Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos s-a întrunit în ședință extraordinară, ieri, la ora 17, la domiciliul secretarului obștii.

Se constată că sunt prezenți toți membri, întrunindu-se, în acest fel, condițiile statutare pentru ca lucrările ședinței să poată avea loc.

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:

  1. Informare privind activitatea desfășurată în ultima perioadă;
  2. Stabilirea cotei de lemn pe suprafață pentru anul 2020;
  3. Diverse;

Pentru început, domnul Fusa Vasile, a informat membrii Consiliului de administrație că în perioada următoare, pe 10 ianuarie și pe 23 ianuarie, sunt două termene la Judecătoria Rădăuți, în două procese pe care Obștea Vicovu de Jos le are pe rol cu Pîrghie Victor.

La punctul (1) de pe ordinea de zi:

În ceea ce privește exploatarea masei lemnoase care va începe în perioada următoare, domnul Fusa Vasile spune că va exista o partidă cu lemn din categoria ”PRODUSE PRINCIPALE”. Volumul masei lemnoase va fi până în 1.000 mc, iar marcatul va începe cât mai curând posibil.

În continuare, președintele obștii a informat consilierii despre faptul că există în exploatare o partidă cu lemn din categoria ”PRODUSE DE TINERET” – în jur de 580 mc. Din această partidă, o cantitatea de aproximativ 200 mc a fost deja scoasă, iar până la sfârșitul lunii trebuie scos în totalitate.

Din acest lemn, o cantitate de lemn trebuie vândută pentru a face rost de banii necesari funcționării obștii.

Domnul Cornea Vasile a propus ca să organizăm o licitație pentru a vinde tot lemnul, cei 580 mc, iar prețul de pornire să fie 210 lei/mc. Dacă se va găsi o altă soluție convenabilă cu privire la vânzarea lemnului atunci se va renunța la licitație.

Domnul Țugui C-tin a propus ca să vindem lemn prin încredințare directă, în funcție de cum se vor găsi persoanele interesate să cumpere, la prețul de 260 lei/mc lemn de lucru.

Propunerea domnului Țugui C-tin a fost adoptată.

La punctul (2) de pe ordinea de zi:

Domnul Fusa Vasile a propus ca dreptul de lemn pentru anul 2020 să fie 5 mc/ha.

Propunerea a fost adoptată.

La punctul (3) de pe ordinea de zi:

Președintele obștii a informat consilierii despre faptul că există o situație neclară cu privire la suprafața de pădure deținută de Galan C-tin. Această suprafață de pădure este solicitată acum de două persoane: Burlă Ana și familia Hrihor Dumitru și Ionela, din acest motiv, cele două părți au fost invitate să participe la ședință și să-și prezinte motivele pentru care ar trebui să primească cota de lemne cuvenită pentru suprafața de pădure deținută de Galan C-tin.

La ședință s-a prezentat familia Hrihor Dumitru și Ionela.

Doamna Hrihor Ionela a susținut că l-a îngrijit pe Galan C-tin și a suportat toate cheltuielile efectuate pentru înmormântarea acestuia.

Răspunsul consilierilor a fost că există o hotărâre a Consiliului de administrație adoptată la ședința din 22.08.2017 care stabilește că, atât timp cât există un conflict între mai multe persoane care revendică aceiași suprafață de pădure, cota de lemne cuvenită pentru acea suprafață nu se va da nici unei persoane până în momentul în care se prezintă un certificat de moștenitor sau un alt act judecătoresc sau notarial care să certifice clar calitatea de moștenitor al unei persoane.

Acea hotărâre este valabilă și în această situație.

Familia Hrihor a luat la cunoștință despre toate acestea și urmează să facă demersuri la un notariat public pentru a-și clarifica situația.

Secretarul obștii a adus la cunoștința membrilor Consiliului de administrație faptul că a primit răspunsul scris al domnului Pîrghie Victor, înregistrat cu numărul 62 în data de 19.12.2019, cu privire la informarea pe care acesta a primit-o, prin care a fost anunțat că este așteptat să-și ridice o parte din cota de lemn cuvenită pentru perioada 2017 – 2019.

Domnul Pîrghie Victor, în acest răspuns scris, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la calitatea lemnului care i-a fost pus la dispoziție și a refuzat să ridice o masă lemnoasă din care, în opinia sa, în prealabil, a fost scos lemnul de calitate mai bună. El a susținut că ar fi luat și acel lemn de calitate inferioară dacă i s-ar fi oferit și o altă cantitate de lemn de calitate mai bună.

Acestea au fost ultimele informații prezentate la ședința care a avut loc pe 07.01.2020.