În ședința Consiliului de administrație din data de 12.07.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

  • Se aprobă, cu votul împotrivă a d-lui Mutescu Nicolae, vânzarea cantității de 300 mc lemn din rampă cu prețul de 300 lei/mc. Motivația oferită de d-l Mutescu pentru votul său împotrivă a fost aceea că lemnul, după informațiile sale, se vinde cu un preț ce pornește de la 360 lei/mc și nu poate fi de acord ca Obștea să vândă cu 300 lei/mc;
  • Se aprobă (cu o abținere, cea a d-lui Mutescu Nicolae) majorarea prețului plătit firmelor cu care obștea noastră a încheiat contracte de prestări servicii de exploatare forestieră de la 50 lei/mc la 60 lei/mc;
  • Se aprobă propunerea d-lui Carcea Andrei, care prevede ca persoanele care mai doresc să depună declarați – prin care nu recunosc cantitatea de lemn primită în perioada 2014 – 2016 și cu care sunt înscriși în evidențele Obștii – să le depună la secretar și acele declarați să fie discutate în prima ședință a Consiliului de administrație, iar atunci se va lua o hotărâre.

În ședința Consiliului de administrație din data de 11.01.2018, s-a votat, cu unanimitate de voturi:

  • Pentru curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn, să se aloce 2 mc lemn.
  • Propunerea ca să fie alocată o cantitate de material lemnos persoanei care pregătește lemnul în rampă pentru a putea fi încărcat în camion (îl secționează cu drujba la dimensiune). S-a hotărât ca acea persoană să primească 1 mc pentru 300 mc lemn secționați.
  • Propunerea d-lui Mutescu Nicolae prin care acesta cerea ca președintele Obștii să permită transparentizarea activității pe care o desfășoară și, în acest sens, să-i ofere secretarului copii după următoarele: documentele de livrare a lemnului, după avize de însoțire a lemnului, către obșteni sau către alte societăți comerciale, după toate documentele contabile prin care s-au încasat și cheltuit sumele de bani, după actele de punere în valoare a partizilor, după autorizațiile de exploatare, după contractele de prestări servicii, după procesele verbale de reprimire a partizilor.

Distribuie pe contul tău de socializare