean George Margine, Lângă Şcoală 196 0,45
286. Tudose Veronica Tudose Toader Margine 197 1,20
287. Hriţcan Constantin Hrițcan Aretina Câmp 198 0,60
288. Mutescu Ana Hrițcan Aretina Câmp, Uliţa Bisericii 198 0,60
289. Pîrghie Elena Mutrescu Ion a Simion Margine, Str. Dispensar 199 0,40
290. Şorodoc Gheorghe Șorodoc Filip a D. Margine, Str. Dispensarului 200 0,30
291. Babiuc Gavril Babiuc Gavril Margine, Str. Dispensar 201 0,15
292. Babiuc Vasile Babiuc Gavril Margine, Str. Dispensar 201 0,15
293. Nistor Vasile Babiuc Gavril Margine, Str. Dispensar 201 0,30
294. Galan Aurelia Ursachi Constantin a Chiriac Centru, Str. Cămin 203 0,30
295. Boca Zamfira Pîrghie Nichifor Margină 204 0,30
296. Șorodoc Ilie Șorodoc Dumitru a Precup Centru – Cămin 205 0,20
297. Şorodoc Ilie Șorodoc Dumitru a Precup, Chifan Toader a Vasile Centru, Str. Cămin 205; 361 0,80
298. Ieşan Zamfira Ieșan Victor Centru 206 0,40
299. Breabăn Constantin Breabăn Gheorghe Centru, Str. Căminului 207 0,80
300. Muntean Ana Muntean Petru a Precob Centru 208 0,40
301. Muntean Ilie Muntean Petru a Precob Margine 208 0,40
302. Muntean Domnica Muntean Pavel a Iustin Necunoscut 209 0,60
303. Tărîţă Teodora Muntean Pavel a Iustin Centru – Fabrică 209 0,60
304. Calancea Ana Șorodoc Gheorghe a Ilie Burceni 210 0,40
305. Carcea Ana Șorodoc Gheorghe a Ilie Prund 210 0,13
306. Şorodoc Gheorghe Șorodoc Gheorghe a Ilie Caliuha 210 0,13
307. Carcea Teodora Șorodoc Gheorghe a Ilie, Ursachi Paraschiva Caliuha 210; 297 0,73
308. Rotar Felicia Rotar Ilie a Iacob Caliuha 211 0,60
309. Babiuc Vasile Babiuc David a Gavril Margine, Str. Dispensar 212 0,60
310. Cîrdei Divora Babiuc David a Gavril Margine 212 0,60
311. Ţugui Eudochia Țugui Gavril a Pavel Câmp 213 1,20
312. Ţugui George Mutescu Mafteiu Câmp, Pe Mal 214 0,40
313. Gheţău Elisabeta Ghețău Lucreția Margine, Str. Şcolii 215 0,60
314. Muntean Vasile Muntean Petru a Constantin și Bîrsan Leonte Margine, Str. Dispensar 216 1,00 Modificat suprafața, în baza cererii nr. 70/15.11.2017
315. Muntean Vasile Muntean Petru a Constantin și Bîrsan Leonte Rădăuţi 216 0,40 Modificat suprafața, în baza cererii nr. 70/15.11.2017
316. Şorodoc Stela Șorodoc Gheorghe Margine – Centru 217 0,60
317. Tudose Gheorghe Tudose Dumitru Margine 218 0,60
318. Calancea Gheorghe Calancea Ana Margină, Str. Şcolii 219 0,30
319. Hrişcă Elisabeta Calancea Ana Margine, Str. Şcolii 219 0,30
320. Cîrstean Vasile Cîrstean Filip Margine 220 0,60
321. Cîrstean Silvia Cîrstean Constantin Margine, Uliţă Motel 221 1,20
322. Muntean Gheorghe Muntean George a Iustin Margine 222 0,60
323. Cîrdei Leon Muntean Leon Margine 223 0,30 Certificat de moștenitor nr. 202/12.09.2019
324. Boca Elisabeta Boca Petru Margine, Str. Şcolii 224 0,30
325. Muntean Ion Muntean Pavel Margine 225 0,30
326. Boca Magdalena Bolocan Arcadie Margină 226 1,20
327. Boca Gheorghe Boca George a Zaharia Margine 227 0,60
328. Fusa Vasile Fusa Vasile Câmp 228 0,60
329. Calancea Petru Calancea Onisim Margine, Str.Şcolii 229 0,80
330. Calancea Vasile Calancea Onisim Remezău – Transformator – Școală 229 0,80
331. Calancea Veronica Calancea Onisim Remezău – Transformator – Școală 229 0,80
332. Tironeac Gavril Tironiac Ana Centru 230 0,20
333. Cîrdei George Cîrdei Ion a Grigore Margine, Str. Dispensar 231 1,20
334. Plamadă Vasile Dabîca Filip Bivolărie 232 0,30
335. Cîrstean N. Floarea Cîrstean Nichifor Margine 233 0,30
336. Imbrea Elena Cîrdei Toader Paciucheni 234 0,05
337. Nicoară Domnica Țugui Chiriac a Miron Bivolărie 235 0,30
338. Cîrdei Zamfira Gheațău Ștefan Margine 236 0,40
339. Gheţău C. Dumitru Gheațău Ștefan Margine 236 0,40
340. Ghiațău Gheorghe Gheațău Ștefan Margine 236 0,40 Conform Contract de partaj nr. 483/03.02.2012. Împuterniceşte pe Ghiaţău Dumitru Filip din Vicovu de Jos, CNP 17210……… Certificat de moştenitor nr. 21/03.02.2012 şi procură nr. 1747/02.08.2013
341. Cîrstean Maria Spînu Ilie a Vasile Centru – Fabrică, În Barieră 237 0,20
342. Hriţcan Domnica Spînu Ilie a Vasile Prund 237 0,20
343. Spînu I. Gheorghe Spînu Ilie a Vasile Câmp 237 0,20
344. Cîrdei Elena Cîrdei Ilie Margine, Str. Motel 239 0,60
345. Carcea Arsenie Viorel Carcea Arsenie a Andrei Centru 240 0,15
346. Carcea Doina Domnica Carcea Arsenie a Andrei Centru 240 0,15
347. Carcea George Carcea Arsenie a Andrei Caliuha 240 0,30
348. Todosie Dumitru Tudosie Rarița a Alexandru Cărceni – Barieră 241 0,40
349. Burciu Zamfira Burciu Domnica, Burciu Gheorghe a I. Centru 242; 345 0,60
350. Cîrdei Raveca Țugui Trifon a Nistor Ţurhană 243 0,60
351. Ţugui Maria Țugui Trifon a Nistor Țurhana 243 0,60
352. Calancea Elisabeta Chifan Nicolai a Precop, Țugui Marcu a Ion Remezău 244; 362 0,90 S-a adăugat supr.soțului (Traian)
353. Burciu George Burciu Miron a Precop Remezău – P. Bonchii 246 0,60
354. Cîrstean Veronica Carcea Vasile a Adam Prund 247 0,12
355. Pîrghie Constantin Pîrghie Constantin a Vasile Câmp 248 0,60
356. Pîrghie Vasile Pîrghie Constantin a Vasile Remezău, În Ţarină 248 0,60
357. Mutescu Gavril Mutescu George a Foca Câmp 249 0,10
358. Mutescu Toader Mutescu George a Foca Câmp 249 0,10
359. Mutescu Vasile Mutescu George a Foca Câmp 249 0,10
360. Chifan Toader Hrihor Ilie a Onofrei Remezău – Crușini 250 0,15
361. Galan Viorica Hrihor Ilie a Onofrei Remezău 250 0,15
362. Chifan Niculai Chifan Nistor Țurhană 251 0,60
363. Chifan Vasile Chifan Nistor Țurhană 251 0,60
364. Coroamă Paraschiva Coroamă Nicolai Câmp, La „Pîrîu” 252 0,30
365. Vlăişan Maria Ursachi Grigorie Remezău 253 0,60
366. Pîrghie George Pîrghie Ilie a Toader Suceava 254 0,15
367. Pîrghie Vasile Pîrghie Ilie a Toader Remezău – Școală 254 0,15
368. Pîrghie Eufrozina Pîrghie Pavel a Sofron Remezău 255 1,05
369. Chifan Rodica Chifan Petru Centru – Barieră 256 1,20
370. Boca Ion Boca Ilie Margine 257 0,30
371. Cîrstean Veronia Cîrstean Vasile a Leon Câmp 258 0,90
372. Pleşca Traian Pleșca Chirilă a Samoilă Centru 259 1,20
373. Spînu Niculai Spînu Militon, Spînu Veronica a Militon, Spînu Niculai Remezău, Ţurhană 260; 261 0,22
374. Spînu Toader Spînu Militon și Spînu Veronica a Militon Câmp 261 0,17
375. Chifan Lucreţia Spînu Leon a Toader Cărceni – Barieră 262 0,22
376. Chifan Vasile Spînu Leon a Toader Cărceni – Barieră 262 0,23
377. Spînu Maria Spînu Leon a Toader Câmp 262 0,90
378. Şorodoc Gheorghe Pîrghie Nichita a Simion Câmp, la „Părău” 263 0,40
379. Schipor Aurelia Țugui Domnica Vicovu De Sus 265 0,40
380. Cîrstean Gavril Cîrstean Gavril a Grigore Cîrsteni 266 0,10
381. Cîrstean Toader Cîrstean Gavril a Grigore Cîrsteni 266 0,10
382. Motrescu Maria Cîrstean Gavril a Grigore Remezău, În Deal La „Savu” 266 0,10
383. Ţugui Maria Tapîrdău Petru Remezău 267 0,60
384. Ghețău Vasile a Toma Ghețău Catrina Bivolărie 268 0,08
385. Balan Zamfira Carcea Constantin Bilca 269 0,60
386. Mutescu Gavril Mutescu George a Simion Remezău – Școală 270 1,20
387. Ţugui Gheorghe Țugui Vasile a Pavel Remezău, În „Bahnă” 271 0,40
388. Cornea Maria Calancea Ilie a Iftemie, Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău, În Deal La Savu 272; 294 0,56 Certificat de moștenitor nr. 47/01.07.2020
389. Cîrstean Maria Chifan George a Precob Remezău 273 0,60
390. Galan Raveca Bolocan Pamfil, Cîrstean Veronica Margine 274; 275 0,90
391. Gheţău Gheorghe Ghețău Ilarion Margine 276 1,20
392. Chifan Vasile Iurcu Palaghia Centru 277 2,40 Dobândit prin încheierea nr. 1606/31.01.2011
393. Motrescu Maria Șorodoc Maftei a Precop Burceni 278 0,40
394. Mutescu Nicolai Mutescu Agafia Remezău – Pod la Avrămia 279 1,20
395. Gheaţău Viorica Ghețău Mihai Necunoscut 280 0,60
396. Gheţău Traian Ghețău Mihai, Ghețău Zamfira Gălăneşti 280; 281 0,90
397. Ţugui Ion Teodor Țugui Constantin a Teodosie Remezău – Școală – Poiana Bonchii 282 0,90
398. Ţugui Ion Țugui Nastasia Remezău, Lângă Biserica Remezău 283 0,03
399. Ţugui Elisabeta Țugui Nastasia, Țugui Varvara Remezău 283; 286 0,32
400. Cîrstean Vasile Perdeică Precob a Simion Bilca 284 0,12
401. Perdeică Vasile Perdeică Precob a Simion Burceni 284 0,12
402. Bolocan Ana Coroamă Veronica Remezău, Dealu ”Babei”. 285 0,15
403. Mutescu Isidor Mutescu Precob a Mitrofin Remezău, Bahnă 287 0,60
404. Burciu Victoria Tudose Maxim a Ion Burceni 288 0,60
405. Tudose Onofrei Tudose Maxim a Ion Margine 288 0,60
406. Breabăn Dumitru Breabăn Diomid Prund 289 1,20
407. Burciu Constantin Burciu Onofrei Remezău – Transformator – Școală 290 0,34
408. Breabăn Aurel Breabăn Trifon a Ilie Remezău – Școală – Poiana Bonchii 292 0,30
409. Breabăn Gavril Breabăn Trifon a Ilie Remezău – Transformator – Școală 292 0,30
410. Ţugui Ana Țugui Rahila a Precob Str. Câmpului 293 0,30
411. Nistor Aurica Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău – Școală – Poiana Bonchii 294 0,32
412. Nistor Dumitru Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău – Școală – Poiana Bonchii 294 0,32
413. Nistor Nicolai Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Burceni 294 0,32
414. Nistor Veronica Mutescu Leon a Dănilă și Mutescu Ana a Leon Remezău – Școală – Poiana Bonchii 294 0,32
415. Ieşan Nicolae Ieșan Natalia Bivolărie 295 0,24
416. Georgescu Maria Felicia Mutrescu Ignat Bucureşti 296 1,80 Cota, conform CF, este de 5/6×1,2. Suprafața modificată în Anexa 54 prin Decizia nr. 2381/23.10.2007 a Tribunalului Suceava, ar trebui să aibă 1,8 ha
417. Ţugui Constantin Țugui Parftemie a Costantin, Ursachi Paraschiva Remezău 297; 298 1,20
418. Ţugui Aurelia Țugui Parftemie a Costantin Remezău 298 0,60
419. Mutescu Ilie Mutescu Simion a Maftei Cărceni – Podu Topliţei 299 0,40
420. Cîrstean C George Cîrstean Constantin Margine 300 0,12 Vândut lui Pîrghie Victor cu act de vânzare-cumpărare scris de mână la data de 06.06.2010.
421. Carcea Niculai Carcea Aftanasie Cărceni – Podul Topliţei 301 2,30
422. Cîrstean Vasile Muntean Toader a Constantin Margine 302 0,20
423. Burciu Gheorghe Burciu Ilie a Gavril Burceni 303 0,30
424. Burciu Aurel Burciu Trifon Burceni 304 0,30
425. Chifan Ilie Țugui Alexandru Remezău 305 0,15
426. Boca Zamfira Chifan Artemie Câmp 306 0,60
427. Bolocan Vasile Bolocan Glicheria Brodina 307 1,20
428. Mutescu Charitina Mutescu Eudochia Margine 308 0,30
429. Mutescu Vasile Mutescu Eudochia Burceni 308 0,30
430. Zbera Aglaia Fusa Domnica Remezău 309 0,60
431. Ţugui Toader Țugui Damian Drumul Remezăului 311 0,60
432. Calancea Vasile Chifan Doroftei Câmp 312 0,60
433. Burciu Vasile Burciu Partemie Prund, La Părău 313 0,60
434. Mutescu Ana Boca Gheorghe a V. Margine 314 0,20
435. Cîrdei Ana Muntean Iacob Margine 315 0,15
436. Muntean Dumitru Muntean Iacob Necunoscut 315 0,15
437. Motrescu Agripina Motrescu Simion a Ion Margine, Str. Dispensar 316 1,20
438. Mutescu Ana Țugui Savu a Filip Remezău, Deal La Savu 318 0,30
439. Şorodoc Ana Șorodoc Niculai Centru – Fabrică 319 0,20
440. Chifan Glicheria Pîrghie Vasile, Pîrghie Iustina, Mutrescu Macrina Câmp 320 0,70
441. Ţugui Viorica Țugui Mihai și Țugui Glicheria Remezău – Poiana Bonchii 321 0,45
442. Sauciuc Ion Șorodoc Iosub a Constantin Drumul Remezăului – Centru 322 0,60
443. Chifan Nistor Muntean Minodora Margine 323 0,40
444. Bârsan Leonte Bîrsan Sevastian Satu Mare 324 1,20
445. Şorodoc Dumitru Șorodoc Petru a Constantin Centru, Str. Gării 325 1,80
446. Hrihor Dumitru Hrihor Filip Margine, Str. Şcolii 327 0,30
447. Hrihor Toader Hrihor Filip Remezău – Crușini 327 0,30
448. Muntean Veronica Muntean Onofrei Margine 328 0,30
449. Mutescu Nicolai Mutescu Niculai a Ștefan Remezău – Transformator – Școală 329 0,60
450. Chirilă Dimitrie Chirilă Vasile a Ion V. De Sus 330 0,60
451. Chirilă Petru Chirilă Vasile a Ion V. De Sus 330 0,60
452. Carcea George Carcea Pavel și Carcea Luca a Pavel Centru, Str. Căminului 331 0,65
453. Ursachi D. Constantin Ursachi D. Constantin Remezău, Ţurhană 332 0,26
454. Mutrescu Floarea Ursachi Niculai a Dumitru Burceni 333 0,26
455. Ursachi Felicia Ursachi Nistor a Dumitru Câmp 334 0,26
456. Pîrghie Ion Pîrghie Ilarion Margină 336 0,15
457. Ciubotar Maria Cîrstean Ion Margine 338 0,12
458. Calancea Maria Calancea Maria Caliuha Nr. 1346 339 0,60
459. Roşca Vasile Roșca Artemie a Simion Remezău – Transformator – Școală 340 0,10
460. Baban Vasile Baban Ștefan și Baban Eufrozina a Ștefan Comuna Ulma, sat Nisipitu 341 0,44
461. Breabăn Ion Breabăn Iermolai Remezău, „Bahnă” 342 0,30
462. Ieşan Ilie Ieșan Domnica a Alexandru Margine, Str. Şcolii 343 1,20
463. Carcea Constantin Carcea Toma Caliuha 344 0,27
464. Motrescu Petru Motrescu Mihai a Vasile Pod la Avrămia 347 0,60
465. Motrescu Veronica Roșca Simion a Isidor Pod la Avrămia 348 0,10
466. Chifan Ecaterina Tapîrdău Ilie a Gheorghe Țurhană 349 0,60
467. Muntean Maria Muntean George a Pamfil Drumul Remezăului, Prund 350 0,30
468. Burlică Nichita Burlică Ion, Galan Glicheria Suceava 351; 352 1,60
469. Şorodoc Minodora Șorodoc Grigore Margine 353 1,20
470. Perdeică Gavril Perdeică George a Simion Remezău – Școală – Poiana Bonchii 354 0,48
471. Perdeică George Perdeică George a Simion Remezău – Școală – Poiana Bonchii 354 0,48
472. Perdeică Radu Perdeică George a Simion Remezău – Școală – Poiana Bonchii 354 0,48
473. Sandu Trandafira Tărîță Alexandru a Doroftei și Tărîță Ifrim Câmp 355 0,60
474. Hrihor Nichifor Hrihor Nichifor Necunoscut 356 0,30
475. Ţugui Constantin Mutescu Ștefan Remezău 357 0,20
476. Fusa Ilarion Rusu Tiron Caliuha 359 1,20
477. Mutescu Domnica Sandu Isaie Remezău – Transformator – Școală 360 0,19
478. Chifan Costică Chifan Toader a Vasile Remezău – Crușini 361 0,60
479. Reuţ Dumitru Țugui Marcu a Ion Bivolărie, str. Ștefan cel Mare 362 0,30
480. Chifan Dumitru Chifan Ion a Alexandru, Burciu Nichita Remezău, lângă biserică 364; 78 1,20
481. Şorodoc Ion Șorodoc Marcu a Pintilie Câmp, La Părău 365 0,90
482. Cîrstean Catrina Roșca Toader Cârsteni 367 0,60
483. Ţugui Domnica Roșca Toader Cârsteni 367 0,60
484. Țugui Ilie Calancea Leon a Constantin Burceni 368 0,60
485. Calancea Traian Calancea Leostin Paciucheni 369 1,20
486. Pîrghie Maria Pîrghie Vasile Câmp 370 1,20
487. Breabăn Viorel Fusa Iustina Remezău, Lângă Releul Orange 371 0,60
488. Reuţ Gheorghe Urmă Vasile a Gheorghe Bivolărie 374 1,20
489. Chifan George Chifan Nicolae Remezău nr. 967 0,60 Reconstituit drept de proprietate, conform Sentinței civile nr. 1791/17.06.2016
Total 309,51