Pe data de 13.01.2019 a avut loc prima ședință a Consiliului de administrație pe anul acesta. Principala hotărâre adoptată a fost aceea privitoare la cota de lemn ce va fi repartizată membrilor obștii în 2019. Pentru acest an, s-a stabilit ca pentru 1 ha de teren forestier deținut, un obștean va primi 5 mc.

O altă știre este aceea că domnul Mutescu Nicolae și-a dat demisia din funcția de consilier.

Motivele pentru care d-l Mutescu Nicolae și-a dat demisia vor face subiectul unui articol viitor. 

Cei interesați pot consulta procesul-verbal încheiat la ședința de ieri, cu un simplu click pe butonul de mai jos.

Proces-verbal