La sfârșitul lunii august se împlinesc trei ani de când actuala conducere a Obștii Vicovu de Jos a fost aleasă și un bilanț al activității desfășurate în această perioadă consider că este necesar.

Dacă vorbele rostite, fără o cunoaștere bine întemeiată, pot fi înșelătoare, cifrele pot reflecta mult mai obiectiv realitatea. De aceea, nu voi face altceva decât să argumentez cu cifre ceea ce voi prezenta mai departe.

Trebuie să știți că mulți obșteni s-ar fi așteptat ca dreptul de lemne primit pentru 2017 și 2018 să fie ceva mai mare. Întrebarea: ”da’ de ce nu se dă mai mult lemn?” am întâlnit-o des.

Așadar, gata cu vorbele, să prezentăm cifre!

Pentru început, voi prezenta informații privind volumul de masă lemnoasă exploatat pe ani, pe categorii și pe sortimente, precum și modul de calcul privind cantitatea de lemn cuvenită fiecărui obștean pentru suprafața de pădure deținută în obște.

Cantitatea totală de lemn exploatată în 2017 și 2018 (cu tot cu cei 290 mc rămași de la vechea conducere) a fost de 6.574 mc, din care:

În 2017 s-a autorizat spre exploatare de către O.S. Putna 3.572 mc lemn, din care, conform A.P.V.: 295 mc lemn de fag, 2.051 mc lemn de molid, 1.215 mc lemn de brad și 11 mc lemn de paltin la care se adaugă cei 290 mc rămași de la vechea conducere (în cei 290 mc de lemn găsim 40 mc lemn de fag, 25 mc lemn de molid, 223 mc lemn de brad și 2 mc lemn de paltin, tot lemnul din categoriile ”Igienă” și ”Accidentale I”).

Total lemn 20127: 3.862 mc.

În 2018 s-a exploatat 2.712 mc lemn, din care, conform A.P.V: 687 mc lemn de fag, 1.492 mc lemn de molid, 500 mc lemn de brad și 32 mc lemn de paltin.

Procentul de lemn exploatat în 2017 și 2018, pe sortimente, a fost:

Lemn de fag = 16%;

Lemn de molid: 56%;

Lemn de brad = 27%;

Lemn de paltin = 0,06%; 

Categorii de produse valorificate în 2017 și 2018:

Lemn de fag (1.021 mc): 461 mc din categoria ”Principale”, 397 mc din categoria ”Accidentale I”, 161 mc din categoria ”Igienă” și 2 mc din categoria ”Accidentale II”.

Lemn de molid (3.569 mc): 746 mc din categoria ”Accidentale I”, 2.783 mc din categoria ”Accidentale II” și 40 mc din categoria ”Igienă”.

Lemn de brad (1.939 mc): 26 mc din categoria ”Principale”, 1.698 mc din categoria ”Accidentale I” și 215 mc din categoria ”Igienă”.

Lemn de paltin (46 mc ): 27 mc din categoria ”Principale”, 13 mc din categoria ”Accidentale I” și 6 mc din categoria ”Igienă”.

Din această cantitate de lemn avută la dispoziție spre exploatare în acești doi ani:

A. 1.572 mc (24% din volumul total) s-au vândut prin licitație (982 mc) și încredințare directă (590 mc). A mai rămas cantitatea de:

6.574 mc – 1.572 mc = 5.002 mc;

B. 777 mc de lemn vândută și dată pentru diverse motive, conform tabelului de mai jos:

A mai rămas cantitatea de:

5.002 mc – 777 mc = 4.225 mc;

C. Din această cantitate trebuie să scădem lemnul necesar pentru a acoperi restanțele din perioada 2014 – 2016, adică 1.947 mc, din care:

  • 1.094 mc pentru anii 2014 și 2015;
  • 853 mc pentru 2016;

Explicații:

În anii 2014 și 2015 s-a distribuit către obșteni cantitatea de 2.863 mc material lemnos.

În 2014 și 2015 lemn s-a dat (2.863 mc), dar cine a primit lemn, a primit mult prea mult. În 2014 au primit lemn un număr de 294 de obșteni care au în proprietate suprafața de 214 ha. În 2015 au primit lemn un număr de 195 de obșteni care au împreună suprafața de 158 ha.

Așadar, pentru 2014 mai trebuie cantitatea de 376 mc, iar pentru 2015 mai trebuie cantitatea de 600 mc. În total: 976 mc. Au mai depus declarații, prin care și cei care sunt înscriși că au primit lemn, nu recunosc că au primit. Se mai adaugă cantitatea de 118 mc.

Total restanță pentru 2014, 2015: 1.094 mc.

În 2016 au primit 757 mc material lemnos un număr de 134 de obșteni care dețin împreună suprafața de 124 ha.

Restanță din 2016: 184 ha * 4 mc = 736 mc. Au mai depus declarații, prin care și cei care sunt înscriși că au primit lemn, nu recunosc că au primit. Se mai adaugă cantitatea de 40 mc. Total: 736 + 40 = 776 mc.

La această cantitate de lemn se mai adaugă 77 mc lemn pe care l-a primit noua conducere a obștii. Deci, 776 mc + 77 mc = 853 mc.

Total pentru 2016: 853 mc.

Dacă doriți, cu un simplu click puteți intra pe pagina în care se află tabelele cu obștenii care au primit lemn în anii trecuți.

Pagina cu tabele repartizare lemn

Pentru perioada 2014 – 2017 trebuie cantitatea de 3.262 mc, iar pentru perioada 2014 – 2018 trebuie cantitatea de 4.577 mc. Cunoscând acestea, rezultă că avem un deficit de lemn de 352 mc.

Așadar, a mai rămas cantitatea de:

4.225 mc – 1.947 mc = 2.278 mc.

Din această cantitate de lemn trebuie să scădem cantitatea de lemn cuvenită președintelui, secretarului, consilierilor și cenzorilor. În total 2 ani * 77 mc/an = 154 mc.

2.278 mc – 154 mc = 2.124 mc.

Aceasta este cantitatea de lemn ce trebuia repartizată efectiv obștenilor pentru anii 2017 și 2018.

Această cantitate o împărțim la suprafața deținută de obșteni, 309,4 ha.

2.124 mc/309,4 ha = 6,86 mc (pentru doi ani) sau

3,43 mc/an.

Aceasta este cantitatea de lemn, 3,43 mc, pe care un obștean care ar deține 1 ha de teren forestier ar fi trebuit s-o primească pentru anul 2017 și tot atât pentru anul 2018.

Pe sortimente, un obștean ar fi trebuit să primească pentru 1 hectar:

  • 0,5 mc lemn de fag;
  • 2,9 mc lemn de rășinoase;

Așadar, în acești doi ani, dreptul de lemne al fiecărui obștean ar fi trebuit să fie format din 15% lemn de fag și 85% lemn de rășinoase.

Prin urmare, trebuie apreciat, zic eu, efortul făcut pentru ca majoritatea obștenilor să primească lemn de foc de fag.

Date comparative: anii 2017 și 2018 vs. perioada 2011 – 2016

Dacă însumăm cantitatea de lemn distribuită obștenilor și cea distribuită persoanelor necunoscute (care, după părerea mea, aceste persoane reprezintă, în mare măsură, moștenitori ai membrilor obștii), rezultă un procent de 57,2%.

Așadar, în anii 2017, 2018, obștenii urmează să primească un procent mai mare (cu 5%) din lemnul exploatat decât au primit în perioada 2011 – 2016.

Constatăm existența unui volum destul de important de lemn care a fost vândut persoanelor fizice ca lemn de foc, fără ca Obștea să aibă un beneficiu.

O explicație ar putea fi și procentul mare de lemn din categorii inferioare din volumul total de lemn exploatat în 2017 și 2018.