Luând în considerare masa lemnoasă marcată în perioada 2017 – 2019, prezint, în tabelul de mai jos, modul în care a fost distribuit și valorificat acest lemn.

Componenta 2017 2018 2019 Total
Cantitate de material lemnos marcat 3.998 2.837 2.623 9.458
Cantitate de lemn exploatat și valorificat (s-a scăzut 6% din volumul de lemn marcat) 3.834 2.667 2.466 8.967
Volum lemn vândut la licitație + încredințare directă 1.317 450 396 2.163
Lemn de foc distribuit membrilor ca ”lemn de foc” 0 0 290 290
Cantitate de lemn atribuită membrilor pentru perioada 2014 – 2016 (lemn restant) 530 531 531 1.592
Material lemnos distribuit proprietarilor de teren de fânaț, ca despăgubiri 82 113 108 302
Drepturile membrilor Conducerii Obștii 109 82 82 273
Plata contabilului 10 10 10 30
Cheltuieli cu întreținerea căilor de acces 14 14 14 42
Plata pentru curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn 10 10 10 30
Plata unui drujbist pentru a secționa lemnul în rampă 9 10 9 28
Plata pentru participare la marcat 25 25 25 75
Volum lemn rămas spre distribuire către membri 1.729 1.423 992 3.833
Volum de lemn cuvenit membrilor pentru 1 ha de teren forestier deținut, așa cum reiese din calcule  5,6  4,6  3,2 13,4
Volum de lemn alocat membrilor pentru 1 ha de teren forestier deținut (mc/1 ha) 4,0 4,0 5,0 13,0

Făcând calculele necesare, veți observa că volumul de lemn cuvenit membrilor (teoretic) ar fi trebuit să fie puțin mai mare (13,4 mc) față de cât s-a alocat (13 mc).

Aceste calcule s-au bazat pe întregul volum de lemn marcat, dar în realitate volumul de lemn avut la dispoziție în anii 2017 – 2019 a fost mai mic (8.416 mc față de 8.967 mc). De ce a fost mai mic?

În anul 2019 s-au marcat 2.630 mc material lemnos, dar 586 mc din acest lemn a fost exploatat și valorificat în anul 2020. Prin urmare, volumul total de lemn marcat și exploatat în perioada 2017 – 2019 a fost de 8.872 mc și dacă scădem 6% (procent ce reprezintă pierderi de exploatare), mai rămâne volumul de 8.416 mc. Acesta și reprezintă volumul efectiv de lemn avut la dispoziție în acești trei ani.

Totodată, volumul de lemn distribuit membrilor ca lemn de foc în această perioadă nu a fost doar de 290 mc.
Așadar, din volumul de 8.416 mc dacă vom scădea lemnul distribuit membrilor ca lemn de foc, lemnul datorat membrilor pentru perioada 2014 – 2016, lemnul vândut la licitație sau încredințare directă pentru a face rost de fondurile bănești necesare, lemnul datorat membrilor Conducerii și pentru a achita toate obligațiile, conform cu datele prezentate în tabelul de mai sus, rezultă că pentru acești trei ani (pentru toți ani împreună!) s-ar fi cuvenit 8 mc pentru un hectar de pădure și nu 13 mc, așa cum s-a aprobat.

Desigur, dacă drepturile restante din perioada 2014 – 2016 către membri ar fi inclus și lemn de calitate mai slabă, așa cum s-a stabilit în ședința Consiliului de administrație din 16.09.2017 (lemn ce a fost inclus în categoria ”lemn de foc”), atunci, în acești ani, s-ar fi putut onora – aproape – toate angajamentele.
Pentru anul 2020 nu există, până în acest moment, date centralizate privind distribuirea și valorificarea masei lemnoase.