Raport de activitate 2017 – 2019

Ne aflăm la începutul lunii octombrie a anului 2020, și este tot mai evident faptul că în acest an, din cauza pandemiei, nu se va putea convoca Adunarea Generală. Ca urmare a acestei situații deosebite, pentru ca membrii și toți cei interesați să afle, măcar într-o oarecare măsură, cum stau lucrurile în ceea ce privește administrarea Obștii Vicovu de Jos, public, pe site-ul Obștii, informațiile pe care le am în acest moment despre activitatea de exploatare și distribuire a masei lemnoase desfășurată în perioada septembrie 2017 – decembrie 2019, informații care, alături de informațiile financiar-contabile, ar fi trebuit să facă parte din raportul prezentat de președintele Obștii în ședința Adunării Generale, conform statutului.

 1. VOLUMUL DE LEMN EXPLOATAT ȘI MODUL ÎN CARE S-A DISTRIBUIT

În perioada de timp care a început pe data de 07.08.2017 (data la care a fost autorizată spre exploatare prima partidă de către O.S. Putna) și s-a încheiat la data de 31.12.2019, a fost marcată  cantitatea de 9.168 mc material lemnos, la care se adaugă volumul de 290 mc lemn, autorizat spre exploatare de O.S. Bucovina Câmpulung Moldovenesc.

Să reținem că s-a ținut cont și de pierderile de exploatare, care s-au estimat a fi de 6% din volumul total de lemn marcat. Prin urmare, volumul total de lemn ce ar fi trebuit să ajungă în rampă în acești trei ani ar fi fost de 8.967 mc. Din acest volum de lemn trebuie să scădem cantitatea de 551 mc care face parte din partida 9107, exploatată în 2019, dar lemnul din această partidă a fost valorificat în anul 2020. Prin urmare, volumul total de lemn avut la dispoziție pentru anii 2017 – 2019 a fost de 8.416 mc.

Această masă lemnoasă a avut diverse destinații. Mai mult de jumătate din această cantitate de lemn a fost distribuită către un  număr de 379 de membri ai Obștii sau moștenitori ai unor membri, ceea ce înseamnă că 85,3% dintre cei înscriși în Registrul de Exploatare au primit anumite cantități de lemn, iar 65 dintre aceștia nu au primit în această perioadă nicio cantitate de lemn.

Dintre persoanele care au primit lemn:

 • 373 au primit întreaga cantitate de lemn cuvenită pentru perioada 2014 – 2017;
 • 328 au primit întreaga cantitate de lemn cuvenită pentru perioada 2014 – 2018;
 • 252 de obșteni au primit dreptul de lemne pentru întreaga perioadă 2014 – 2019.

În volumul cotei de lemn oferit membrilor, începând cu septembrie 2017, a trebuit să fie inclusă și cantitatea restantă pentru perioada 2014 – 2016.

1.1. Aproape 47% din volumul de lemn avut la dispoziție în perioada 2017 – 2019 este compus din:

 • lemnul vândut firmelor pentru a face rost de fonduri bănești;
 • lemnul de foc de brad distribuit diverselor persoane fizice;
 • lemnul de foc fag (crăci) dat la persoane fizice;
 • lemnul de foc vândut S.C GATERMAR;
 • lemnul alocat proprietarilor de terenuri de fânaț pe care se depozitează sau tranzitează lemn;
 • lemnul alocat persoanelor care au participat la marcat și celor care secționează cu drujba lemnul din rampă;
 • lemnul alocat persoanelor care au participat la curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn;
 • lemnul oferit persoanei care ține contabilitatea Obștii și cenzorului autorizat;

1.2. LEMN EXPLOATAT: SPECII ȘI CATEGORII

În această perioadă, procentul de lemn, pe specii, a fost:

 • Lemn de fag = 24%;
 • Lemn de molid: 49%;
 • Lemn de brad = 26%;
 • Lemn de paltin = 1%;

Mai jos, sunt prezentate informații cu privire la categoriile de masă lemnoasă exploatată în perioada 2017 – 2019, dar sunt prezentate și informații care permit o analiză comparată în legătură cu toate categoriile de lemn autorizate spre exploatare în perioada 2011 – 2016 versus 2017 – 2019.

1.3. DATE STATISTICE PRIVIND EXPLOATAREA ȘI DISTRIBUIREA MASEI LEMNOASE

Cantitatea totală de lemn exploatată în anii 2017 – 2019 (cu tot cu cei 290 mc rămași de la vechea conducere) a fost, așa cum am arătat mai sus, de 8.416 mc, din care:

 • În 2017 s-au exploatat și valorificat 3.834 mc;
 • În 2018 s-au exploatat și valorificat 2.667 mc;
 • În 2019 s-au exploatat și valorificat 1.915 mc;

Această cantitate de lemn avută la dispoziție spre valorificare în acești ani, s-a distribuit astfel:

A. 2.163 mc a fost aprobată de membrii Consiliului de administrație spre vânzare, pentru a face rost de fonduri bănești:

 • prin licitație (982 mc);
 • prin încredințare directă (1.181 mc);

B. 924 mc de lemn a fost repartizată, după cum urmează:

 • 730 mc lemn de brad, încadrat în categoria ”lemn de foc”, distribuit persoanelor fizice;
 • 133 mc lemn de foc fag (crăci), rezultat din operațiunile de curățire, distribuit persoanelor fizice;
 • 45 mc lemn de foc de rășinoase vândut firmei S.C GATERMAR;
 • 16 mc lemn de brad donat la biserica de pe Câmp;

C. Cantitatea de 4.780 mc a fost înregistrată, până pe 31.12.2019, ca lemn distribuit persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare.

D. Un volum de 549 mc masă lemnoasă a fost distribuită astfel:

 • 302 mc s-au acordat proprietarilor de terenuri de fânaț pe care se depozitează sau tranzitează lemn. Această cantitate de lemn reprezintă o estimare, având ca exemplu acordurile încheiate în perioada 2011 – 2015, când pentru un an, acordurile încheiate nu permiteau alocarea a mai mult de 50 mc;
 • 78 mc s-au acordat persoanelor care au participat la marcat;
 • 28 mc s-au dat celor care secționează cu drujba lemnul din rampă, conform Hotărârii C.A. din 11.01.2018;
 • 30 mc s-au dat persoanelor care au participat la curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn, conform Hotărârii C.A. din 11.01.2018;
 • 42 mc s-au dat persoanelor care au efectuat servicii de întreținere a căilor de acces spre terenurile care aparțin obștii;
 • 24 mc s-au distribuit pentru situații speciale;
 • 30 mc s-au dat persoanei care ține contabilitatea Obștii;
 • 15 mc s-au dat cenzorului autorizat;

Dacă doriți să verificați tabelul în care sunt înscrise toate persoanele care au primit lemn de foc, puteți face asta, dând click pe butonul de mai jos.

Persoane care au primit lemn de foc

2. ACTIVITĂȚI DE REÎMPĂDURIRE ȘI DE ÎNTREȚINERE

Cu toate că actualul Amenajament silvic prevede lucrări de împădurire pe o suprafață de 3,8 ha, în perioada 2017 – 2019 nu am înregistrat activități de reîmpădurire sau de întreținere, afară doar de repararea unor drumuri de acces.

De asemenea, suprafața de 39,4 ha teren forestier revenit Obștii Vicovu de Jos, conform Hotărârii nr. 300/07.09.2011, încă așteaptă să fie intabulată.

3. VOLUMUL TOTAL DE LEMN APROBAT SPRE EXPLOATARE ÎN ANII 2003 – 2019.

 Chiar dacă perioada de timp 2003 – 2019 nu este analizată în acest raport în întregul ei, totuși, consider că e bine de știut ce volum de masă lemnoasă a fost autorizată spre exploatare în fiecare an, încă din primii ani de funcționare ai Obștii noastre, pentru că asemenea informații nu au fost prezentate niciodată până acum.

Explicație!

*  Volumul de masă lemnoasă exploatat de Obștea noastră în anul 2012 reprezintă doar cantitatea rezultată din documentele ce se află în arhiva Obștii, cele preluate de la fostul președinte, d-l Chifan Vasile, deoarece nu există documente privind exploatarea lemnului în perioada în care președintele Obștii a fost, pentru câteva luni, domnul Pîrghie Viorel.

Că în anii de început ai Obștii s-a exploatat mai puțin lemn față de cât s-ar fi putut (cel mult jumătate din cât ar fi permis Amenajamentul silvic valabil în perioada 2005 – 2014) este dovedit prin aceea că, în perioada 2011 – 2014 (ultimii ani de exploatare, conform vechiului Amenajament silvic), a fost posibil să se exploateze, în medie, aproximativ 2.900 mc lemn pe an.

În perioada 2015 – 2019, primii cinci ani din perioada de valabilitate a Amenajamentul silvic actual, s-a exploatat de pe suprafața forestieră a Obștii, conform actelor oficiale, volumul de 12.502 mc, cu o medie de 2.500 mc pe an.

4. PERIOADA 2011 – 2016 VS. 2017 – 2019

Pentru a înțelege cât de eficientă a fost actuala Conducere în activitatea de exploatare și distribuire a lemnului în ultimii ani, prezint, în tabelul de mai jos, informații care permit realizarea unei comparații.

Este vorba despre date care arată rezultatul muncii celor care au condus Obștea în perioada 2011 – 2016 și a celor care o conduc în prezent. Cifrele vorbesc cel mai bine!

Concluziile vă rog să le trageți dumneavoastră.

Dacă doriți să citiți raportul de activitate pentru 2017 și 2018 prezentat de secretarul Obștii în ședința Adunării Generale din data de 12.04.2019, dați un click pe butonul de mai jos.

Raportul de activitate pentru 2017 și 2018

Distribuie pe contul tău de socializare!