La ședința Consiliului de administrație din data de 16.09.2017, s-a hotărât ca toți membrii Obștii care sunt îndreptățiți să primească lemn pentru anii 2014 și 2015 să primească lemn de foc de brad, pentru că, altfel, nu va putea fi onorată hotărârea de a achita datoria de lemn pentru cei doi ani, iar cine nu va dori să primească acest lemn, să fie informat că alt fel de lemn nu va primi și să semneze pe tabel că refuză lemnul.

La ședința Consiliului de administrație din 28.08.2017, s-a votat ca plata pentru participarea la lucrările privind marcarea lemnului să fie efectuată în material lemnos, și pentru fiecare zi în care a participat la marcat, un muncitor să primească cantitatea de 0,7 mc.

La ședința Consiliului de administrație din 22.08.2017 s-au adoptat următoarele hotărâri:

  • Membrii Obștii să fie informați despre faptul că nu vor putea primi doar lemn de fag, ci cota de lemne a fiecărui membru va trebui să fie formată din lemn de fag și lemn de foc de rășinoase.
  • Pentru anul 2017, cota de lemn pentru un hectar de pădure va fi de 4 mc.
  • În cazul în care un membru al Obștii a decedat și nici un urmaș al acestuia nu prezintă acte privind succesiunea, acte care să arate cine este noul proprietar al terenului forestier, cota de lemn NU va fi dată nimănui.
  • Conform votului dat în unanimitate de membrii Obștii la punctul (2) de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale din data de 07.05.2017, persoanele care au depășit cota de lemn cuvenită pentru întreaga perioadă 2011 – 2016 nu mai pot primi lemn, până când lemnul luat în plus nu va fi recuperat.

Pe data de 11.04.2017 a fost semnat la Suceava contractul de servicii silvice dintre Asociația Obștea Vicovu de Jos și Direcția Silvică Suceava prin O.S. Putna.

La ședința Consiliului de administrație din 29.01.2017, s-a votat propunerea domnului Carcea Andrei prin care acesta cerea să fie realizat un inventar al tuturor bunurilor cumpărate dea lungul timpului de Obştea Vicovu de jos, pentru a putea cunoaște exact situația bunurilor de inventar.

Distribuie pe contul tău de socializare