Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos s-a întrunit în ședință extraordinară, în data de 09.09.2019, ora 18, la domiciliul secretarului obștii.  La ședință au fost prezenți toți membri.

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:

  1. Stabilirea datei și a programului de organizare a alegerilor;
  2. Situația masei lemnoase exploatate din partida 9101;
  3. Diverse;

La punctul (1) de pe ordinea de zi:

Președintele obștii, domnul Fusa Vasile, a propus ca alegerea noii Conduceri a Obștii Vicovu de Jos să aibă loc în data de 29.09.2019, ora 15, la sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ioan Vicoveanu” Nr.1 Vicovu de Jos – Centru. Propunerea a fost adoptată în unanimitate.

În continuare, secretarul obștii a cerut membrilor Consiliului de administrație să stabilească calendarul privind validarea candidaturilor depuse și tragerea la sorți privind ordinea înscrierii candidaților pe buletinele de vot.

S-a stabilit ca termenul-limită pentru depunerea candidaturilor să fie data de 20.09.2019, urmând ca pe data de 21.09.2019, candidaturile să fie validate și să aibă loc tragerea la sorți a ordinii înscrierii pe buletinele de vot.

De asemenea, secretarul obștii a solicitat stabilirea numărului de buletine de vot ce vor fi tipărite. Pentru a nu se tipări un număr prea mare de buletine de vot, domnul Teodor Mutescu a informat consilierii că la alegerile din 2016 s-au tipărit 325 buletine de vot pentru alegerea președintelui, 300 buletine de vot pentru alegerea consilierilor, 300 buletine de vot pentru alegerea cenzorilor și 35 buletine de vot pentru alegerea consilierului de la Bivolărie. Total: 960 buletine de vot. La vot au fost prezente, conform procesului-verbal al Comisiei de votare, 225 de persoane.

S-a adoptat hotărârea ca să se tipărească un număr de 800 buletine de vot, din care: 250 buletine de vot pentru alegerea președintelui, 250 buletine de vot pentru alegerea consilierilor, 250 buletine de vot pentru alegerea cenzorilor și 50 buletine de vot pentru alegerea consilierului de la Bivolărie.

Pentru că imprimanta aflată în proprietatea obștii nu funcționează foarte bine, s-a propus ca tipărirea buletinelor de vot să se facă la o tipografie.

Propunerea a fost adoptată în unanimitate.

De tipărirea buletinelor de vot se va ocupa domnul Petrică Reuț.

Costul de tipărire a buletinelor de vot este estimat la 290 lei (informație actualizată pe data de 12.09.2019).

După ce buletinele de vot vor fi tipărite, vor fi predate secretarului obștii. Acesta va aplica pe fiecare buletin de vot ștampila de control (ștampila seacă) și în ziua votului le va preda, pe baza unui proces-verbal, Comisiei de votare.

Totodată, s-a stabilit ca să se formeze o echipă de doi oameni care se va ocupe de instalarea cabinelor de vot și de organizarea și pregătirea sălii în care se va desfășura votul. Pentru aceasta, membrii echipei vor primi 2 mc.

La punctul (2) de pe ordinea de zi:

Președintele obștii, domnul Fusa Vasile, a informat membri Consiliului de administrație că a avut cantitatea de 296 mc lemn din categoria ”Accidentale II”, lemn pe care obștenii nu l-au dorit, și a trebuit să-l vândă. Necesitatea vânzării s-a impus și pentru că obștea nu mai avea fonduri bănești la dispoziție.

În condițiile în care, în acest moment, există foarte mult lemn pe piață, iar cumpărătorii nu prea sunt interesați să cumpere, mai ales lemn de o calitate inferioară, cum a fost și lemnul nostru, domul Fusa a spus că a fost nevoit să vândă lemnul la prețul oferit de cumpărător, pentru că altă variantă mai convenabilă nu a existat, iar trecerea timpului în care lemnul nu ar fi fost vândut ar fi făcut ca lemnul să se deprecieze și mai mult și să-i scadă valoarea.

O importantă cantitate din acest lemn l-a cumpărat domnul Coroamă Gheorghe, administratorul firmei S.C. Remezeanca S.R.L.

La punctul ”Diverse” de pe ordinea de zi s-au dezbătut următoarele subiecte:

  • Domnul Fusa Vasile a informat consilierii despre faptul că la O.S. Putna există depusă de mai mulți membri ai obștii o reclamație, prin care se aduce la cunoștința conducerii ocolului silvic că actuala conducere a obștii nu se mai află în mandat. Problema a fost lămurită și s-a explicat la ocolul silvic că mandatul conducerii obștii, conform statutului, expiră în momentul în care este validată, la judecătorie, noua conducere.
  • De asemenea, consilierii au fost informați despre faptul că, în perioada următoare, urmează să fie autorizată spre exploatare o partidă de aproximativ 615 mc lemn.
  • Pentru a face rost de fonduri bănești, președintele obștii a propus ca să se vândă cantitatea de 100 mc de lemn din noua partidă ce urmează a fi exploatată. Propunerea a fost adoptată în unanimitate.
  • Președintele obștii a informat consilierii despre faptul că a primit de la biroul avocatului Turtureanu o notificare, prin care suntem somați ca în termen de 10 zile să-i punem la dispoziție domnului Pîrghie Victor cantitatea de 244,99 mc material lemnos (lemn ce reprezintă, în opinia sa, dreptul corespunzător suprafeței de pădure pe care o deține, pentru anii 2017, 2018 și 2019) . Membrii Consiliului de administrație au stabilit ca secretarul obștii să formuleze un răspuns la această notificare, iar președintele obștii să trimită răspunsul prin poștă.

Acestea au fost principalele decizii care au fost luate la ședința Consiliului de administrație din 09.09.2019.