În condiții de normalitate, participarea la ședința Adunării Generale a Asociației Obștea Vicovu de Jos constituie o dovadă de responsabilitate și respect față de moștenirea primită în dar de la părinți și bunici.

Se poate înțelege că, dintre cei 487 de persoane înscrise în Registrul de Proprietate al Obștii, nu toți vor sau pot participa la ședință, iar motivele pentru care unii absentează pot fi numeroase și nu le vom discuta acum, dar prezența scăzută de la ședințele Adunării Generale înregistrată dea lungul timpului ne arată că cei mai mulți nu doresc să se implice în dezbateri, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă acești Absenți mai sunt interesați de modul în care le este administrată proprietatea.

Și-atunci, logic și firesc vine următoarea întrebare:

Pentru ce trebuie să fim obligați de Statut să organizăm de două-trei ori o ședință pentru a lua hotărâri, și să tot sperăm că o să vină și cei care, s-a dovedit de atâtea ori, nu doresc să vină?

Ședința Adunării Generale trebuie să se țină cu cei care sunt responsabili, vor să se implice și au găsit de cuviință să participe la dezbateri, de la prima chemare.

A convoca o altă ședință a Adunării Generale doar pentru că cei mai mulți au ales să nu participe, în condițiile în care nu există niciun motiv care să împiedice prezența tuturor la ședință, arată, după părerea mea, o lipsă de respect față de cei care au binevoit de prima dată să participe.

De aceea, se propune introducerea în Statut a următorului alineat:

”Ședința Adunării Generale, atât cea ordinară, cât şi cea extraordinară, este considerată legal constituită (statutară), indiferent de ce subiecte sunt înscrise pe ordinea de zi, dacă la ședință sunt prezenţi cel puțin 120 de persoane, care trebuie să fie membri ai Obștii sau reprezentanți ai membrilor”.

În situația în care nu sunt permise organizarea ședințelor publice și nu se poate organiza o ședință a Adunării Generale, se propune ca membrii Adunării Generale să poată fi consultați individual, prezentându-li-se temele pentru care li se cere votul, iar aceștia își vor putea exprima acordul prin semnătură.

Pentru ca hotărârile adoptate prin consultarea membrilor Adunării Generale să fie statutare, se propune introducerea în Statut a următorului alineat:

”În cazul în care se impune consultarea membrilor Adunării Generale pe diverse teme, iar acest lucru nu se poate face într-o ședință publică din cauze obiective, membrii Obștii, la inițiativa oricărui membru, pot fi consultați individual, iar aceștia își vor putea exprima acordul prin semnătură. Temele propuse spre dezbaterea membrilor Adunării Generale în acest fel, se va considera că sunt adoptate, dacă vor întruni acordul proprietarilor a căror suprafață însumată va fi de cel puțin jumătate plus un ar din suprafața totală a fondului forestier proprietate a membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, adică 154,06 ha”.

Așadar, într-un asemenea caz, se optează pentru păstrarea condiției de validare existentă în actualul statut.

Ce spuneți, stimați membri ai Adunării Generale a Asociației Obștea Vicovu de Jos, sunteți de acord cu aceste modificări?