Conducerea Obștii Vicovu de Jos

Președintele

Președintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este Fusa Vasile.

Membrii Consiliului de administrație:

Fusa Vasile – președintele Consiliului de administrație;

Todosi Vasile – membru;

Reuț Petru – membru;

Ungurean P. Gheorghe – membru;

Secretarul

Secretarul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este Mutescu Teodor.

Cenzori

Cotos Rodica – cenzor cu licență CECAR;