Luând în considerare masa lemnoasă marcată în perioada 2017 – 2019, prezint, în tabelul de mai jos, modul în care a fost distribuit și valorificat acest lemn.

Componenta 2017 2018 2019 Total:
mc mc mc mc %
Cantitate de material lemnos marcat 3.998 2.837 2.623 9.458 100,0%
Cantitate de lemn exploatat și valorificat (după ce s-au scăzut pierderile de exploatare) 3.834 2.667 2.466 8.966 94,8%
Volum lemn vândut la licitație sau încredințare directă 1.272 300 0 1.572 17,5%
Cantitate de lemn atribuită membrilor pentru perioada 2014 – 2016 711 711 711 2.133 23,8%
Drepturile Conducerii 109 82 82 273 3,0%
Material lemnos distribuit proprietarilor de teren de fânaț, ca despăgubiri 82 113 108 303 3,4%
Plata contabilului 10 10 10 30 0,3%
Cheltuieli cu întreținerea căilor de acces și înlocuirea bornelor de hotar 28 15 12 55 0,6%
Plata pentru curățirea terenului pe care a fost depozitat lemn 10 10 10 30 0,3%
Plata unui drujbist pentru a secționa lemnul în rampă 9 10 9 28 0,3%
Plata pentru participare la marcat 32 25 21 78 0,9%
Lemn de foc 292 290 285 867 9,7%
Volum lemn rămas spre distribuire către membri 1.279 1.101 1.218 3.597 40,1%
Volum lemn cuvenit membrilor pentru 1 ha de teren forestier deținut 4,1 3,6 3,9 11,6

Făcând calculele necesare, veți observa că volumul de lemn cuvenit membrilor în acești trei ani (teoretic) ar fi trebuit să fie mai mic (11,6 mc/ha) față de cât s-a alocat (13 mc/ha).

Aceste calcule s-au bazat pe întregul volum de lemn marcat, dar în realitate volumul de lemn avut la dispoziție în anii 2017 – 2019 a fost mai mic (8.416 mc față de 8.967 mc). De ce a fost mai mic?

În anul 2019 s-au marcat 2.630 mc material lemnos, dar 586 mc din acest lemn a fost valorificat în anul 2020. Prin urmare, volumul total de lemn marcat și exploatat în perioada 2017 – 2019 a fost de 8.872 mc și dacă scădem 6% (procent ce reprezintă pierderi de exploatare), mai rămâne volumul de 8.416 mc. Acesta și reprezintă volumul efectiv de lemn avut la dispoziție în acești trei ani.

Totodată, volumul de lemn distribuit membrilor ca lemn de foc în această perioadă nu a fost doar de 290 mc.
Desigur, dacă drepturile restante din perioada 2014 – 2016 către membri ar fi inclus și lemn de calitate mai slabă, așa cum s-a stabilit în ședința Consiliului de administrație din 16.09.2017 (lemn ce a fost inclus în categoria ”lemn de foc”), atunci, în acești ani, s-ar fi putut onora – aproape – toate angajamentele.
Pentru anul 2020 nu există, până în acest moment, date centralizate privind distribuirea și valorificarea masei lemnoase.