În statutul Asociației Obștea Vicovu de Jos, la art. 15, alin. (4), se prevede că bugetul de venituri și cheltuieli este aprobat de Adunarea Generală, dar starea de urgență prelungită în care ne aflăm de doi ani a făcut ca Obștea să funcționeze după un buget aprobat ”doar” de Consiliul de administrație, cel care asigură conducerea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos între două ședințe ale Adunării Generale (art. 16, alin. 1).

În ședința Consiliului de administrație desfășurată în data de 30.01.2022, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Obștii Vicovu de Jos pentru anul 2022.

Acesta a fost întocmit pornind de la premisa că volumul de lemn care va fi marcat în anul 2022, va fi de aproximativ 2.400 mc.

La capitolul ”Venituri”

Pentru a avea fondurile necesare funcționării Obștii în anul 2022, și pe baza experienței privind prețul obținut anul trecut din vânzarea lemnului, domnul Fusa Vasile estimează că anul acesta ar fi necesar să se vândă o cantitate de până la 300 mc material lemnos.

Luând în considerare prețul actual al lemnului fasonat la drum auto, consilierii prezenți aprobă ca în anul 2022 să se vândă o cantitate de până la 300 mc material lemnos, urmând ca prețul de vânzare să fie stabilit prin hotărâre a Consiliului de administrație.

Estimarea cheltuielilor

Cheltuielile de funcționare ale Obștii Vicovu de Jos în anul 2022, conform proiectului de buget propus, cuprind resursele necesare pentru:

Consumabile + întreținere: 900 lei;

Deplasări: 1.500 lei;

Plata pentru paza și protecția pădurii: 47.000 lei;

Fondul de conservare și regenerare: 45.000 lei;

Plata marcatului fiecărui fir de arbore: 6.000 lei;

Plata fiecărui aviz de însoțire a lemnului: 2.000 lei;

Impozitul la Primărie pentru 2020, 2021 și 2022: 12.000 lei;

Plata serviciilor juridice: 8.000 lei;

Investiții, acoperiș canton: 10.000 lei;

Alte cheltuieli: 1.000 lei.

Pe baza a ceea ce s-a distribuit în anii trecuți, se propune alocarea următoarelor cantități de lemn pentru a onora drepturile membrilor Conducerii Obștii și toate obligațiile ce rezultă din încheierea unor acorduri privind plata serviciilor efectuate în folosul Obștii și pentru despăgubirea proprietarilor de terenuri de fânaț pe care Obștea le folosește:

Material lemnos distribuit proprietarilor de teren de fânaț, ca despăgubiri: 80 mc;

Drepturile membrilor Conducerii obștii: 62 mc;

Drepturile contabilului: 10 mc;

Cheltuieli cu întreținerea căilor de acces: 14 mc;

Plata pentru curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn: 10 mc;

Plata unui drujbist pentru a secționa lemnul în rampă: 9 mc;

Plata pentru participare la marcat: 25 mc.

În urma dezbaterilor, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost adoptat, așa cum a fost prezentat mai sus.

Desigur, pentru ca bugetul de venituri și cheltuieli să fi fost cum trebuie, ar fi fost necesar să existe și un bilanț contabil.