Activitatea de exploatare și valorificare a masei lemnoase în perioada 2011 – 2016

Activitatea Obștii Vicovu de Jos desfășurată în perioada 2011 – 2016 se poate descrie, pe scurt, prin: conflicte neîncetate și o abundență de material lemnos exploatat și distribuit la întâmplare și în mod discreționar.

Existența, încă din anii 2008 – 2010, a cel puțin două tabere importante, care doreau cu înverșunare să preia conducerea Obștii, acuzându-se reciproc de fraude și furt, a făcut ca să fie deschise numeroase procese la Judecătoria Rădăuți, să fie înregistrate nenumărate plângeri penale la Parchet și Poliție și diverse sesizări la organele silvice județene, astfel că, activitatea de exploatare a lemnului în cadrul Obștii a fost în permanență perturbată și nu s-a atins potențialul maxim de exploatare admis de Amenajamentul Silvic, iar această situație a permis abundența de lemn exploatat în anii de după 2011.

Cu toate contestațiile existente, activitatea s-a desfășurat în cea mai mare parte a perioadei analizate sub conducerea d-lui Chifan Vasile, cu o scurtă întrerupere în anul 2012, când conducerea Obștii a fost preluată de d-l Pîrghie Viorel, împreună cu echipa sa.

În anul 2016, după ce d-l Chifan Vasile, din motive medicale, nu a mai putut să conducă Obștea, toată documentația a fost preluată de doi membri ai Consiliului de administrație de atunci (Pîrghie Victor și Șorodoc Ioan) și transferată subsemnatului, și pe baza acelor documente a fost întocmit prezentul raport.

VOLUMUL TOTAL DE LEMN EXPLOATAT

Luând în considerare masa lemnoasă vândută pe picior și cea înscrisă pe avizele de însoțire a lemnului emise în perioada 20.10.2011 – 26.05.2016, rezultă că s-a marcat un volum de 15.697 mc material lemnos.

Mai jos sunt prezentate firmele care au cumpărat lemn și cantitățile de lemn pe care le-au cumpărat:

 1. S.C. REMEZEANCA S.R.L. (1.905 mc);
 2. S.C. EŢCU S.R.L. (546 mc);
 3. S.C. TEORA (1.008 mc);
 4. HOLTZ INDUSTRIES (688 mc);
 5. S.C. SORIN CONSTRUCT (65 mc);
 6. S.C. ZIMINELUL (50 mc);
 7. S.C. VOSROD S.R.L. (38 mc);
 8. S.C. TEORA FOREST S.R.L. (127 mc);

MODUL ÎN CARE A FOST VALORIFICATĂ MASA LEMNOASĂ

1. Un volum de 8.173 mc (52,1% din totalul lemnului exploatat) a fost distribuit membrilor Obștii, așa cum reiese din avizele de însoțire a lemnului.

Observație: Trebuie spus că volumul de lemn necesar pentru a fi acordat membrilor și Conducerii Obștii, pentru întreaga perioadă 2011 – 2016, ar fi fost de 8.677 mc.

   1.1 Membrii Conducerii Obștii (consilieri, cenzori și Președintele) au primit în anii 2011 – 2016 un volum de 790 mc. Acest volum de lemn face parte din    volumul total de lemn distribuit membrilor și Conducerii, așa cum apare înscris la punctul 1.

Volumul de lemn primit de Președintele Obștii a reprezentat 3% din volumul total de lemn exploatat în perioada 20.10.2011 – 22.04.2013 (conform Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 71/17.10.2011) și 3,5% din volumul total de lemn exploatat în perioada 22.04.2013 – 26.05.2016 (conform Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 35/22.04.2013).

Prin urmare, drepturile cuvenite membrilor Conducerii Obștii în fiecare an, au fost, în medie, de 132 mc, dintre care 87 mc i-au revenit Președintelui.

2. Un volum de 5.216 mc (33,2%) a fost vândut sau distribuit ca lemn de foc.

3. Un volum de 1.163 mc (7,4%) a fost distribuit proprietarilor de terenuri pe care Obștea le-a folosit în procesul de exploatare și depozitare a lemnului, unor persoane care au efectuat diverse servicii în folosul Obștii și pentru donații.

4. Un volum de 1.058 mc a fost distribuit unor persoane pe care nu le-am putut identifica, datele lor personale și poziția pe care o ocupă în Anexa 54, trecute pe avizele de însoțire a lemnului, au fost insuficiente sau lipsesc cu totul. Probabil, 75% din acest lemn a fost distribuit unor membri și moștenitori ai unor membri ai Obștii, iar restul a fost distribuit în baza înțelegerilor pentru plata diverselor servicii efectuate în folosul Obștii.

5. Situația statistică a valorificării lemnului, defalcată pe ani, este prezentată în tabelul de mai jos:

6. Dacă vom repartiza, în proporțiile arătate, volumul de lemn consemnat la punctul (4) către membri și pentru plata unor servicii, va rezulta situația prezentată în tabelul de mai jos:

 Componenta

mc

% din total

Volum total de lemn marcat

15.697

100,0%

Volum de lemn vândut + lemn de foc

5.216

33,2%

Lemn distribuit membrilor

8.173

52,1%

Volum de lemn necesar membrilor, conform deciziei Consiliului de administrație

7.887

50,2%

Volum de lemn cuvenit membrilor Conducerii

790

5,0%

Acord despăgubiri + Servicii + donații

1.163

7,4%

Analizând activitatea din perioada 2011 – 2016, s-a descoperit o realitate dureroasă!

S-a constatat, printre altele, că numeroase persoane au primit diverse cantități de masă lemnoasă fără ca acestea să poată fi puse într-o legătură directă cu membrii Obștii, iar un număr important de membri au primit cu mult mai mult lemn decât se cuvenea, conform cotei stabilite. Astfel, 14 persoane au primit în acești ani cu mai mult de 20 mc, iar 77 au primit cu mai mult de 4 mc față de cât s-ar fi cuvenit.

Totodată, există un număr de 24 de membri (dintre cei 448 înscriși în Registrul de Exploatare) al căror nume nu a fost găsit pe nici un aviz emis în această perioadă. Poate urmași sau moștenitori ai acestora au primit lemn (fiind dintre acele nume care sunt trecute în categoria ”Necunoscuți”), dar nu s-a putut face o legătură certă între numele membrilor înscriși în Anexa 54 și numele persoanelor din acea categorie.

Este limpede că distribuirea lemnului în această perioadă s-a făcut la întâmplare, fără a exista o evidență strică a celor care au primit lemn și cantitatea pe care aceștia au primit-o. Nici măcar nu a existat o evidență clară a numărului de membri și cine sunt aceștia, unde-și au domiciliul etc.

Existența unui volum de peste 1.000 mc de lemn distribuit unor persoane despre care nu știm cine sunt, face ca situația drepturilor cuvenite membrilor Obștii la finalul perioadei analizate să nu fie clară. De aceea, nu putem spune, cu precizie, ce volum de lemn restant mai este, cine mai are de primit lemn și câți membri au primit cu mult mai mult lemn decât se cuvenea, etc., dar ceea ce se poate spune cu destul de multă certitudine, este că sunt unii membri care au primit lemn și au declarat ulterior că nu au primit, sunt alții care chiar nu au primit lemnul cuvenit sau au primit într-o cantitate mai mică față de cum era stabilit și nu în cele din urmă, există persoane care au primit lemn cu mult mai mult decât s-ar fi cuvenit.

Surprinzător este și faptul că printre actele predate de cei doi consilieri nu s-a găsit nici un raport al Comisiei de cenzori întocmit în anii 2011 – 2016.

Lista de consilieri din perioada 28.08.2011 – 28.08.2016 (în ordine alfabetică):

 1. Chifan Adrian (februarie 2015 – august 2016);
 2. Chifan Ilie (august 2011 – februarie 2013);
 3. Cîrstean Virgil Vasile (februarie 2013 – februarie 2015);
 4. Coroamă Partemie (august 2011 – februarie 2013);
 5. Fusa Vasile (februarie 2013 – februarie 2015);
 6. Hrihor Vasilică (februarie 2013 – februarie 2015);
 7. Mutescu George (august 2011 – februarie 2013);
 8. Patraș C-tin (august 2011 – februarie 2013);
 9. Pîrghie Victor (august 2011 – august 2016);
 10. Reuţ Gheorghe (februarie 2013 – februarie 2015);
 11. Şorodoc Ioan (februarie 2013 – august 2016);
 12. Ţugui Ilie (februarie 2015 – august 2016);
 13. Ungurean Gheorghe (februarie 2015 – august 2016);
 14. Urmă Alexandru (august 2011 – februarie 2013);
 15. Vicovean Serafim (august 2011 – februarie 2013);
 16. Vicovean Serafim (februarie 2015 – august 2016);

Lista de cenzori din perioada 28.08.2011 – 28.08.2016 (în ordine alfabetică):

 1. Boca George (februarie 2015 – august 2016);
 2. Carcea Andrei (februarie 2013 – februarie 2015);
 3. Chifan Nistor (august 2011 – februarie 2013);
 4. Chifan Toader (august 2011 – februarie 2013);
 5. Muntean Eleonora (februarie 2015 – august 2016);
 6. Muntean Vasile (februarie 2013 – februarie 2015);
 7. Muntean Vasile (februarie 2015 – august 2016);
 8. Pîrghie Viorel (februarie 2013 – februarie 2015);
 9. Todosi Vasile (august 2011 – februarie 2013);

Distribuie pe contul tău de socializare!