Conducerea Obștii Vicovu de Jos

Președintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este d-l Fusa Vasile.

Membrii Consiliului de administrație:

Fusa Vasile – președintele Consiliului de administrație;

Reuț Petru – membru;

Todosi Vasile – membru;

Cornea Vasile – membru;

Țugui G. Constantin – membru;

Șorodoc Ioan – membru;

Ungurean P. Gheorghe – membru;

Având ca obiectiv asigurarea transparenței tuturor activităților din cadrul Obştii, Adunarea Generală a Asociaţia Obştea Vicovu de Jos a adoptat în anul 2016, prin statut, prevederea de a avea un secretar.

Secretar al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos a fost ales d-l Mutescu Teodor.

Controlul financiar intern al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se execută de către Comisia de cenzori.

Membrii Comisiei de cenzori:

Țugui M. Constantin – membru;

Hrihor Adrian – membru;

Cotos Rodica – membru;