Informații legate de sumele de bani cheltuite pentru a achita taxa pentru paza și protecția pădurii, fondul de conservare și regenerare, plata marcatului fiecărui fir de arbore, plata fiecărui aviz de însoțire a lemnului ne-au fost transmise de contabilul O.S. Putna, iar cheltuielile pentru consumabile, deplasări și alte cheltuieli (afară de plata impozitului la Primărie, pentru care există chitanțe) reprezintă estimări, deoarece, până în acest moment, cifre exacte nu am putut obține de la contabilul Obștii.

Informațiile sunt prezentate mai jos, sub forma unui tabel, dar înainte de asta, vă prezint situația vânzării masei lemnoase din acești trei ani, data la care a fost aprobată în Consiliul de administrație vânzarea, precum și prețul la care s-a vândut.

Componenta 2017 2018 2019
Fonduri obținute din vânzarea lemnului prin licitație + încredințare directă 165.600 75.000 61.440
Achitare fond de regenerare la O.S. Bucovina 19.000 0 0
Consumabile 300 250 250
Deplasări 1.500 1.500 1.500
Plata pentru paza și protecția pădurii 19.413 27.368 53.448
Fondul de conservare și regenerare 50.802 27.167 43.655
Plata marcatului fiecărui fir de arbore 13.658 7.592 3.600
Plata fiecărui aviz de însoțire a lemnului 1.182 2.430 2.336
Impozitul la Primărie 5.100 0 4.982
Alte cheltuieli 1.000 7.400 1.000
Total cheltuieli 111.955 73.707 110.771
Rest fonduri la sfârșit de an 53.645 54.938 5.607

Nu există o certitudine cu privire la faptul că la sfârșitul fiecărui an din cei trei exista în contul Obștii suma de bani prezentată mai sus. Aceste sume de bani sunt rezultatul unui calculul matematic, dar în realitate, lucrurile ar fi putut să stea diferit.