În ședința Consiliului de administrație din data de 21.01.2021, se propune spre dezbatere următorul proiect de buget de venituri și cheltuieli:

Ce a stat la baza stabilirii prețului de vânzare a lemnului?

Luând în considerare rezultatul ultimelor două licitaţii organizate de Direcția Silvică Suceava în 2020 pentru vânzarea lemnului fasonat la drum auto, se estimează că veniturile necesare pentru 2021 se pot obține din vânzarea a 230 mc material lemnos din specia rășinoase, sortimentul ”buștean de gater” și a 150 mc material lemnos din specia rășinoase, sortimentul ”lemn rotund de construcții”. Restul fondurilor necesare se pot obține din vânzarea lemnului de calitate inferioară pe care nu-l doresc membrii.

Așadar, prin vânzarea a 380 mc lemn de lucru de rășinoase și a 200 mc lemn de foc, putem obține banii necesari funcționării Obștii timp de un an și numai în aceste condiții se poate onora angajamentul de a aloca, și în anul 2021, câte 5 mc/ha membrilor (dreptul de lemne anual).

Estimarea cheltuielilor

Cheltuielile de funcționare ale Obștii Vicovu de Jos vor cuprinde resursele necesare pentru:

Pe baza a ceea ce s-a distribuit în anii trecuți, se propune alocarea următoarelor cantități de lemn pentru a onora drepturile membrilor Conducerii Obștii și toate obligațiile ce rezultă din încheierea unor acorduri privind plata serviciilor efectuate în folosul Obștii și pentru despăgubirea proprietarilor terenurilor de fânaț pe care Obștea le folosește în procesul de exploatare și distribuire a masei lemnoase:

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a fost aprobat și este consemnat în procesul verbal nr. 4/21.01.2021.