Raport de activitate 2017 – 2019

Ne aflăm la începutul lunii octombrie, și este tot mai evident faptul că în acest an, din cauza pandemiei, nu se va putea convoca Adunarea Generală. Ca urmare a acestei situații deosebite, pentru ca membrii și toți cei interesați să afle, măcar într-o oarecare măsură, cum stau lucrurile în ceea ce privește administrarea Obștii Vicovu de Jos, public, pe site-ul Obștii, informațiile pe care le am în acest moment despre activitatea de exploatare și distribuire a masei lemnoase desfășurată în perioada septembrie 2017 – decembrie 2019, informații care, alături de informațiile financiar-contabile, ar fi trebuit să facă parte din raportul prezentat de președintele Obștii în ședința Adunării Generale, conform statutului.

1. VOLUMUL DE LEMN EXPLOATAT ȘI MODUL ÎN CARE S-A DISTRIBUIT

În perioada de timp care a început pe data de 07.08.2017 (data la care a fost autorizată spre exploatare prima partidă de către O.S. Putna) și s-a încheiat la data de 31.12.2019, a fost exploatată și valorificată, în diverse moduri, cantitatea de 8.822 mc material lemnos, la care se adaugă volumul de 290 mc lemn, autorizat spre exploatare de O.S. Bucovina Câmpulung Moldovenesc. Așadar, în perioada de timp analizată în acest raport, s-a exploatat și valorificat, în total, 9.112 mc.

Acest volum mare de material lemnos a avut diverse destinații. Jumătate din această cantitate de lemn, 4.556 mc, a fost distribuită către un  număr de 379 de membri ai Obștii sau moștenitori ai unor membri, ceea ce înseamnă că 84,4% dintre cei înscriși în Registrul de Exploatare au primit anumite cantități de lemn, iar 70 dintre aceștia nu au primit în această perioadă nicio cantitate de lemn.

Dintre persoanele care au primit lemn:

 • 373 au primit întreaga cantitate de lemn cuvenită pentru perioada 2014 – 2017;
 • 254 au primit întreaga cantitate de lemn cuvenită pentru perioada 2014 – 2018;
 • 107 de obșteni au primit dreptul de lemne pentru întreaga perioadă 2014 – 2019.

În volumul cotei de lemn oferit membrilor, începând cu septembrie 2017, a trebuit să fie inclusă și cantitatea restantă pentru perioada 2014 – 2016, de 1.685 mc material lemnos.

1.1. CUI S-A DISTRIBUIT RESTUL DE 50% DIN VOLUMUL DE LEMN EXPLOATAT ÎN ACEȘTI ANI?

Jumătate din volumul de lemn avut la dispoziție în perioada 2017 – 2019 este compus din:

 • lemnul vândut firmelor pentru a face rost de fonduri bănești;
 • lemnul de foc de brad distribuit diverselor persoane fizice;
 • lemnul de foc fag (crăci) dat la persoane fizice;
 • lemnul de foc vândut S.C GATERMAR;
 • lemnul alocat proprietarilor de terenuri de fânaț pe care se depozitează sau tranzitează lemn;
 • lemnul alocat persoanelor care au participat la marcat și celor care secționează cu drujba lemnul din rampă;
 • lemnul alocat persoanelor care au participat la curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn;
 • lemnul oferit persoanei care ține contabilitatea Obștii și cenzorului autorizat;

1.2. LEMN EXPLOATAT: SPECII ȘI CATEGORII

În această perioadă, procentul de lemn, pe specii, a fost:

 • Lemn de fag = 24%;
 • Lemn de molid: 49%;
 • Lemn de brad = 26%;
 • Lemn de paltin = 1%;

Mai jos, sunt prezentate informații cu privire la categoriile de masă lemnoasă exploatată în perioada 2017 – 2019, dar sunt prezentate și informații care permit o analiză comparată în legătură cu toate categoriile de lemn autorizate spre exploatare în perioada 2011 – 2016 versus 2017 – 2019.

1.3. DATE STATISTICE PRIVIND EXPLOATAREA ȘI DISTRIBUIREA MASEI LEMNOASE

Cantitatea totală de lemn exploatată în anii 2017 – 2019 (cu tot cu cei 290 mc rămași de la vechea conducere) a fost, așa cum am arătat la începutul raportului, de 9.112 mc, din care:

 • În 2017 s-a autorizat spre exploatare de către O.S. Putna 3.572 mc + 290 mc rămași de la vechea conducere = 3.865 mc..
 • În 2018 s-a autorizat spre exploatare 2.715 mc.
 • În 2019 s-a autorizat spre exploatare 2.530 mc.

Această cantitate de lemn avută la dispoziție spre exploatare în acești ani, s-a distribuit astfel:

A. 1.968 mc s-au vândut pentru a face rost de fonduri bănești:

 • prin licitație (982 mc);
 • prin încredințare directă (986 mc);

B. 1.792 mc de lemn a fost repartizată, după cum urmează:

 • 1.598 mc lemn de brad, încadrat în categoria ”lemn de foc”, distribuit persoanelor fizice;
 • 133 mc lemn de foc fag (crăci), rezultat din operațiunile de curățire, distribuit la persoane fizice;
 • 45 mc lemn de foc de rășinoase vândut firmei S.C GATERMAR;
 • 16 mc lemn de brad donat la biserica de pe Câmp;

C. Cantitatea de 4.556 mc a fost înregistrată, până pe 31.12.2019, ca lemn distribuit persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare.

Aici, se cuvine să aduc următoarele precizări:

 • Un număr de 75 de persoane mai aveau de primit, la începutul acestui an, un volum total de 330 mc material lemnos pentru perioada 2014 – 2017;
 • Un număr de 184 de persoane mai aveau de primit un volum total de aproape 800 mc material lemnos pentru perioada 2014 – 2018;
 • Un număr de 341 de persoane mai aveau de primit un volum total de aproximativ 2.000 mc material lemnos pentru perioada 2014 – 2019;

D. Un volum de 410 mc masă lemnoasă a fost distribuită astfel:

 • 140 mc s-au acordat proprietarilor de terenuri de fânaț pe care se depozitează sau tranzitează lemn. Această cantitate de lemn reprezintă o estimare, având ca exemplu acordurile încheiate în perioada 2011 – 2015, când pentru un an, acordurile încheiate nu permiteau alocarea a mai mult de 50 mc;
 • 160 mc s-au acordat persoanelor care au participat la marcat;
 • 30 mc s-au dat celor care secționează cu drujba lemnul din rampă, conform Hotărârii C.A. din 11.01.2018;
 • 30 mc s-au dat persoanelor care au participat la curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn, conform Hotărârii C.A. din 11.01.2018;
 • 30 mc s-au dat persoanei care ține contabilitatea Obștii;
 • 20 mc s-au dat cenzorului autorizat;

E. A mai rămas, ca diferență, o cantitate de 402 mc, pentru care, până la această dată, nu există înregistrate date concrete. Din această cantitate face parte:

 • lemnul vândut firmei S.C. Remezeanca S.R.L.;
 • lemnul vândut altor firme sau persoane fizice;
 • lemnul distribuit membrilor Obștii după data de 15.01.2020, lemn care face parte din partide autorizate spre exploatare în anul 2019;
 • lemnul de calitate inferioară, rămas după exploatarea partidei 9107, distribuit ca lemn de foc după data de 15.01.2020;

Dacă doriți să verificați tabelul în care sunt înscrise toate persoanele care au primit lemn de foc, puteți face asta, dând click pe butonul de mai jos.

Persoane care au primit lemn de foc

2. ACTIVITĂȚI DE REÎMPĂDURIRE ȘI DE ÎNTREȚINERE

Cu toate că actualul Amenajament silvic prevede lucrări de împădurire pe o suprafață de 3,8 ha, în perioada 2017 – 2019 nu am înregistrat activități de reîmpădurire sau de întreținere, afară doar de repararea unor drumuri de acces.

De asemenea, suprafața de 39,4 ha teren forestier revenit Obștii Vicovu de Jos, conform Hotărârii nr. 300/07.09.2011, încă așteaptă să fie intabulată.

3. VOLUMUL TOTAL DE LEMN APROBAT SPRE EXPLOATARE ÎN ANII 2003 – 2019.

 Chiar dacă perioada de timp 2003 – 2019 nu este analizată în acest raport în întregul ei, totuși, consider că e bine de știut ce volum de masă lemnoasă a fost autorizată spre exploatare în fiecare an, încă din primii ani de funcționare ai Obștii noastre, pentru că asemenea informații nu au fost prezentate niciodată până acum.

Explicație!

*  Volumul de masă lemnoasă exploatat de Obștea noastră în anul 2012 reprezintă doar cantitatea rezultată din documentele ce se află în arhiva Obștii, cele preluate de la fostul președinte, d-l Chifan Vasile, deoarece nu există documente privind exploatarea lemnului în perioada în care președintele Obștii a fost, pentru câteva luni, domnul Pîrghie Viorel.

Că în anii de început ai Obștii s-a exploatat mai puțin lemn față de cât s-ar fi putut (cel mult jumătate din cât ar fi permis Amenajamentul silvic valabil în perioada 2005 – 2014) este dovedit prin aceea că, în perioada 2011 – 2014 (ultimii ani de exploatare, conform vechiului Amenajament silvic), a fost posibil să se exploateze, în medie, aproximativ 2.900 mc lemn pe an.

În perioada 2015 – 2019, primii cinci ani din perioada de valabilitate a Amenajamentul silvic actual, s-a exploatat de pe suprafața forestieră a Obștii, conform actelor oficiale, volumul de 12.502 mc, cu o medie de 2.500 mc pe an.

4. PERIOADA 2011 – 2016 VS. 2017 – 2019

Pentru a înțelege cât de eficientă a fost actuala Conducere în activitatea de exploatare și distribuire a lemnului în ultimii ani, prezint, în tabelul de mai jos, informații care permit realizarea unei comparații.

Este vorba despre date care arată rezultatul muncii celor care au condus Obștea în perioada 2011 – 2016 și a celor care o conduc în prezent. Cifrele vorbesc cel mai bine!

informatii statistice

Concluziile vă rog să le trageți dumneavoastră.