S-au împlinit, iată, trei ani de când au fost organizate ultimele alegeri interne din cadrul Obștii Vicovu de Jos și, așa cum este firesc, se cuvine să facem un bilanț al activității desfășurate în această perioadă.
Dacă veți avea răbdare și veți citi până la capăt acest articol, veți fi puțin mai informați, ceea ce, după părerea mea, poate fi un lucru bun, mai ales în contextul în care alegerea unei noi Conduceri se aproprie.

PENTRU ÎNCEPUT

În acești trei ani, am făcut tot posibilul pentru ca lucrurile pe care le pot influența și care au legătură cu Obștea Vicovu de Jos să meargă într-o direcție bună, iar uneori, am obținut și mici rezultate, chiar și numai dacă luăm în calcul tabelul nominal cu informații privind distribuirea masei lemnoase către obșteni.
Un alt ”mic” rezultat, care a putut prinde viață odată cu reintroducerea funcției de secretar în grila de funcții a Obștii Vicovu de Jos, este și stabilirea unui program, un cadru organizat cu reguli bine stabilite, privind organizarea alegerilor interne. Depunerea candidaturilor, înscrierea pe buletine de vot în urma tragerii la sorți, controlul buletinelor de vot, prin aplicarea ștampilei de control, sunt câteva măsuri care cu greu se puteau imagina în urmă cu numai patru, cinci ani. Vă mai amintiți ce lupte se dădeau când aveau loc alegeri? Cât de contestate erau ele după ce aveau loc? În 2013 a fost nevoie să vină un reprezentat al Prefecturii Suceava pentru a garanta corectitudinea alegerilor.
Bine ar fi ca înnoirea modului de a conduce Obștea Vicovu de Jos și relaționarea dintre diverse tabere sau diverși membri să se poată face prin respectarea strictă a regulilor, aplicând articolele din statut, dar, din păcate, am observat că lucrurile încă nu stau deloc așa.

CARE A FOST CANTITATEA DE LEMN RESTANTĂ PENTRU PERIOADA 2014 – 2016

Restanță pentru 2014, 2015: Total = 1.094 mc. Din care:
• 376 mc pentru anul 2014;
• 600 mc pentru anul 2015;
• 118 mc pentru cei care au dat declarații pe propria răspundere că nu recunosc lemnul cu care erau înscriși în evidențele obștii, în perioada 2014 – 2016;
Restanță din 2016: Total = 813 mc. Din care:
• 736 mc pentru cei 316 obșteni care nu au primit lemn;
• 40 mc cantitatea de lemn pentru cei care au dat declarații pe propria răspundere;
• 77 mc lemn pe care l-a primit noua conducere a obștii.

Total restanță pentru 2014 – 2016: 1.907 mc.

Mai multe informații puteți afla din articolul Raport privind modul de calcul al drepturilor cuvenite obștenilor pentru 2017, 2018.

Informații privind exploatarea și distribuirea lemnului începând cu data de 01.09.2017 și până în prezent, precum și cât lemn mai trebuie distribuit membrilor pentru perioada 2014 – 2018 și pentru perioada 2014 – 2019, veți afla de la președintele obștii la ședința Adunării Generale.

INFORMAȚII COMPARATIVE

S-a spus mai tot timpul că Obștea Vicovu de Jos a fost prost administrată până în 2016, pentru că, din volumul total de lemn exploatat, mult prea puțin lemn ajungea ca să fie ridicat efectiv de către obșteni. Nu mai vorbesc de perioada de început a obștii, 2002 – 2010, când, urmare a deciziilor luate de conducerea de atunci, lemnul, care în mod normal se atribuie în mod gratuit membrilor obştii, era atât de scump, încât mulți obșteni nici nu mai erau interesați de dreptul lor de lemne.

Singurele documente pe care le avem la dispoziție, care permit o analiză cât de cât serioasă privind exploatarea și distribuirea masei lemnoase în Obștea Vicovu de Jos, sunt din intervalul 2011 – 2016, cu excepția unei perioade de câteva luni din anul 2012, când conducerea Obştii a fost preluată de o altă echipă, care nu a oferit, nici până la această dată, informații privind activitatea pe care a coordonat-o de exploatare și distribuire a lemnului.

PROMOVAREA COMUNICĂRII CU MEMBRI OBȘTII

În ultimul an, m-am implicat mai serios în activitatea de îmbunătățire a comunicări cu obștenii, având speranța că o mai bună comunicare poate produce și o mai bună informare, ceea ce, în final, consider că e spre binele tuturor.

Am construit un site și o pagină de Facebook, am scris articole pe care le-am publicat pe site, am plătit publicitate pe internet pentru a promova evenimente organizate de obște (ședințele Adunării Generale) precum și pentru unele informații relevante pentru obșteni etc.

DE FINAL

Pe cei care consideră prea sărac în informații acest bilanț îi informez că Adunarea Generală, în ședința din 25.02.2018, s-a pronunțat împotriva propunerii d-lui Mutescu Nicolae privind obligarea președintelui obștii de a pune la dispoziția secretarului copii după o serie de documente relevante, fără de care nu se pot întocmi rapoarte de informare complete.