Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos a fost convocat de către președintele obștii pentru a se întruni în ședință extraordinară, în data de 13.01.2019, ora 15, la domiciliul secretarului obștii. Au fost prezenți șase din cei șapte membri (d-l Todosi Vasile lipsește motivat), întrunindu-se, în acest fel, condițiile statutare pentru ca lucrările ședinței să poată avea loc.

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:

  1. Distribuirea masei lemnoase către obșteni pe perioada 2014 – 2018 și cota de lemn pe anul 2019;
  2. Găsirea unei soluții privind lemnul de foc de rășinoase de calitatea foarte slabă, lemn care este scos din pădure și nimeni nu dorește să-l primească;
  3. Diverse;

Discuții

La punctul (1) de pe ordinea de zi:

Domnul Fusa Vasile a informat membri Consiliului de administrație despre faptul că, în acest moment, nu are o situație clară privind repartizarea lemnului către obșteni, dar se angajează că până la data la care va avea loc ședința Adunării Generale va putea prezenta o situație clară.

D-l Fusa a continuat, spunând că sunt persoane care fură din lemnul obștii. După aprecierea sa, ar fi vorba despre 10 – 15 mc furați.

D-l Mutescu Nicolae a intervenit și a spus că sarcina de a păzi lemnul cade în grija O.S. Putna. Aceștia ar trebui să-și facă datoria.

La punctul (2) de pe ordinea de zi:

În legătură cu lemnul de foc de rășinoase de calitatea foarte slabă, d-l Fusa Vasile a apreciat această cantitate la aproximativ 150 mc și a propus ca acest lemn să fie distribuit către obșteni. Propunerea a fost adoptată.

La punctul (3):

Secretarul obștii a informat membri Consiliului de administrație că începând cu data de 19.11.2018, Asociația Obștea Vicovu de Jos are site de prezentare pe internet, prin urmare, oricine dorește poate afla, din acest moment, informații despre obștea noastră. Adresa site-ului este www.obsteavicov.ro. De reținut este faptul că acest site nu a creat costuri suplimentare obștii. Toate costurile pentru funcționarea site-ului au fost suportate de secretarul obștii, T. Mutescu, iar pentru activitatea de creație a site-ului, acesta nu pretinde nimic. Dacă se va dori o informare corectă și cât mai detaliată posibil a membrilor în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul obștii noastre, acest site va fi util și va crea o punte de legătură între Conducere și membri obștii, oriunde s-ar afla aceștia. Totul depinde de președinte, de disponibilitatea lui de a oferi date corecte și complete despre toate activitățile pe care le coordonează și le conduce, dar, într-o importantă măsură, și de membri Consiliului de administrație, cei care, prin statut, sunt obligați să urmărească îndeaproape activitatea președintelui și s-o cenzureze, atunci când e cazul.

În continuare, d-l Teodor Mutescu a afirmat că nu a primit de la d-l Fusa Vasile copii după documentele pe care s-a angajat în ședința din 11.01.2018 că le va aduce, prin urmare nu poate oferi informații relevante privind activitatea din ultimul an. Totodată, secretarul obștii le-a reamintit membrilor Consiliului de administrație că există propuneri pe care aceștia le-au făcut în ședințe și acele propuneri s-au adoptat, totuși ei nu au urmărit punerea în practică a propriilor lor propuneri, ceea ce este destul de ciudat. Un exemplu în acest sens îl constituie d-lui Carcea Andrei. Acesta a propus identificarea tuturor bunurilor de inventar care aparțin Obștii Vicovu de Jos și, deși propunerea a fost votată în unanimitate încă de la începutul anului 2017 (în ședința din 29.01.2017), până în prezent nimeni nu a făcut nimic în acest sens.

În continuarea au avut loc discuții privind necesitatea stabilirii unei zile din timpul săptămânii în care pădurarul să fie prezent și să taie foi.

După aceste discuții, domnul Mutescu Nicolae a intervenit și și-a anunțat demisia din funcția de consilier pe motiv că în Consiliul de administrație nu se lucrează în condiții de transparență, nu se respectă statutul și pentru faptul că, în opinia sa, nu a putut face mai mult pentru binele obștii, iar ceea ce se întâmplă acum în obște, după opinia sa, nu diferă cu nimic de ce se petrecea în timpul vechii conduceri. Din acest motiv nici nu dorește să primească lemnul cuvenit pentru funcția de consilier.

Membrii Consiliului au luat la cunoștință de această demisie.

O ultimă temă dezbătută în această ședință a fost despre stabilirea cotei de lemn pentru anul 2019. După dezbateri, s-a supus la vot propunerea ca pentru acest an să se aloce cantitatea 5 mc pentru un hectar de pădure.

Membrii Consiliului de administrație au adoptat, în unanimitate, această propunere.

După acest vot, ședința s-a declarat închisă.