Pentru că multă lume este nedumerită în ceea ce privește componența actualei conduceri a Obștii, ba chiar am auzit că unii au fost informați că domnul Fusa Vasile nu mai este președintele Obștii și nu mai răspunde de distribuirea lemnului, mă simt dator să aduc câteva lămuriri în această privință.

Într-adevăr, Obștea, de mai mult de un an, se află într-o situație inedită. Președintele, consilierii și cenzorii aleși la ultimele alegeri – cele din 29.09.2019 – nu au fost înscriși, nici până la această dată, în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Rădăuți.

Ce s-a întâmplat?

Alegerile organizate în data de 29.09.2019 au fost contestate de domnul Pîrghie Victor, iar pe 16.07.2020, Judecătoria Rădăuți a pronunțat Hotărârea nr. 1632 prin care respinge acțiunea domnului Pîrghie Victor, iar acesta nu a dorit să o conteste, astfel că această hotărâre a rămas definitivă și irevocabilă.

Așadar, începând chiar cu luna august a anului 2020, puteau fi făcute, în Registrul asociațiilor și fundațiilor, modificările cerute de lege.

Totuși, acest lucru nu s-a petrecut!

De ce?

Se pare că cineva a uitat să mai treacă, o lungă perioadă de timp, pe la grefa judecătoriei.

În acest moment, există la Judecătoria Rădăuți înregistrat dosarul cu nr. 4861/285/2021 care are ca obiect ”modificări acte constitutive persoane juridice înscriere modificare acte constitutive asociaţie”. Practic, se reia procedura din 2019.

Pentru că dosarul a fost înregistrat în data de 03.11.2021, încă nu există alocat un termen de judecată.

Oricum, activitatea din cadrul Obștii se desfășoară în condiții normale. Domnul Fusa Vasile este președintele Obștii.

El a fost președinte până în septembrie 2019, el este și acum!

Informații actualizate la data de 20.11.2021

La data de 16.11.2021, instanța de judecată de la Judecătoria Rădăuți s-a pronunțat cu privire la dosarul cu nr. 4861/285/2021, care a avut ca obiect ”modificări acte constitutive persoane juridice înscriere modificare acte constitutive asociaţie”.

Solutia pe scurt: Respinge cererea fata de caracterul contencios al acesteia. Cu alte cuvinte, alegerile din 2019 s-au făcut degeaba, pentru că nu au fost operate modificările în Registrul asociațiilor și fundațiilor, iar acum nu se mai pot face.