În anii 1998 și 1999 au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului forestier un număr de 493 de persoane, iar în Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos sunt înscrise, în acest moment, un număr de 489 de persoane.

Din momentul în care Obștea Vicovu de Jos s-a reînființat și până în prezent, un număr de opt membri ai Obștii au pierdut această calitate atunci când au vândut, cu acte notariale, suprafața de teren forestier pe care o dețineau; șapte membri au vândut, fără acte notariale, suprafața de pădure pe care o dețineau, prin urmare, aceștia sunt înscriși în continuare în Registrul de Proprietate, dar cei care au cumpărat de la ei beneficiază de toate drepturile cuvenite, deoarece nu le-au contestat nimeni actele de cumpărare, iar după 12 membri ai Obștii care au decedat, a fost realizată, prin notariat, succesiunea, ceea ce a dus la înscrierea în Registrul de Proprietate a 15 noi membri.

La acești noi membri s-a mai adăugat o persoană, care a devenit membru în anul 2016, ca urmare a unei hotărâri judecătorești, cu toate că acea hotărâre judecătorească nu a fost însoțită și de un proces-verbal de punere în posesie cu suprafața de pădure cuvenită.

Deși un mare număr dintre membrii Obștii înscriși în Anexa 54, validați prin hotărârea nr. 291/27.09.2001 emisă de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, au decedat, în mult prea puține cazuri  s-a realizat procedura succesorală după aceștia (în doar 12 cazuri).

Acest lucru va influența, în sens negativ, transmiterea dreptului de proprietate către urmașii actualilor beneficiari ai drepturilor care li se cuvin membrilor Obștii pe care-i moștenesc.

Proprietari sunt acele persoane care pot dispune înstrăinarea bunurilor pe care le dețin sau le pot lăsa ca moștenire urmașilor, și nu cei care beneficiază, ocazional, de unele beneficii care le pot reveni de pe urma unui bun material.

În Obștea Vicovu de Jos, proprietarii sunt înscriși în Registrul de Proprietate, iar cei care doar ridică/primesc, fără a avea certificat de moștenitor, masa lemnoasă cuvenită membrilor care au decedat, sunt înscriși în Registrul de Exploatare.

Anul acesta s-a realizat procedura succesorală după un singur membru al Obștii care a decedat. În anul 2020 s-a realizat după doi membri ai Obștii, iar în 2019 s-a realizat această procedură după un singur membru al Obștii.