Activitatea Obștii Vicovu de Jos în perioada 2011 – 2016

Activitatea Obștii Vicovu de Jos, desfășurată în perioada 20.10.2011 – 26.05.2016, se poate descrie, pe scurt, prin: conflicte neîncetate și o abundență de material lemnos exploatat și distribuit la întâmplare și în mod discreționar.

Existența, încă din anii trecuți, a cel puțin două tabere importante care doreau cu înverșunare să preia conducerea Obștii, acuzându-se reciproc de fraude și furt, a făcut ca să fie deschise numeroase procese la Judecătoria Rădăuți, să fie făcute nenumărate plângeri penale la Parchet și Poliție și diverse sesizări la organele silvice județene, astfel că, activitatea de exploatare a lemnului în cadrul Obștii a fost în permanență perturbată și în mulți ani nu s-a atins potențialul maxim de exploatare admis de Amenajamentul silvic, iar această situație a permis ”abundența” de lemn exploatat în anii de după 2011.

Cu toate contestațiile existente, activitatea s-a desfășurat în cea mai mare parte a perioadei analizate sub conducerea d-lui Chifan Vasile, cu o scurtă întrerupere în anul 2012, când conducerea Obștii a fost preluată de d-l Pîrghie Viorel, împreună cu echipa sa.

După ce d-l Chifan Vasile, din motive medicale, nu a mai putut să conducă Obștea, toată documentația a fost preluată de doi membri ai Consiliului de administrație de atunci (dl. Pîrghie Victor și dl. Șorodoc Ioan) și transferată d-lui Mutescu Teodor, care, la solicitarea Adunării Generale, întrunită în ședință la data de 15.05.2016, a întocmit un raport privind activitatea de exploatare și distribuire a masei lemnoase în perioada în care d-l Chifan Vasile a fost președintele Obștii, raport ce a fost prezentat în ședința Adunării Generale din data de 07.05.2017.

Faptul că au fost puse la dispoziție, spre analiză, toate documentele aflate în posesia fostului președinte al Obștii, demonstrează că restul echipei care conducea Obștea în acea perioadă a avut intenția de a face lumină în ceea ce privește activitatea desfășurată în trecut, de aceea nu s-a dorit să se ascundă informațiile, ci au fost puse la dispoziția persoanelor care au dorit să se implice și să-și aducă contribuția la realizarea unei reglementări cât mai corecte și transparente a modului în care urma să fie condusă Obștea pe viitor (menționez doar inițierea și realizarea de consultări, în mod transparent, cu toate persoanele interesate în vederea întocmirii unui nou Statut și a organizării de alegeri corecte).

Analiza prezentată în raport s-a bazat pe informații colectate de la un număr de 1.581 avize, cu un volum total de 10.653 mc, ceea ce reprezintă 69,5%  din cantitatea totală de lemn exploatată, conform A.P.V. – urilor. Restul, de 30%, probabil este lemnul care a fost vândut prin licitații la diverse firme, de aceea nici nu s-au găsit avize.

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele date din raport.

O situație mai grăitoare este prezentată în tabelul de mai jos

Repartiția pe ani și pe categorii de persoane. Situația privind cantitățile de lemn primite de fiecare categorie:

Având acces la toate avizele de însoțire a lemnului emise în această perioadă și după ce au fost adunate toate datele, s-a descoperit o realitate dureroasă.

S-a constatat, printre altele, că numeroase persoane au primit diverse cantități de masă lemnoasă fără ca acestea să poată fi puse într-o legătură directă cu membrii obștii.

Toate aceste persoane au fost trecute în categoria ”Necunoscuți”, iar tabelul în care sunt înscrise poate fi accesat mai jos.

Tabel cu persoanele necunoscute care au primit lemn în perioada 2011 – 2016

Pentru că este nevoie ca lemnul exploatat de pe terenul aflat în proprietatea Obștii Vicovu de Jos să tranziteze terenuri de fânaț de la marginea pădurii sau să fie depozitat pe unele dintre aceste terenuri, care se află în proprietate privată, trebuie încheiate acorduri cu proprietarii acestor terenuri, prin care aceștia primesc o anumită cantitate de lemn pentru a permite obștii să le folosească terenul.

Mai multe informații legate de acest subiect găsiți în tabelul pe care îl puteți accesa, dând click pe butonul de mai jos.

Tabel cu cetățenii care, în perioada 2011 – 2016, au încheiat acorduri cu Obștea Vicovu de Jos

În graficul de mai jos, puteți observa evoluția cantității de lemn distribuit pe baza acestor acorduri, în perioada 2011 – 2016 .

Cu toate că membrii obștii au primit o mare cantitate de material lemnos, există un număr de 26 de membri al căror nume nu a fost găsit pe nici un aviz emis în această perioadă. Poate urmași sau moștenitori ai acestora au primit lemn (fiind dintre acele nume care sunt trecute în categoria ”Necunoscuți”), dar nu s-a putut face o legătură între numele membrilor înscriși în Anexa 54 (a celor 26) și numele unor persoane din acea categorie.

Puteți accesa tabelul în care toți acești membri sunt înscriși.

Membrii obștii nu au primit nicio cantitate de lemn în perioada 2011 – 2016

În perioada 20.10.2011 – 10.10.2014, o cantitate de 446 mc de lemn a fost vândută unor persoane, ca lemn de foc, pe baza unor hotărâri ale Consiliului de administrație.

Puteți accesa tabelul cu cei care au primit lemn pe baza acelor hotărâri. Veți observa că, deși lemnul a fost primit de persoane fizice, unele avize sunt emise pe numele Obștii Vicovu de Jos. Curios, nu!

Tabel cu lemn vândut pe baza hotărârii Consiliului de administrație

Mai este o cantitate de 357 mc material lemnos care a fost distribuit unor firme, ca lemn de foc.

O altă cantitate de lemn (aproximativ 116 mc) a fost livrată unor firme, ca plată pentru diverse lucrări pe care acestea le-au făcut în contul Obștii.

Mai jos există un tabel în care sunt scrise acele firme.

Trebuie notat faptul că d-l Chifan Vasile, deși ar fi trebuit să primească, pentru întreaga perioadă 2011 – 2016, un volum de 500 mc pentru activitatea pe care a desfășurat-o ca președinte – pentru că în acea perioadă, Consiliul de administrație a hotărât ca președintele obștii să primească, pentru un an de activitate, 3% din totalul lemnului exploatat în acel an (conform Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 71/17.10.2011), iar mai târziu, acest procent a fost majorat la 3,5%, (conform Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 35/22.04.2013), el a primit/a ridicat un volum total de 627 mc material lemnos.

A devenit evident că distribuirea lemnului, în această perioadă, s-a făcut la întâmplare, fără a exista o evidență strică a celor care au primit lemn și cantitatea pe care aceștia au primit-o; nici măcar nu a existat o evidență clară a numărului de membri și cine sunt aceștia.

Chiar dacă s-a distribuit obștenilor (ceea ce s-a putut clar trece în contul membrilor obștii) o mare cantitate de lemn, peste 7.250 mc (ar mai fi trebuit aproximativ 880 mc lemn și toți membri ar fi trebuit să primească cota de lemn pe întreaga perioadă 2011 – 2016), totuși, restanța de lemn descoperită pe întreaga perioadă este uriașă și greu de explicat.

Se poate spune, cu destul de multă certitudine, că sunt unii obșteni care au primit în acei ani lemn și au declarat ulterior că nu au primit, sunt alții care chiar nu au primit lemnul cuvenit sau au primit într-o cantitate mai mică față de cum era stabilit și, nu în cele din urmă, există obșteni care au primit lemn cu mult mai mult decât s-ar fi cuvenit.

Surprinzător este și faptul că nu s-a găsit nici un raport al Comisiei de cenzori pentru acești ani.

Ca o concluzie, dar și ca un avertisment pentru cine are ochi de citit și minte să înțeleagă, se desprinde următoarea constatare:

Dacă informația este ținută ”la secret” și Conducătorul lucrează ”după ureche”, nu se face niciun control al activității, iar pe membrii Obștii nu-i interesează altceva decât să-și primească dreptul lor de lemne și, dacă se poate, și ceva în plus, atunci avem rețeta perfectă pentru ceea ce se cheamă: o mare pagubă!

Lista de consilieri din perioada 28.08.2011 – 28.08.2016 (în ordine alfabetică):

 1. Chifan Adrian (februarie 2015 – august 2016);
 2. Chifan Ilie (august 2011 – februarie 2013);
 3. Cîrstean Virgil Vasile (februarie 2013 – februarie 2015);
 4. Coroamă Partemie (august 2011 – februarie 2013);
 5. Fusa Vasile (februarie 2013 – februarie 2015);
 6. Hrihor Vasilică (februarie 2013 – februarie 2015);
 7. Mutescu George (august 2011 – februarie 2013);
 8. Patraș C-tin (august 2011 – februarie 2013);
 9. Pîrghie Victor (august 2011 – august 2016);
 10. Reuţ Gheorghe (februarie 2013 – februarie 2015);
 11. Şorodoc Ioan (februarie 2013 – august 2016);
 12. Ţugui Ilie (februarie 2015 – august 2016);
 13. Ungurean Gheorghe (februarie 2015 – august 2016);
 14. Urmă Alexandru (august 2011 – februarie 2013);
 15. Vicovean Serafim (august 2011 – februarie 2013);
 16. Vicovean Serafim (februarie 2015 – august 2016);

Lista de cenzori din perioada 28.08.2011 – 28.08.2016 (în ordine alfabetică):

 1. Boca George (februarie 2015 – august 2016);
 2. Carcea Andrei (februarie 2013 – februarie 2015);
 3. Chifan Nistor (august 2011 – februarie 2013);
 4. Chifan Toader (august 2011 – februarie 2013);
 5. Muntean Eleonora (februarie 2015 – august 2016);
 6. Muntean Vasile (februarie 2013 – februarie 2015);
 7. Muntean Vasile (februarie 2015 – august 2016);
 8. Pîrghie Viorel (februarie 2013 – februarie 2015);
 9. Todosi Vasile (august 2011 – februarie 2013);