Pe data de 25.03.2019 a avut loc ședința Consiliului de administrație.

Mai jos, sunt consemnate principalele idei care s-au putut reține în urma discuțiilor pe diverse teme care au avut loc la această ședință.

Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos a fost convocat de către președintele obștii pentru a se întruni în ședință extraordinară, în data de 25.03.2019, ora 16, la domiciliul secretarului obștii.

De asemenea, la ședință au participat și membri Comisiei de cenzori.

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:

  1. Informare privind distribuirea masei lemnoase către obșteni pe perioada 2014 – 2018;
  2. Stabilirea datei când va urma să aibă loc ședința Adunării Generale;
  3. Diverse;

Discuții

Ca urmare a demisiei d-lui Mutescu Nicolae, domnul Fusa Vasile a cerut membrilor Consiliului de administrație să constate revenirea d-lui Cornea Vasile în funcția de consilier, pentru că domnul Cornea a obținut același număr de voturi ca și d-l Țugui G. C-tin și era firesc ca locul vacant să fie ocupat de el.

La punctul (1) de pe ordinea de zi:

Secretarul obștii, Teodor Mutescu, pe baza informațiilor primite de la președintele obștii, a prezentat membrilor Consiliului de administrație următoarea situație:

Până la data de 14.03.2019, au primit lemn un număr de 339 de familii de obșteni (ceea ce reprezintă 75,8% din total). Dintre aceștia, 90 obșteni au primit lemnul pentru întreaga perioadă 2014 – 2018, iar 29 au primit lemnul și pentru anul 2019. Pentru anul 2019 este necesară cantitatea de 1.624 mc, în afară de lemnul necesar pentru a plăti acordurile și alte obligați ce se mai ivesc.

O situație mai exactă va fi prezentată de președintele obștii în ședința Adunării Generale.

La punctul (2) de pe ordinea de zi:

În legătură cu data la care va avea loc ședința Adunării Generale, domnul Fusa Vasile a propus ca aceasta să aibă loc peste 3 săptămâni, pe data de 14 aprilie la ora 15. Propunerea a fost adoptată în unanimitate.

La punctul (3) de pe ordinea de zi:

Domnul cenzor Țugui M. C-tin a informat membri Consiliului de administrație că a verificat actele contabile pe anul 2018 și, după părerea sa, nu există nicio neregulă privind modul în care s-au cheltuit banii.

În continuare, domnul cenzor Cîrstean Virgil Vasile a propus ca lemnul aprobat spre exploatare pentru anul 2019 să fie dat obștenilor în cota pentru anul 2019 și să nu se dea pentru anii din urmă.

Domnul Fusa Vasile a răspuns acestei propuneri și a afirmat că nu e corect să se facă așa ceva și că, până la data alegerilor (care vor trebui să aibă loc în vară), repartizarea lemnului trebuie să se desfășoare după aceleași reguli, ca și până acum.

Domnul cenzor Țugui M. C-tin a propus ca lemnul pentru cota stabilită pentru anul 2019 să fie repartizat începând din toamna acestui an. În opinia sa, e bine ca să se termine de repartizat lemnul pentru anii din urmă. Totuși, a fost de acord ca persoanele care au restanță și au de primit cantități mici, să primească și pe anul 2019.

Spre finalul discuțiilor, domnul Fusa Vasile a cerut membri Consiliului de administrație să fie de acord ca Obștea să cumpere un smartphone al cărui preț să nu depășească 1.000 de lei.