Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos s-a întrunit în ședință extraordinară, în data de 09.05.2019, ora 19.

La ședință au fost prezenți cinci din cei șapte membri (au lipsit Todosi Vasile și Cornea Vasile).

Pe ordinea de zi, s-a aflat:

  1. Luarea unei decizii cu privire la încheierea unui angajament pe o perioadă de cinci ani cu APIA, în vederea implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat prevăzute în MĂSURA 15: SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR;
  2. Diverse;

La punctul (1) de pe ordinea de zi:

Președintele obștii, domnul Vasile Fusa, a adus la cunoștința membrilor Consiliului de administrație că Asociația Obștea Vicovu de Jos poate depune o cerere la centrul județean APIA, pentru a putea beneficia de sprijinul financiar oferit prin schema de ajutor de stat, sprijin ce se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor de păduri din fondul forestier național.

Pentru a prezenta informații cât mai detaliate, domnul V. Fusa i-a dat cuvântul secretarului obștii.

Domnul Teodor Mutescu a adus la cunoștința celor prezenți la ședință, următoarele:

Pe scurt, este vorba despre faptul că Asociația Obștea Vicovu de Jos poate accesa un ajutor de stat pe baza schemei ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurii”.

Pliantul „Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” poate fi consultat aici.

Acest ajutor ar avea o valoare de 38 euro/ha/an (aproximativ 13.205 euro), dar trebuie îndeplinite câteva criterii de eligibilitate. Cele mai importante criterii ce ar trebui discutate sunt:

  1. Se cere ca pe minim 20% din suprafața obștii (adică pe aproximativ 70 ha) să nu se mai exploateze lemn pe o perioadă de minim cinci ani. Singurele lucrări permise sunt cele de împădurire, descopleșiri, degajări și curățiri, precum și lucrări de reconstrucție ecologică;
  2. Pe restul suprafeței de pădure a obștii se pot face lucrări de exploatare, dar numai într-un singur an din cei cinci (cinci ani este perioada minimă pe care se încheie angajamentul);

Ajutorul poate fi mai mare, 137 euro/an/ha, dacă la condițiile de mai sus se adaugă și condiția ca lemnul exploatat din rărituri, de pe suprafața de pădure din afara zonei de liniște cerută, să fie folosite numai atelaje. În acest caz, suma totală obținută de obște ar fi de 47.607 euro pe an.

Cunoscând acestea, domnul Fusa le-a cerut membrilor Consiliului de administrație să se pronunțe, prin vot, dacă Obștea Vicovu de Jos va depune cerere de sprijin pentru accesarea acestui tip de ajutor de stat.

Membrii Consiliului de administrație au votat, în unanimitate, să nu se încheie niciun angajament cu APIA, în acest sens.

La punctul (2) de pe ordinea de zi:

Secretarul obștii a informat membri Consiliului de administrație că domnul Pîrghie Victor a depus cereri pentru a primi copii după o serie de documente și pentru a primi cantitatea de 222 mc lemn, lemn care, conform opiniei sale, i se cuvine pentru anii 2017, 2018 și 2019.

Membrii Consiliului au luat la cunoștință de solicitările domnului Pîrghie Victor și au votat o rezoluție, în unanimitate, în care se specifică că domnul Pîrghie Victor va primi răspuns la cererile depuse, în termen legal.

Acesta a și fost ultimul subiect dezbătut la ședință.