Este greu de înțeles de ce, în obștea noastră, volumul de lemn cuvenit proprietarilor în fiecare an, este stabilit după ureche, fără a se lua în calcul volumul efectiv de lemn autorizat spre exploatare. Cred că suntem unici din acest punct de vedere!

Este evident că stabilirea valorii acestui drept la începutul anului, când încă nu se știe ce volum de masă lemnoasă va fi exploatată în timpul anului, implică o estimare, o aproximare, dar aceasta trebuie să se bazeze pe informații care au legătură cu lemnul exploatat în anii anteriori și pe volumul de lemn necesar spre valorificare, pentru achitarea cheltuielilor de funcționare ale Obștii și ale altor obligații.

Pentru corectarea acestei situații, propun utilizarea formulei de mai jos, care, dacă va fi aprobată de Adunarea Generală, nu va mai permite o stabilire la întâmplare a valorii acestui drept cuvenit proprietarilor.

V1ha = (VEA + D – V – 82):309,5

V1ha  – reprezintă volumul de masă lemnoasă cuvenită pentru un hectar de teren forestier;

VEA – reprezintă valoarea volumului de masă lemnoasă exploatată în anul anterior celui pentru care se face calculul;

D – reprezintă diferența de lemn (în mc) exploatat efectiv în anul pentru care s-a stabilit acest drept. Această valoare se va putea cunoaște doar la sfârșitul anului, și ea va fi de folos pentru a calcula volumul de masă lemnoasă cuvenită pentru un hectar de teren forestier, pentru anul următor.

V – reprezintă un volum variabil de masă lemnoasă, a cărui valoare este stabilită anual de Consiliul de administrație. Din această cantitate face parte lemnul oferite spre:

  1. vânzare, pentru a face rost de fondurile bănești necesare funcționării Obștii și pentru investiții;
  2. a onora acordurile încheiate cu proprietarii de teren pe care Obștea îl folosește pentru tranzitul și/sau depozitarea lemnului exploatat;
  3. distribuire către persoanele care au efectuat diverse servicii în folosul Obștii.

La stabilirea volumului total de lemn (V) se va ține cont de:

  • tarifele, practicate de ocolul silvic cu care avem încheiat contract de servicii silvice, pentru pază, marcat arbori, eliberat avize;
  • valoarea impozitului datorat Primăriei;
  • realizarea unor investiții și a unor lucrări de întreținere a drumurilor forestiere, investiții care, într-un an pot fi mai mari, iar în alt an pot să nu fie deloc;
  • volumul de masă lemnoasă acordat anual pentru despăgubirea proprietarilor de terenuri de fânaț;
  • volumul de masă lemnoasă acordat unor persoane care au prestat diverse servicii în folosul Obștii.

82 – reprezintă volumul de masă lemnoasă cuvenit membrilor Conducerii Obștii, care e același, în fiecare an;

309,5 – reprezintă suprafața de teren forestier (în ha) deținută de proprietarii înscriși în Registrul de Proprietate al Asociației Obștea Vicovu de Jos.

Pentru a înțelege mai bine ce ar însemna folosirea formulei de mai sus, vă prezint, în cele ce urmează, cum ar fi trebuit să arate modul de calcul al volumul de masă lemnoasă cuvenită pentru un hectar de teren forestier, pentru anul 2020.

Spre exemplu, pentru a putea face un calcul aproximativ, ținând cont de tarifele practicate de O.S. Putna în ultimul an, de impozitul plătit, de lemnul acordat ca despăgubire și pentru diverse servicii, și luând în considerare faptul că investiții nu există, valoarea V pentru anul 2020 ar fi putut fi egală cu 380.

Volumul de lemn exploatat în anul 2019 a fost de 2530 mc, iar investiții nu au fost făcute, așadar, V = 380 mc.

Aplicând formula de calcul propusă, avem:

V1ha = (2530 mc – 380 mc – 82 mc) : 309,5 ha = 2068 mc : 309,5 ha = 6,7 mc/ha.

Așadar, un proprietar, care are un hectar de teren forestier, putea primi, pentru anul 2020, 6,7 mc.

Să mergem mai departe pe firul acestei formule.

Să presupunem că, la sfârșitul anului 2020, se constată că s-a exploatat efectiv doar 2300 mc material lemnos, fapt ce va face ca la începutul anului 2021, calculul se va face în felul următor:

Stabilim, ai întâi, valorile pentru variabilele din formulă, astfel:

VEA = 2300.

Pentru că în anul 2020 s-a exploatat mai puțin lemn decât s-a estimat, valoarea lui D = 2530 – 2300 = 230 va apare negativă în formulă.

Să considerăm că nu există nici în anul 2021 prevăzute investiții, prin urmare V = 380.

Așadar, pentru 2021, volumul de masă lemnoasă cuvenită pentru un hectar de teren forestier ar trebui să fie:

V1ha = (2300 mc – 230 mc – 380 mc – 82 mc) : 309,5 ha = 1608 mc : 309,5 ha = 5,2 mc/ha.

Dimpotrivă, dacă la sfârșitul anului 2020 se constată că s-a exploatat mai mult lemn decât s-a estimat, să zicem 2700 mc, atunci valoarea D = 170 va apare ca valoare pozitivă în formulă, fapt ce va face ca valoarea dreptului cuvenit să crească.

Stabilirea volumului de masă lemnoasă cuvenită pentru un hectar de teren forestier pe baza unei formule ar introduce criterii obiective privind calcularea  dreptului cuvenit fiecărui proprietar. Valoarea acestui drept ar exprima, cu adevărat, un rezultat făcut pe baza unui calcul și nu un număr aruncat la întâmplare, fără nicio legătură cu realitatea, fapt ce produce, pe bună dreptate, multă frustrare în rândul membrilor.