Conducerea Obștii Vicovu de Jos

Conform art. 11, alin.(1) din statut, organul suprem de conducere al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este Adunarea Generală, care cuprinde toţi membri Obştii sau împuterniciții acestora.

Între două ședințe ale Adunării Generale, conducerea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este asigurată de Consiliul de administraţie şi de Preşedinte.

Pe lângă organele de conducere, având drept scop de a asigura transparența tuturor activităților din cadrul Obştii, Adunarea Generală a Asociaţia Obştea Vicovu de Jos a adoptat în anul 2016, prin statut, hotărârea de a avea un secretar.

De buna gospodărire a activelor obștii se ocupă Comisia de cenzori, care verifică activitatea financiar-contabilă, gestiunea şi patrimoniul obştii.

Președintele

Președintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este Fusa Vasile.

Membrii Consiliului de administrație:

Fusa Vasile – președintele Consiliului de administrație;

Carcea Andrei – vicepreședinte;

Reuț Petru – membru;

Todosi Vasile – membru;

Cornea Vasile – membru;

Țugui G. Constantin – membru;

Ungurean P. Gheorghe – membru;

Secretarul

Secretarul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este Mutescu Teodor.

Membrii Comisiei de cenzori:

Controlul financiar intern al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se execută de către Comisia de cenzori.

Aceasta este formată din:

Cîrstean Virgil Vasile – membru;

Țugui M. Constantin – membru;