Conducerea Obștii Vicovu de Jos

Președintele

Președintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este Fusa Vasile.

Membrii Consiliului de administrație:

Fusa Vasile – președintele Consiliului de administrație;

Todosi Vasile – membru;

Reuț Petru – membru;

Cornea Vasile – membru;

Țugui G. Constantin – membru;

Şorodoc Ioan – membru;

Ungurean P. Gheorghe – membru;

Secretarul

Secretarul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este Mutescu Teodor.

Membrii Comisiei de cenzori:

Țugui M. Constantin – membru;

Hrihor Adrian – membru;

Cotos Rodica – membru, cu licență CECAR;